Krass kritikk mot forslag til 22. juli-minnested

– Nisseberget i Slottsparken er bortgjemt og for fjernt fra stedet terroren rammet, mener kritikerne.

Nisseberget i Oslo

Nisseberget i Slottsparken i Oslo er av en regjeringsoppnevnt gruppe utpekt som ett av to mulige steder i Oslo hvor et minnesmerke for ofrene etter 22. juli terroren skal reises. – For bortgjemt, mener flere.

Forslaget til hvor minnestedet i Oslo etter 22. juli skal ligge vekker reaksjoner fra både kunstnere og kirken.

I går anbefalte fra styringsgruppen for minnesmerker etter 22. juli om å legge minnestedet i hovedstaden til Nisseberget i Slottsparken.

Prost Trond Bakkevig

Prost Trond Bakkevig

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Men, det er slettes ikke alle enige i. Minnekonserten i Oslo Domkirke samlet tusenvis av sørgende den 30. juli i fjor. I flere uker var plassen foran Domkirken et sted der folk kom for å minnes ofrene og legge ned blomster i et rosehav som vokste og vokste.

Prost Trond Bakkevig i Vestre Aker prosti reagerer sterkt på at plassen ikke er foreslått som minnested.

– Dette var stedet folk kom til etter 22. juli. Man kunne vurdert å legge et minnested litt vekk fra Domkirken, i den grønne lunden som tilhører kommunen. Det er ikke gjort og det synes jeg er veldig rart, sier han.

Plassen foran Domkirken ble vurdert av styringsgruppa, men ikke godt nok, mener Bakkevig.

– Jeg synes det er underlig at det ikke er gjort mer grundige vurderinger, sier Bakkevig.

Ekskluderende andre trosretninger

ROSETOG

Foran Domkirken vokste et rosehav. I nærheten av dette vil prost Trond Bakkevik legge et minnested etter 22. juli.

Foto: NTB Scanpix

– Dette er definitivt et punkt vi har vurdert grundig, sier Åse Kleveland.

Styringsgruppa vurderer plassen som ekskluderende for dem uten tilknytning til Den norske kirke, fordi mange av de som ble rammet har helt andre trosretninger.

Tomten tilhører ikke kirken, men Oslo kommune. Kunne ikke dette vært et samlingssted?

– Hvem som eier grunnen tror jeg er mindre viktig i denne sammenhengen, avslutter Kleveland.

– Bør ligge på Nisseberget

Snorresteinen

Snorresteinen, fotografert på Nisseberget i Slottsparken under 2. verdenskrig. Skal dette bli et minnested for 22. juli?

Foto: Wilse, Robert Charles / Oslo Museum (cc by-sa)

Andre mener minnestedet for ofre og berørte etter 22. juli bør ligge i Regjeringskvartalet, der bomba sprang 22. juli og massive ødeleggelsene fant sted.

Men, om forslaget til den regjeringsoppnevnte styringsgruppa for minnesmerker går gjennom blir det heller ikke noe minnesmerke her.

– Bør være Oslos Ground Zero

Leder i Norske billedkunstnere, Gjert Gjertsen ser rett ut på Regjeringskvartalet fra sitt kontor i Grubbegata. Han mener at i den grad man i fysisk og praktisk forstand kan legge et minnested til Oslo, må det være her.

– Som et slags norsk Ground Zero, sier han.

Gjertsen mener Slottsparken ikke har samme tilknytning til terrorhendelsene.

– Det virker veldig tilfeldig valgt, sier han.

Flere andre kunstnere NRK har snakket med reagerer også på valget av Slottsparken. Blant dem er billedhogger Nico Widerberg, som selv har laget et minnesmerke etter 22. juli.

– Det blir bortgjemt. Skulpturen burde være mer fremtredende og synlig i bybilde, i forhold til at dette er noe vi skal leve med og skal bli en del av oss.

Kleveland ikke overrasket over reaksjoner

Åse Kleveland

Åse Kleveland

Foto: Caludio Bresciani / Scanpix

Åse Kleveland, leder for styringsgruppa for minnesmerker, er ikke overrasket over at det kommer reaksjoner på forslaget.

– Er det noe som har vært sikkert så er det at det skulle komme en debatt i kjølvannet av dette. Og det er veldig viktig.

Kleveland mener minnestedet bør være et sted som gir ro, framfor å ha direkte tilknytning til terrorangrepene.

– Det skal være et vakkert og fint sted som man skal kunne gå til, ikke bare om man hadde noen som ble rammet, men mer bruke generelt sett. Stedet vi har foreslått er ikke langt fra Regjeringskvartalet.

Les også: Vil plassere 22. juli-minnesmerke på samme sted som nazistbauta

Hvor mener du en minnelund bør bli anlagt?

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.