Frykter dommerne sensurerer kontroversielle vitner

OSLO TINGHUS (NRK.no) Den høyrevridde skribenten Ole Jørgen Anfindsen vurderer å nekte å vitne etter at dommerne i terrorrettssaken har bestemt at hans vitnemål ikke skal kringkastes. – De skaper et A- og B-lag basert på ideologi, sier han.

Fagdommer Arntzen

Wenche Elizabeth Arntzen og de andre dommerne i rettssaken mot Anders Behring Breivik bestemmer hvilke vitner som kan kringkastes, og hvilke vitner som ikke kan kringkastes.

Foto: ODD ANDERSEN / Afp

Ole Jørgen Anfindsen

Ole Jørgen Anfindsen reagerer kraftig på at hans vitnemål ikke blir kringkastet.

Arne Tumyr

Arne Tumyr sier til NRK at han er sjokkert over at tingretten ikke tillater kringkasting av hans forklaring.

Foto: NRK

– Jeg er kommet i en situasjon hvor jeg er alvorlig i tvil om jeg er villig til å stille som vitne, sier han til NRK.no etter at det ble kjent at dommerne ikke tillater at hans forklaring i rettssaken mot Anders Behring Breivik kringkastes.

Også Arne Tumyr, som leder organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge, reagerer kraftig på nyheten om at hans vitnemål tilsynelatende ikke kan sendes på tv likevel.

– Slik som det nå framstår, er det en grov sensur, det er et rettslig overgrep, det er å unndra informasjon fra offentligheten, sier han.

Seerne får se færre vitneforklaringer

Fredag kom Oslo tingrett med en ny kjennelse om hvilke vitner som kan kringkastes og ikke. Siden retten tidligere har bestemt at Breiviks kommentarer til vitnemålene ikke kan kringkastes, bestemte dommerne at heller ikke vitnemålene til politifolkene eller observatørene fra Dikemark kunne sendes på tv.

Begrunnelsen var blant annet at det ville skape et skjevt inntrykk i media dersom forklaringene til vitnene ble sendt på tv, mens Breiviks uttalelser ikke ble vist.

Uklar begrunnelse for forskjellsbehandling

Når det gjelder vitnene forsvarene og aktoratet har kalt inn for å belyse Breiviks ideologi, stiller retten seg annerledes:

«Det tilligger ikke de sakkyndige å ta stilling til tiltaltes ulike forklaringer eller til selve hendelsesforløpet i saken. Retten viser også til at mange av de private sakkyndige er engasjert av forsvarerne,» skriver dommerne i kjennelsen fra 25. mai.

Men når de lister opp hvilke vitner som kan kringkastes (se faktaboks til høyre i saken), er flere av forsvarernes vitner utelatt.

Tumyr og Anfindsen er langt fra de eneste.

Ifølge informasjonen som nå ligger ute på nettsidene til Oslo tingrett, skal heller ikke vitnemålene til Peder Nøstvold Jensen kringkastes. Det samme gjelder islamistene mulla Krekar og Mohyeldeen Mohammad, den islamkritiske forfatteren Bruce Bawer, tidligere Norwegian Defence League-leder Ronny Alte, filmskaperen Walid al-Kubaisi, nynazisten Tore Tvedt og fredsforskeren Johan Galtung.

NRK har vært i kontakt med Oslo tingrett, som foreløpig ikke kan gi noe klart svar på hvorfor noen av vitnene kan kringkastes, mens vitner i samme kategori ikke kan det.

Mener kringkasting hindrer misforståelser

Hanne Nabintu Herland er nå det eneste «islamkritiske» vitnet på lista over hvem som kan kringkastes.

Ifølge Ole Jørgen Anfindsen bærer rettens avgjørelse preg av at dommerne har skilt vitnene etter ideologi.

– De deler vitnene inn i A-lag og B-lag, sier han til NRK.no.

Informatikeren driver nettstedet HonestThinking, og i boka «Selvmordsparadigmet» skriver han at innvandring og raseblanding vil ta livet av den vestlige sivilisasjon. Etter 22. juli sa han til NRK.no at han ønsker å nedtone retorikken i frykt for å inspirere potensielle høyrevridde terrorister.

Anfindsen opplevde det som en personlig belastning å bli kalt inn som vitne av forsvarerne til Breivik. Likevel har han fortalt forsvarerne at han ønsker at vitnemålet hans skal bli sendt på tv. For ham er det viktig at offentligheten får se hele vitnemålet – uten at det blir redigert av andre.

– Kringkasting av vitneforklaringer sikrer åpenhet, og bidrar dessuten til å forhindre misforståelser som ellers kan oppstå, sier Anfindsen.

Advokat: – Forstår ønske om kringkasting

Tord Jordet

Advokat Tord Jordet sier han forstår at mange vitner ønsker å bli kringkastet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Han mener det strider imot rettsstatens prinsipper at hans vitnemål ikke blir kringkastet, mens det norske folk får anledning til å se og høre vitnemålene til meningsmotstandere som frilansjournalisten Øyvind Strømmen og religionsviteren Lars Gule. Alle tre er innkalt av forsvarerne for å belyse Breiviks ideologi, men de står svært langt fra hverandre politisk.

– Man åpner opp for forskjellsbehandling av vitner på ideologisk grunnlag, sier Anfindsen til NRK.

En av Breiviks fire forsvarere, Tord Jordet, skriver i en tekstmelding til NRK tirsdag ettermiddag at de har tatt opp problemstillingen med retten.

– Flere av vitnene har ønsket å kunne bli kringkastet for å sikre seg mot feilsiteringer, misforståelser og selektive gjengivelser av sine forklaringer. Vi har stor forståelse for dette, og har viderebrakt deres ønsker til retten.

Merk: Mandag 04. juni ble det kjent at Ole Jørgen Anfindsens vitnemål likevel blir kringkastet. Les mer her.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.