NRK Meny
Normal

– En terrorhandling i seg selv er ikke et symptom på psykose

SAL 250 (NRK.no) Aspaas og Tørrissen har ikke undersøkt voldsforherligelsen til Breivik spesielt knyttet til psykose. Mens de to andre sakkyndige mente at den terrortiltalte var drevet av volds- og drapstanker.

Agnar Aspaas i vitneboksen i 22. juli-rettssaken

TERROR IKKE PSYKOSE: Sakkyndig Agnar Aspaas mener at terror i seg selv ikke trenger å knyttes til psykose.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tidlig i utspørringen av de to sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen tok fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen opp en klar forskjell i hvordan de to sakkyndigparene har tolket Breiviks uttalelser.

Wenche Elizabeth Arntzen foran sakkydnige Husby og Sørheim

SAMMENLIGNER: Fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen ville vite hvordan de andre sakkyndige vurderte forhold som allerede var trukket opp i retten om volds- og drapshandlinger.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Aspaas og Tørrissen har konkludert med at Anders Behring Breivik er tilregnelig, mens Torgeir Husby og Synne Sørheim mener at tiltalte var utilregnelig og drevet av volds- og drapstanker.

Rettspsykiater Agnar Aspaas var derimot klar da han ble spurt om hvorfor de ikke behandlet den terrortiltaltes voldsforherligelse i et særskilt punkt av sine vurderinger.

– Vi har ikke sett på vold i seg selv, og voldsforherligelse, som et psykotisk symptom. Det kan være endel av en diagnose, men vold i seg selv er ikke et psykotisksymptom, sa Aspaas til fagdommer Arntzen.

De sakkyndige som har konkludert med tilregnelighet advarer mot å automatisk si at en så avvikende handling som Breivik har gjennomført må være sinnsykdom.

– Vi er forsiktig med å si at en handling som er så avvikende må være knyttet til sinnsykdom, slo Aspaas fast i retten.

I retten har det blitt brukt mye tid på å kaste lys på ekstreme politiske holdninger, terrorisme og høyre-ekstremisme. Forsvarerne til Anders Behring Breivik kjemper for at han skal bli dømt som tilregnelig, og har derfor ført mange ulike vitner om blant annet politiske syn og terror.

De to sakkyndige er også klar på at de i sine vurderinger har skilt politikk og diagnostikk, selv om de har tatt med politikken i undersøkelsen av Breivik.

– Vi ser på handlingene som veldig avvikende, men vi kan ikke si at en terrorhandling i seg selv er et psykotisk symptom. Den utfordrer oss derimot på å lete etter slike psykotiske symptomer, sa Agnar Aspaas om hvordan de hadde sett på terroren i den rettspsykiatriske vurderingen.

– Handlingene kommer ikke fra psykose

De to første sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim fortalte retten på torsdag og fredag hvordan de er overbevist om at Anders Behring Breivik først og fremst er drevet av tanken på vold og drap.

Breivik under Aspaas og Tørrissens forklaring

HÅPER: Breivik følger med mens de to sakkyndige som konkluderte med at han er tilregnelig spørres ut. Selv ønsker han å bli dømt som tilregnelig.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

De mener at den terrortiltalte er drevet at psykotiske vrangforestillinger knyttet til dette, og ikke ideologi.

Les også: Husby om Breivik: – Stimulert av fremtidige drapsfantasier

– Etter å ha hørt ham i retten, og snakket med ham i mange timer, mener vi at kjernen i hans vrangforestilling ikke dreier seg om politikk, dataspill eller noe annet, sa Synne Sørheim til retten i forrige uke.

Hun og kollega Husby understreket hvordan de mente at den tiltalte var drevet av tanker om vold og drap.

Dette er ikke de to andre sakkyndige Aspaas og Tørrissen uten videre enige i. De tror ikke at voldstanker direkte kan knyttes til en diagnose som innebærer psykose.

Aspaas og Tørrissen mener at Breivik har valgt å gjennomføre et forferdelig terrorangrep i lys av tanker som kan knyttes til politiske meninger.

Terje Tørrissen valgte å lese opp sitater fra Fjordman der han har beskrevet hvordan den vestlige sivilasjon er i ferd med å dø, og «at det må føre til konsekvenser.»

A collapse will happen. It is only a question of how we deal with this, and whether we manage to carve out a good-sized homeland for our people afterwards.

Fjordman - mai 2011

– Her beskrives de grunnleggende tankene som Breivik forfekter, at dette må føre til konskevenser. Selv om Fjorman unnlater å skrive hva konsekvensene er, fortalte Tørrissen til retten.

De sakkyndige skiller tydelig mellom de som har ekstreme holdninger, og Breivik som gjennomførte terrorhandlinger. Ifølge Tørrissen og Aspaas valgte Breivik å gå bort fra demokratiske virkemidler, og over til handling.

– Han velger å begå de forferdelige handlingene han har gjort. Det springer ikke ut fra vrangforestillinger eller andre psykotiske symptomer, sa Terje Tørrissen til retten tirsdag.