Hopp til innhold

– Breivik er narsissistisk

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mener at Anders Behring Breivik er ekstremt selvopptatt og lider av en såkalt dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Breivik

SELVOPPTATT: De to nye sakkyndige mener Breivik lider av en personlighetsforstyrrelse som gjør at han er ekstremt selvopptatt.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Det kommer fram rapporten som de to sakkyndige leverte til Oslo tingrett tirsdag.

Les mer: Mener Breivik er tilregnelig

Etter det NRK erfarer skriver psykiaterne i rapporten at den terrortiltalte «lider av en viss dyssosial og en viss narsissistisk personlighetsforstyrrelse».

I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet, ifølge Store medisinske leksikon.

Narsissismebegrepet slik det brukes i psykiatri og psykologi har en viktig tilleggsdimensjon, nemlig at personen ikke bare er opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner, suksess og ytelser, heter det i leksikonet.

Pål Grøndahl

Rettspsykolog Pål Grøndahl.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / Scanpix

Rettspsykolog Pål Grøndahl forklarer begrepene.

– Når man er narsissistisk har man et falskt selvbilde, og man ser på seg selv som spesiell, med enestående egenskaper, eller en stor misjon. Man har helt overdrevne tanker om seg selv, sier Pål Grøndahl til NRK.no.

– Dyssosial er en gjennomgående lidelse hvor man er preget av manglende respekt for normer, lover og regler. Man har lav frustrasjons-og aggresjonsterskel, sier Grøndahl.

– Ikke psykotisk

Da rettspsykiaterne la fram sin rapport til tingretten opplyste de til pressen at Breivik ikke hadde noen alvorlig psykisk lidelse.

Dette utelukker likevel ikke at terroristen kan være psykisk syk.

Tørrissen og Aspaas hadde som mandat å slå fast om Breivik var psykotisk syk, og dermed handlet under påvirkning av en psykose da han gjennomførte sine terrorhandlinger.

En diagnose som innebærer personlighetsforstyrrelser er mulig uten at det påvirker spørsmålet om Breivik er tilregnelig, og dermed kan dømmes til fengsel.

Forsvarerne: – Breivik er fornøyd

Enstemmig

Hovedkonklusjonen til Aspaas og Tørrissen er at Breivik ikke var psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli i fjor.

– Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede handlinger, konkluderer Tørrissen og Aspaas.

De sakkyndige understreker at de gjennom hele prosessen har vurdert motforestillinger og alternative forståelsesmåter.

Konklusjonen er enstemmig.

– Observanden er ikke lettere psykisk utviklingshemmet. Observanden var ikke psykotisk på tiden for undersøkelsene, mener psykiaterne.

Bakgrunn: Les hele pressemeldingen om sakkyndigrapporten her

Les mer: Alle saker om den nye rapporten


Lyspunkt

AKTUELT NÅ