Hopp til innhold

Breiviks mor vil stanse psykiatervitne

OSLO TINGHUS (NRK.no): I et nytt brev til Oslo tingrett ber Anders Behring Breiviks mor om at opplysninger knyttet til familiens helsetilstand ikke blir lest opp i retten.

Anders Behring Breivik

VIL IKKE SNAKKE OM BARNDOM: Terrortiltalte Anders Behring Breivik (33).

Foto: Stian Lysberg Solum / Ap

Psykiater Per Olav Næss, som vurderte Breivik som barn, skal etter planen vitne i rettssaken førstkommende fredag.

Onsdag ble det kjent at Breiviks mor har sendt et brev til tingretten via sin advokat der hun trekker tilbake samtykket om at rapporter knyttet til familiens helsetilstand blir lest opp i rettssalen.

Fra før er det kjent at fylkeslegen i Oslo har begjært at psykiaternes vitnemål går for lukkede dører. Fylkeslegen sendte et nytt brev til tingretten om dette i dag.

Retten må både ta stillling til om psykiateren skal vitne, og om vitnemålet skal gå for åpen rett dersom han forklarer seg.

Ifølge Breiviks forsvarere har moren sendt brevet, uavhengig av sønnen. Breivik ønsker ikke at barndommen hans blir et tema under straffesaken og har aldri gitt psykiateren samtykke til å vitne.

NRK 227: Les alt om rettsmøtet onsdag her

Kan lukke dørene

Fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen i retten 01.06.2012

BREV FRA MOREN: Fagdommer i terror-rettssaken, Wenche Elizabeth Artnzen, bekreftet onsdag i retten at Oslo tingrett har mottatt et brev fra Fylkesmannen som begjærer lukkede dører under vitneforklaringen til Breiviks barnepsykiater.

Foto: NRK

Dersom det blir klart at Næss skal vitne har Dommer Arntzen varslet en avgjørelse om lukkede eller åpne dører fredag morgen.

Per Olav Næss' forklaring markerer starten på psykiatridelen av rettssaken som starter fredag.

Lukkede dører betyr at verken ofre, pårørende eller allmenheten vil kunne følge forklaringen fra barnepsykiateren dersom han vitner.

Viktig for vurdering av tilregnelighet

Under pressekonferansen etter rettsmøtet onsdag, fikk aktor Svein Holden spørsmål om det nye brevet fra moren har noen betydning for utfallet av om psykiateren vitner.

– Jeg skal være kortfattet på det spørsmålet på grunn av jussen. Kort fortalt har det sin foranledning i at Breiviks familie var på statens helsesenter på et tidspunkt. Disse opplysningene er inntatt i den første erklæringen, og vil blir fremlagt i retten.
Spørsmålet nå er om barnepsykiateren som observerte Breivik har anledning til å komme i retten å besvare spørsmål om dette, sier Holden.

Aktoratet mener psykiaternes forklaring kan være svært viktig for vurderingen av om Breivik er tilregnelig eller ikke.

Bakgrunn: Vil hemmeligholde Breiviks barndom

– Dette vil uansett være opp til retten å avgjøre, så jeg har ingen kommentarer til dommerens avgjørelse - utover at det her fort kan fremkomme opplysninger om tredjeperson, skriver Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus, i en SMS til NRK.no.

Breivik taus om barndommen

Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier at den tiltalte uansett ikke ønsker å være med på å gjøre barndommen til et sentralt tema i denne saken.

– I henhold til advokatetiske regler skal vi ivareta den tiltaltes interesser, og han har et sterkt ønske om at barndommen ikke skal belyses.

I retten sa forsvarer Vibeke Hein Bæra at selv om den første psykiatrirapporten omtaler oppholdet ved statens senter for 28 år siden, så er det ingen grunn til at ytterligere dokumenter som omhandler dette skal legges frem.

Breiviks forsvarere mener det her kun er snakk om såkalte «supplerende opplysninger» og at det ikke er grunn nok til å frita barnepsykiateren for taushetsplikten.

Bakgrunn: Barnepsykiater skal vitne mot Breivik

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier hun er usikker på hva slags informasjon moren til Anders Behring Breivik har fått om rettssaken.

– Uansett så er jo opplysninger fra barnepsykiateren tatt inn i den første rapporten fra rettspsykiaterne og det vil bli lest høyt fra denne i retten. Vi mener det da er bedre at Næss kan svare på spørsmål og utdype, sier hun.

Fylkeslege Petter Schou

TAUS: – Dette vil være opp til retten å avgjøre, så jeg har ingen kommentarer til dommerens avgjørelse - utover at det her fort kan fremkomme opplysninger om tredjeperson, skriver Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus, i en SMS til NRK.no.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Taushetsplikt

– Fylkesmannen har sagt i brevet av i dag at de ikke kan frita psykiateren for taushetsplikt fordi han på det tidspunktet ikke jobbet for barnevernet, sier Mette Yvonne Larsen, koordinerende bistandadvokat for flere av ofrene i terror-rettssaken.

– Det de i stedet har gjort er å frita ham fra taushetsplikt som offentlig ansatt, forklarer hun.

Larsen påpeker at retten også må se på om psykiateren har dobbel taushetsplikt etter straffeprosessloven paragraf 119.

Gjengitt i rapport

Aktørene terrorsaken

DISKUTERER: Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh i samtale med forsvarerne Geir Lippestad, Vibeke Hein Bæra og Tord Jordet kommer fra dommerrommet i rettsal 250 onsdag i åttende uke.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Barnepsykiater Næss var i kontakt med den terrortiltalte i 1983, da Breivik var bare fire år gammel.

Han observerte Breivik i en behandlingsbarnehage da moren, søsteren og han selv ble innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i rundt tre uker dette året.

I den første rettspsykiatriske rapporten, som konkluderte med at Breivik er utilregnelig, er det referert til episoden i 1983.

Ifølge den første rettspsykiatriske rapporten skal Breivik i 1983 ha vist kontaktevner. Det ble likevel påpekt at han grunnleggende sett var passiv og benyttet «aktivitet som kontaktavverging».

I tillegg skal han ha hatt vanskelig for å uttrykke seg emosjonelt, og manglet element av lyst og glede.

Behandlingsteamet konkluderte med at Breivik burde bli fjernet fra familien og bli overført til en bedre omsorgssituasjon.

Utgangspunktet for at det psykiske helsevernet var i kontakt med Breivik, er at moren til Breivik tok kontakt med familierådgivningskontoret. Ifølge psykiatrirapporten gjorde hun dette fordi hun «som skilt, aleneforsørger og ansvarlig for to barn på fire og ni år, følte seg sliten, maktesløs og sosialt isolert».

Les også: – Viktig med barns psykiske helse

– Vi ønsker å få belyst observasjoner gjort av tiltalte i barndommen hans, sa statsadvokat Inga Bejer Engh til NRK da det ble kjent at han var stevnet som vitne.

Engh ville da ikke si noe mer om hva hun konkret ønsket å få svar på, eller hva Næss ville kunne si i retten.

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har også uttalt at hun ville sette lys på barndommen til Breivik i større grad i rettssaken.

Les også: Breivik kan ha opplevd overgrep

Moren skal ikke vitne

Fra før er det kjent at Breiviks mor slipper å møte som vitne i terror-rettssaken.

Moren til den terrortiltalte er fritatt av helsemessige årsaker. Hun ble innlagt på sykehus da sønnen ble pågrepet.

Det var aktoratet som hadde moren på vitnelisten sin. Hun ville uansett ha kunne nektet å møte på grunn av den nære relasjonen til den tiltalte.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.