Slik blir Breiviks Ila-hverdag

Alene, uten internett og underlagt streng brevkontroll. Slik har Anders Behring Breiviks hverdag i Ila fengsel vært hittil, og slik vil den også være i den nærmeste fremtiden.

Ila fengsel

EGEN AVDELING: Anders Behring Breivik sitter i en høysikkerhetsavdeling i Ila fengsel, som den eneste fangen.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Breivik sitter i dag i en høysikkerhetsavdeling i Ila fengsel. Verken aktoratet eller Breivik vil anke dagens dom i Oslo tingrett på 21 års forvaring. Dommen er dermed for alle praktiske formål rettskraftig, og Breivik blir sittende i de samme cellene i Ila fengsel som han har gjort til nå.

– Soningsforholdene hans vil være de samme i den nærmeste fremtiden som de er nå, sier seniorrådgiver Ellen Bjercke ved Ila fengsel til NRK.

Breivik er den eneste fangen høysikkerhetsavdelingen på Ila, ett av tre fengsler som har en slik avdeling i Norge. De to andre er Ringerike og Skien, som fungerer som beredskapsfengsler for Breivik, og han har i en kort periode sittet i Skien fengsel.

Jevnlig tilsyn av helsepersonell

Breivik møter i dag ikke andre fanger inne på Ila. Det vil han heller ikke gjøre fremover hvis det samme sikkerhetsnivået opprettholdes.

– Kriminalomsorgen bestemmer sikkerhetsnivået. Dette er en løpende vurdering, forklarer Bjercke.

Personene Breivik har kontakt med i det daglige, er fengselspersonellet, som politibetjenter som låser ham ut og inn av cellen, samt andre yrkesgrupper i anstalten som helsearbeidere og fengselspresten.

– Breivik får regelmessig tilsyn av helsepersonell. Det vil fortløpende bli vurdert om han utvikler noen psykiske lidelser, eller om faren for selvmord øker, forklarer Bjercke.

(Saken fortsetter under videoen)

Ila fengsel sendte onsdag ut en video av avdelingen for særlig høy sikkerhet hvor Breivik skal sone.

SE VIDEO: Slik skal Breivik bo på Ila.

Undertøyskontroll

Breivik vekkes på Ila omtrent klokken 07.00 hver morgen, og låses inn for natten cirka klokken 20.30.

Ila fengsel publiserte tidligere denne uken bilder fra de to cellene som fungerer som Breiviks treningsrom og PC-rom/skriverom, der han skriver brev og jobber med sin egen selvbiografi.

– Vi har ikke publisert bilder fra hans personlige celle. Denne anser vi som en privat sone, og her får han til en viss grad ha personlige eiendeler, forteller Bjercke.

Også innen den personlige cellen er det strenge restriksjoner. Blant annet får Breivik bare ha et visst antall sokker og underbukser. Dette er fordi det skal være oversiktlig i cellen, slik at politiet kan gjennomføre kontroller.

Strømmet på med tilbud

– Sosialisering med videre er i praksis ikke mulig å gjennomføre så lenge han er i et regime med særlig høyt sikkerhetsnivå, sa Bjercke i et nettmøte hos NRK tidligere i dag.

Direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel har sagt at målet på sikt er at Breivik skal kunne sosialiseres med andre innsatte, men det skjer altså ikke foreløpig.

Ellen Bjercke, seniorrådgiver ved Ila fengsel

Ellen Bjercke, seniorrådgiver ved Ila fengsel, sier at fengselet vil ha kontroll på all Breiviks kommunikasjon.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Breivik møter ikke andre innsatte i fengselet, og vil heller ikke ha sosial omgang med andre.

– Vi skal ikke ansette «lekekamerater», fastslo Bjercke på spørsmål fra «Mads» i nettmøtet.

Bakgrunnen for spørsmålet er at VG meldte i mai at Ila fengsel ville leie inn folk til sosial omgang med Breivik. Det utløste en strøm av henvendelser fra folk utenfor fengselet som gjerne ville tilbringe dagene med massedrapsmannen.

En rekke av dem ga uttrykk for at hovedformålet var et ønske om å omvende terroristen, mens andre var kvinner som ønsket å stifte et betraktelig nærmere bekjentskap med ham.

Breivik kan få besøk i fengselet, vanligvis ett besøk som kan vare i en time ukentlig. Alle som kan klareres sikkerhetsmessig og som han vil ha på besøk, kan besøke ham, som for eksempel familie og venner.

– Han må imidlertid begrense antallet mennesker han vil ha på besøk, sier Bjercke.

Kontrollerer alle brev

Med gjeldende lovverk kan ikke Breivik ilegges kommunikasjonsforbud under soning. Dette kan bare ilegges av retten i en varetektssituasjon.

Det er kjent at Breivik får svært mye post i fengselet, og han bruker mye tid på å svare på brevene. De går imidlertid ikke til ham uten å ha vært gjennom en kontroll av fengselspersonellet.

Det siste året har Ila fengsel blant annet vært nødt til å ansette en ekstra person bare for at de ansatte skal klare å lese gjennom alle brevene Breivik får, som er et av sikkerhetstiltakene rundt ham.

(Saken fortsetter under bildet)

pc på ila

PC-en Anders Behring Breivik kan bruke i en egen celle på Ila er boltet fast.

Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Får aldri fri tilgang til internett

Innsatte i fengsler med den sikkerhetskategorien som Ila er, har vanligvis ikke tilgang til PC.

Breivik har likevel en datamaskin, og bildene Ila offentliggjorde tidligere denne uken, viste et svært strippet skriverom der PC-en var grundig skrudd fast i bordet.

Det kan være lett å tenke at den er festet til bordet for å hindre at Breivik skal kunne kaste den bærbare datamaskinen og skade andre eller seg selv. Bjercke opplyser imidlertid at årsaken er en annen.

– Den er festet til bordet slik at den ikke skal kunne byttes ut med en annen PC som er fullt utstyrt. Den PC-en Breivik har til disposisjon, har ikke tilgang til for eksempel internett, mail og spill. Den er nærmest som en avansert skrivemaskin å regne. Vi vil ha kontroll på all kommunikasjon, sier Bjercke.

Selv om Breivik en gang ikke lenger skulle måtte sitte i isolat på en høysikkerhetsavdeling, vil han heller ikke da ha tilgang til en vanlig PC. PC-er brukes kun til studieformål i fengselet, og da med flere restriksjoner.

Han vil aldri ha fri tilgang til internett så lenge han sitter fengslet, og vil for eksempel ikke kunne delta i chatteforum.

Spørsmålet om han kan fortsatt kan bruke PC som en skrivemaskin, vil bli vurdert nå som dommen er rettskraftig og beslutningsmyndigheten går over til Kriminalomsorgen.

Ila fengsel

Anders Behring Breivik skal sone forvaringsdommen i Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Foto: Scanpix / Heiko Junge