Hopp til innhold

Breivik kan havne i Trondheim

Hvis Anders Behring Breivik dømmes til forvaring er det ikke selvsagt at han skal sone på Ila.


Trondheim Fengsel

Trondheim fengsel har forvaringsplasser i splitter nytt bygg.

Foto: Anniken Sande / NRK

Breivik i retten 17. april

Anders Behring Breivik sitter i dag på Ila fengsel, der 63 forvaringsdømte soner sine dommer.

Foto: STOYAN NENOV / Reuters

I Norge sitter totalt 83 personer i forvaring. De fleste soner på Ila, men både Bredveit kvinnefengsel og Trondheim fengsel har forvaringsplasser.

Selv om Breivik i dag sitter på Ila, er det foreløpig uklart hvor han vil havne, dersom han skulle få en forvaringsdom.

NRK sender onsdag kveld en dokumentar om hvordan vi behandler de som soner de strengeste straffene.

– Ingen vet ennå

Ila vil ikke si noe konkret om soningsforholdene før dommen er rettskraftig.

– Det er ikke engang sikkert at han skal sone her på Ila. Men hvis han skal det, så skal Ila kartlegge hans behov og vi må tenke på sikkerheten, som i alle andre forvaringssaker, sier rådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt Jan Arne Hansen til NRK.

Soningsforholdene til forvaringsdømte avklares av Kriminalomsorgen. Når dommen er rettskraftig, skal den dømte kartlegges og observeres av betjenter og psykologer ved innkomstmottaket i det fengselet der de skal sone.

– Her skal det legges en soningsplan. Når kartleggingsperioden på 10 uker er over, flyttes de over til en avdeling med lavere eller høyere sikkerhet. De er forpliktet til å jobbe eller gå på skole hvis de er friske nok, sier Hansen.

– Men hvordan vil soningsopplegget bli for Breivik?

– Sikkerheten er viktig. Hvis Breivik skal sone på Ila, må vi selvsagt ta hensyn til hvordan han skal omgås andre innsatte. Faren for at han skal verve likesinnende i fengselet, slik han hevder, er noe vi eventuelt må se på, sier Hansen.

Trondheim kan ta imot Breivik

Trondheim fengsel har en splitter ny forvaringsavdeling. I et nytt bygg med høyt sikkerhetsnivå soner 10 menn i forvaring for drap, overgrep og vold.

– Ja, det er bare Ila og Trondheim som er alternativene. Vi har en moderne forvaringsavdeling og nivået er det samme som på Ila, sier fengselsleder Egil Gabrielsen.

Avdelingen her i Trondheim ble opprettet på grunn av Nokas-saken, for å splitte det kriminelle Nokas-miljøet.

Og Trondheim fengsel har kapasitet og ressurser til å ta imot Breivik hvis han skulle dømmes til forvaring.

– Vi har et høyt sikkerhetsnivå i det nye bygget, og det er ikke usannsynlig at han kommer til å sone deler av dommen her, sier han.

Han tror at Breivik ender på Ila hvis han får forvaring, men at Trondheim skal kunne avhjelpe Ila i årene som kommer.

Sikkerheten avgjør

I dag er det kun Ila og Trondheim som tar imot ferske forvaringsdømte. Men både Skien og Ringerike kan ta imot senere i soningen, sier direktør Knut Bjarkeid ved Ila.

– Jeg vil tro at det er sikkerhetsnivået som vil bli utslagsgivende for hvor han blir plassert i første omgang, sier Berit Johnsen som forsker på forvaring på Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS.

I følge Johnsen er det visse krav som må oppfylles.

– Forvaring skal ha et annet innhold enn straff i vanlig forstand. Innholdet skal tilpasses hver enkelt, det skal være tverrfaglig bemanning, og tettere bemanning.

Og soningen skal starte i en avdeling som er tilrettelagt for domfelte med særlige behov.

Det er regionalt nivå i Kriminalomsorgen som vanligvis avgjør om vilkårene for innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er oppfylt, ifølge forskriften til straffegjennomføringsloven.

– Jeg vet ikke om vurderingen vil bli tatt høyere opp i denne saken, sier hun.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.