Ungdommene på rømmen kommet til rette

Politiet har funnet to av tre involverte ungdommer i den bevæpnete politiaksjonen i Finnmark. En av dem skal ha skadet seg på snøskuter.

Video Politijakt i Vestre Jakobselv.

Det har foregått en politijakt i Vestre Jakobselv siden en hytteeier meldte at han hadde blitt truet med hagle onsdag. Politiet ønsker å komme i kontakt den siste av de involverte ungdommene. Foto: Arnstein Jensen.

I kveld ble to av de tre ungdommene lokalisert i en hytte de hadde tatt seg inn i Øvre Flintelv.

En av ungdommene lå skadet i hytta.

Politiet hadde i forkant fått melding på nødnummeret fra guttene. De meldte fra om at en av dem hadde kjørt utenfor en skrent med snøskuter og skadet nakken.

Ungdommene kunne ikke oppgi eksakt posisjon, men at det var langt fra vei og at de trengte bistand til å frakte den skadde til legehjelp.

Startet leting

To observasjonsposter og patrulje fra reinpolitiet var i området og startet leting etter skadestedet.

Sea-King ble varslet og var i lufta etter kort tid. Sea-Kingen landet kort tid etter og fraktet gutten ut av området. Det er for tidlig å si noe om guttens tilstand, opplyser politiet.

Den tredje ungdommen hadde forlatt hytta med snøskuter tidligere på ettermiddagen.

– Vi er svært glad for at vi nå har funnet to av disse ungdommene og at det så langt ser ut til å stå bra til med den tredje også. Vi oppfordre han også til å melde seg så snart som mulig slik at vi får en lykkelig avslutning av denne letingen, sier stabsjef Lars Blix Olsen i politet.

Hytteinnbrudd

Onsdag omtrent elleve-tiden fikk Øst-Finnmark politidistrikt melding fra en hytteeier om pågående innbrudd i hans hytte, som ligger rundt 15 km fra brua i Jakobselv, retning Jakobselvkroken, i Nesseby kommune.

Mannen var blitt møtt av en ung maskert mann som truet mannen med en hagle.

Politiet rykket ut og det ble raskt avklart at det er tre tenåringsgutter som var involvert i hendelsen.

Det har kommet inn flere meldinger om innbrudd og tyveri fra hytter i området. Det er også kommet inn meldinger at noen har hørt skudd.

Skuddene har ikke vært i sammenheng med møte med politiet.

Ber folk være varsom

Politiet ser det ikke nødvendig å pålegge publikum forbud om ferdsel i området, men ber om at det blir gjort vurderinger om nødvendigheten, før en tar seg inn i området.

Oanehaččat

  • Stuorra ruvkešiehtadus Guovdageidnu

    Ruvkefitnodat Nussir ii leat goassege ovdal dahkan iežaset doaibmanáiggis ná stuorra šiehtadusa ruhtasummá dáfus go dál lea dahkan Guovdageainnu fitnodagain Arctic Drillingain, vaikko vel eai leatge gullan Birasdirektoráhtas ahte ožžot go lobi luoitit lundui ruvkebázahusaid, nu muitala Nussira beaivválaš direktevra Øystein Rushfeldt.

  • Rievssatlohku

    Finnmárkkus lea rievssatlohku sturron, dađibahábut lea lulli-Norggas fas nuppe láhkai, čájehit lohkamat. Dát stuorra erohusat sáhttet dagahit ahte olusat vulget dál Finnmárkui rievssatbivdui. Dát ges baldá smávvafuođđobivdo ovddasvástideaddji Deanu Bivdo jo guolástansearvvis Ståle Henriksena. Searvi dáhtošii dál rádjet ahte galle beatnaga besset geavahit bivddus, ja seammás ballet ahte bivdit eai doahttal bivdoeriid.

På forsiden av NRK Sápmi nå