Hopp til innhold

– Helt bak mål at vi ikke regnes med

– Jeg er ikke død, sier Agnete (87). Hun er en av nesten en kvart million nordmenn som ikke spørres i flere av SSB sine undersøkelser.

Agnete Tjærandsen (87), landsstyremedlem i Senior Norge.

Agnete Tjærandsen (87), landsstyremedlem i Senior Norge.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

En kartlegging NRK har foretatt viser at Statistisk sentralbyrå utelater 226.000 personer over 80 år i en rekke spørreundersøkelser.

– Det er helt bak mål. Hvis vi ikke har statistikk på oss over 80 år, så er det som om vi er døde. Men jeg er ikke død, sier Agnete Tjærandsen (87), landsstyremedlem i Senior Norge.

– Vi hører ikke hjemme noe sted

Eldre over 80 år er ikke spurt i SSBs utvalgsundersøkelser om nordmenns tidsbruk, reisevaner, arbeidskraft, kultur- og mediebruk.

Flere eldre NRK har snakket med reagerer på dette.

– Jeg vet ikke hvor mange i min aldersgruppe som gjør ulike ting, for det står ingen steder. Jeg føler at jeg ikke hører til noe sted, sier Tjærandsen.

Hun er fornøyd med at eldre inkluderes i SSBs statistikk om helse og levekår, men reagerer på at det finnes mindre om meningene og holdningene til de eldste.

– Det blir lagt for lite vekt på at vi også trenger løsninger for dem som ikke trenger omsorg, sier hun.

Borgny Furu (90)

SPØRRES IKKE: – Yngre mennesker diskuterer hvordan vi har det, men det kan de jo ikke gjøre. Vi må jo få være med og mene noe om dette selv, sier Borgny Furu (90).

Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

– Må gjøres noe med

I 2030 anslås det at det vil være 350.000 over 80 år i Norge, og det er den befolkningsgruppen som øker raskest. SSB må legge til rette for å øke kunnskapen om de over 80 år, mener eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

– Det at vi lever lengre er noe vi virkelig må sette pris på. Samfunnet må følge med på denne utviklinga, og forstå hva slags krav og forventninger de eldre har i årene som kommer, sier Listhaug.

Geir Axelsen, direktør i SSB, kjenner seg ikke igjen kritikken.

– De aller fleste statistikkene SSB produserer har hele bredden i befolkningen inkludert. Det er noen få unntak, sier Axelsen.

Han mener SSB gir et dekkende bilde av den eldste befolkningen.

– Hvis du går inn på SSBs hjemmesider og søker «eldre», så vil du få opp hundrevis av artikler og forskning som er relevant for det norske samfunnet, sier Axelsen.

Geir Axelsen, direktør i SSB

Geir Axelsen, direktør i SSB.

Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

Lite kunnskap flere steder

De eldste spørres mindre også i kommersielle markedsundersøkelser. Det forteller flere analyseleverandører NRK har vært i kontakt med.

– De over 80 år er ikke nødvendigvis målgruppa. Med viktige unntak får vi ikke betalt for å spørre dem, sier John Spilling, seniorkonsulent i IPSOS.

Et eksempel er TV-seing, som gjennomføres av Kantar på vegne av NRK, TV2, Discovery og NENT. Der er utvalget 2–79 år.

– Optimalt sett skulle vi gjerne hatt med de over 80 år, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK.

I 2017 vurderte de fire TV-aktørene at det er for kostbart og metodisk krevende å inkludere de eldste i de daglige TV-tallene.

– Det er ikke riktig at vi ikke blir tatt med i betraktning, avslutter Tjærandsen i Senior Norge.