gammel sjåfør - Mange ferdes på veiene uten å ha de fysiske og psykiske ferdighetene som kreves. (Ill. bilde) - Foto: Scanpix /

Mange ferdes på veiene uten å ha de fysiske og psykiske ferdighetene som kreves. (Ill. bilde)

Foto: Scanpix

Vurderer trafikkmedisinsk tilbud

Hvert år må mange nordmenn gjennom ulike fysiske og psykiske undersøkelser for å vurdere om de kan kjøre bil. Nå vurderer Sørlandet sykehus om det skal opprettes et eget spesialisttilbud for trafikkmedisin.

– Det foregår mye faglig arbeid rundt på de forskjellige avdelingene ved Sørlandet sykehus som har med førerkortvurdering og trafikkmedisin å gjøre. En av hovedoppgavene for oss er å vurdere om dette skal organiseres på en bedre måte og samles i et nettverk.

Det sier Terje Andersen, som er avdelingsleder for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus.

Økende behov for førerkortvurdering

Andersen sitter i en nyutnevnt prosjektgruppe ved sykehuset som skal kartlegge om det er behov for å opprette et eget trafikkmedisinsk fagmiljø rundt førerkortvurderinger.

I dag vurderer ulike avdelinger på sykehuset på forskjellige måter om pasienter har de ferdighetene som trengs for å kunne kjøre bil. Enten man ser på fysisk funksjonsnivå, hvor mobile pasientene er eller reaksjonsevne og kognitiv svikt.

Ifølge Andersen er det er økende behov i befolkningen for førerkortvurderinger, og sykehuset har allerede spesialistkompetanse og utstyr på fagområdet.

– Vi er så heldige at vi har en kjøresimulator, kall det gjerne en bil, hvor vi avansert kan teste pasienter på reaksjonsevne og oppfattelse osv. Dette er det bare 2- 3 andre sykehus i Helse Sør-Øst som har, sier Andersen.

Fastlegen må ta «drittjobben»

Flere tusen bilister i Norge har for dårlig helse til å kjøre bil. Men mange leger vegrer seg for å ta sertifikatet fra pasientene sine. Det er primærlegen som kjenner pasienten personlig, som oftest må ta den upopulære avgjørelsen hvis pasienten har en helsetilstand som påvirker evnen til å kjøre bil.

Det er fire hovedårsaker til leger anbefaler at førerkort inndras:

  • Alderdom og demens
  • Bruk av tunge medisiner
  • Psykiatri
  • Rusproblemer

Et eventuelt nytt trafikkmedisinsk tilbud på sykehuset vil ikke kunne erstatte den ordningen. Fastlegene må fortsett gjøre «drittjobben», men er de i tvil kan de henvise til sykehuset.

– Det er ikke snakk om å opprette et trafikkmedisinsk senter, men vi har registrert at det er behov både fra pasienters side og fra kommunehelsetjenesten som har pasienter som det er vanskelig å vurdere om er kompetente, sier Andersen.

Flere eldre bilførere

Om få år vil en av tre bilsjåfører i Norge være over 65 år. Forskning har vist at eldre bilsjåfører er tregere i trafikken enn vi trodde.

Etter man har rundet 70 år må man ha legeattest sammen med førerkortet sitt. Og når man er 80 år gis førerkortet kun for ett år om gangen.

Dersom helsekravene ikke er oppfylt, har man mulighet til å søke Fylkesmannen om dispensasjon. Søknadene om dispensasjon gjelder særlig hjertesykdom, diabetes og rusmisbruk/medikamenter.

I 2011 var det ifølge Helsedirektoratet 16000 dispensasjonssaker, noe som utgjør halvparten av de sakene fylkesmennene behandlet. Det ble gitt dispensasjon helt eller delvis i over 14 000 saker (88 prosent). Det er flest dispensasjoner i aldersgruppen 41–70 år.

Video og TV-reportasjer

Den afghanske tolken Faizullah Muradi fikk i dag oppholdstillatelse i Norge - fem måneder etter at han ble kastet ut av landet. Nå har Muradi sikret seg en stor bok-kontrakt og begynner på historien om sitt liv - bare 22 år gammel:
Legevakten i Kristiansand ønsker at folk skal ringe før de møter opp. Altfor mange kommer til legevakten istedenfor å bruke fastlegen, og dette fører til lang ventetid.
Luftkvaliteten i Kristiansand kan være betydelig dårligere enn det målingene har vist. Det er nemlig feil på måleutstyret, og Miljødirektoratet truer med bøter dersom ikke kommunen rydder opp.

Dokumentarer og reportasjer

Norsk dokumentar. Lindesnes fyr har 265 dager i året der det blåser kuling eller kraftigere vind. Vi har vært med fyrvokter Kjell Olsen på fyret gjennom et helt år. Der møter vi både turister og skoleelever, og ikke minst en kraftig høststorm.

Lindesnes - 2014

Kraftige bevegelser og høye rop er hverdagen til 19 år gamle Espen Flak, som lider av Tourettes syndrom. Nå har han, som den første med denne lidelsen, blitt operert i Norge. Håpet er at de voldsomme plagene skal forsvinne.
Norsk dokumentar. Lumske farvann og kraftige stormer i Skagerrak har ført mange skip på grunn gjennom historien. Erik Bakkevig og hans dykkervenner leter etter spor av de dramatiske hendelsene under havoverflaten.

Vrakdykkerne - 2013