Krever tilleggserklæring til ny sakkyndigrapport

SAL 250 (NRK.no): Kommisjonen mener de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen ikke har tatt nok forbehold om at Anders Behring Breivik kan ha tilpasset forklaringen og oppførselen sin.

Aspaas og Tørrissen

MÅ SKRIVE TILLEGGSERKLÆRING: Terje Tørrissen (t.v) og Agnar Aspaas.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Fagdommer Arne Lyng leste opp konklusjonen fra kommisjonen i
retten mandag ettermiddag.

Psykiaterne, som konkluderte med at Breivik ikke var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor, varsler at tilleggserklæringen kommer i løpet av uka.

Tørrissen: – Ikke dramatisk

Anders Behring Breivik

Den andre sakkyndigrapporten konkluderte med at Anders Behring Breivik er tilregnelig.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I sin bemerkning til Oslo tingrett skriver den rettsmedisinske kommisjonen at de har problemer med å se at de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelser er oppfylt ut fra de premissene de sakkyndige har lagt frem.

Tørrissen og Aspaas ble nærmest omringet av pressefolk da de skulle forlate salen mandag ettermiddag.

– Dette er ikke dramatisk. Vi skal komme med en tilleggsuttalelse innen kort tid, sier psykiater Terje Tørrissen til NRK.

Agnar Aspaas vil ikke si mer enn at han lover å ha informasjonen klar innen utgangen av uka.

Det var etter at eksaminasjonen av Anders Behring Breivik var avsluttet mandag, at dommer Arne Lyng leste opp bemerkningene til sakkyndigrapporten fra Den rettsmedisinske kommisjon.

I tillegg til en bedre begrunnelse, ønsker to av de syv medlemmene i kommisjonen at psykiaterne utdyper følgende: «Det synes å være en betydelig diskrepans (motsetning, journ.anm) mellom observandens beskrevne sosiale fungering i observasjonssammenheng, og hans følelsesmessige reaksjoner når de handlinger han er tiltalt for, blir berørt».

Det ønskes en vurdering av hvilken betydning dette kan ha for den diagnostiske vurderingen.

Professor Terje Rygnestad, som er leder av Den rettsmedisinske kommisjon, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Aktor Inga Bejer Engh og rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas

Aktor Inga Bejer Engh snakker med rettspsykiaterne Terke Tørrissen (t.v.) og Agnar Aspaas i en pause. Mandag ble det klart at de to sakkyndige må komme med tilleggsopplysninger til sin rapport.

Foto: Reuters

Må avvente

Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier at de ikke har hatt tid til å snakke med Breivik om utviklingen i saken.

– Vi skal se hvor vi står når kommisjonen har gjort sine endelige vurderinger, sier Lippestad.

Siv Hallgren sier til NRK.no at det ikke er uvanlig at kommisjonen ber om tilleggsopplysninger.

– Nå har de sakkyndige sagt at de kommer tilbake med dette i løpet av uka. Så sendes det tilbake til kommisjonen, før den så kommer med sin endelige konklusjon.

– Hva betyr det for de etterlatte og pårørende at det nå blir ytterligere uvisshet rundt denne rapporten?

– Den uvissheten som vi har om hans tilregnelighet, har vi uavhengig av denne. Det viktigste for de etterlatte er han saken blir belyst så godt som mulig, sier Hallgren.

Ekspert i psykiatri Kjersti Narud og advokat Frode Sulland advarer begge mot å konkludere med at dette betyr at sakkyndigrapport nummer to er tilsidesatt.

– Vi må vente å se. Jeg tror det er viktig å ikke lese for mye inn i dette, sier Sulland.

– Men det er helt åpenbart, at det vi står overfor er et helt særegent tilfelle, og en komplisert person, som gjør dette vanskelig, legger han til.

– Dette synes jeg var helt greit. Det de ber om er en redegjøresle som utdyper spørsmål om dette rundt vrangforestillingslidelse, sier han.

– Dette er ikke noe sensasjonelt, sier Narud, som har 15 års erfaring som rettspykiater.

Sjelden

Det hører til sjeldenhetene at kommisjonen underkjenner fullstendig en anbefaling fra de oppnevnte ekspertene, ifølge NTB.

De kan imidlertid i enkelte tilfeller avgi en tilleggserklæring, noe som bare skjedde i åtte av de totalt 330 sakkyndige rapportene som ble utarbeidet i 2010.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.