Påtalemyndigheten: – Vi kan ha tatt feil

Påtalemyndigheten sier at man ikke kommer til å anke dommen mot Anders Behring Breivik. Dette til tross for at Oslo tingrett er uenige med aktoratet i spørsmålet om tilregnelighet.

Aktoratet opplyste på sin pressekonferanse at de ikke kommer til å anke forvaringsdommen mot Breivik.

Aktoratet, ved statsadvokat Svein Holden, leser opp pressemeldingen fra Riksadvokaten.

Anders Behring Breivik ble fredag enstemmig dømt til forvaring med en strafferamme på 21 år, med en minstetid på 10 år. Dommerne brukte den siste delen av domsavsigelsen på å forklare hvorfor man mener Breivik er tilregnelig, og derfor kan straffes for terrorhandlingene 22. juli.

Like før klokken 17.00 startet pressekonferansen med rettens aktører i rettssal 250 i Oslo tingrett. Først ut var aktoratet, ved statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden.

Holden begynte pressekonferansen med å lese opp en pressemelding fra riksadvokaten.

I den kom det fram at påtalemyndigheten ikke anker dommen mot Breivik.

«På bakgrunn av domfeltes uttalelser i retten i dag kan det således konstateres at dommen vil bli rettskraftig, og at Breivik vil bli overført fra varetekt til forvaringsstraff», heter det i pressemeldingen.

I tråd med subsidiær påstand

Riksadvokaten legger vekt på at dommen var i tråd med aktoratets subsidiære påstand, som tar utgangspunkt i at Breivik er tilregnelig.

– Vi er enige om jussen. Det retten har tatt det på, er faktum. Retten har vurdert faktum i saken annerledes enn det vi har gjort. Retten har sett annerledes på den første rapporten fra Huseby og Sørheims side, forklarer Inga Bejer Engh på pressekonferansen.

I pressemeldingen fra Riksadvokaten heter det at retten og påtalemyndigheten har et sammenfallende syn på de rettslige spørsmålene saken reiser.

Samtidig understrekes det at «retten og påtalemyndigheten ser forskjellig på om den første sakkyndigerklæringen skaper avgjørende tvil om domfelte er tilregnelig».

– Vi har gjort den vurderingen vi har gjort etter vårt beste skjønn, og retten er uenige i det, oppsummerer Engh.

– Vi kan ha tatt feil

Hun vil ikke gå med på at aktoratet gjorde en feilvurdering ved å legge stor vekt på den første rettssakkyndige rapporten.

– Vi står fast på vårt syn, men ser at retten har vurdert det på en annen måte, sier Engh.

Senere på pressekonferansen er imidlertid ikke kollega Geir Holden like bastant. Han innrømmer at aktoratet kan ha gjort en feil når man har lagt stor vekt på den første sakkyndigrapporten.

– Vi må være såpass edruelige og se at her er det vi som kan ha tatt feil, og at tingrettens vurdering er riktig, sier Holden.

– Grunnlag for læring

I pressemeldingen heter det også at Riksadvoktaten tidligere har beklaget at påtalemyndigheten ikke begjærte oppnevnt nye sakkyndige etter at den første erklæringen forelå.

Denne beklagelsen gjentas fredag, og Riksadvokaten benytter samtidig anledningen til å utrykke bekymring rundt reglene for bruk av rettssakkyndige psykiatere i norsk rettspleie.

«Dagens dom understreker viktigheten av at man fikk en bredere belysning av tiltaltes tilregnelighet. Saken gir på dette punkt grunnlag for læring i påtalemyndigheten, og understreker også at det er behov for en grundig gjennomgang av reglene for bruk av sakkyndige i straffesaker.

Telefonering med riksadvokaten

Holden forteller at Riksadvokatembetet allerede tidligere fredag fikk tilang til dommen, og at man har brukt dagen i dag på å gå gjennom den.

– Hvis man har sett at jeg har vært mye i telefonen, er det altså riksadvokat Tor-Aksel Busch jeg har snakket med, svarte Holden på spørsmål om riksadvokaten har vært med på å diskutere avgjørelsen om ikke å anke.

– Tingretten deler i det store og hele vårt syn på jussen. De har imidlertid vurdert bevisene annerledes, oppsummerer Holden.

Anders Behring Breivik ga i retten fredag uttrykk for at han ikke kom til å anke dommen. Forsvarer Geir Lippestad sa på pressekonferansen at han forstår det slik at Breivik fortsatt har en teknisk mulighet til å anke, men at dette er lite sannsynlig.

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik i rettssalen i Oslo tingrett under domsavsigelsen fredag.

Foto: Junge, Heiko / Afp
Pressekonferanse med statsadvokatene

Aktoratet ved Svein Holden og Inga Bejer Engh holder pressekonferanse i sal 250 etter domsavsigelsen fredag.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Bistandsadvokater

Bistandsadvokatene gjør seg klare til pressekonferanse.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK