Ungdommene på rømmen kommet til rette

Politiet har funnet to av tre involverte ungdommer i den bevæpnete politiaksjonen i Finnmark. En av dem skal ha skadet seg på snøskuter.

Video Politijakt i Vestre Jakobselv.

Det har foregått en politijakt i Vestre Jakobselv siden en hytteeier meldte at han hadde blitt truet med hagle onsdag. Politiet ønsker å komme i kontakt den siste av de involverte ungdommene. Foto: Arnstein Jensen.

I kveld ble to av de tre ungdommene lokalisert i en hytte de hadde tatt seg inn i Øvre Flintelv.

En av ungdommene lå skadet i hytta.

Politiet hadde i forkant fått melding på nødnummeret fra guttene. De meldte fra om at en av dem hadde kjørt utenfor en skrent med snøskuter og skadet nakken.

Ungdommene kunne ikke oppgi eksakt posisjon, men at det var langt fra vei og at de trengte bistand til å frakte den skadde til legehjelp.

Startet leting

To observasjonsposter og patrulje fra reinpolitiet var i området og startet leting etter skadestedet.

Sea-King ble varslet og var i lufta etter kort tid. Sea-Kingen landet kort tid etter og fraktet gutten ut av området. Det er for tidlig å si noe om guttens tilstand, opplyser politiet.

Den tredje ungdommen hadde forlatt hytta med snøskuter tidligere på ettermiddagen.

– Vi er svært glad for at vi nå har funnet to av disse ungdommene og at det så langt ser ut til å stå bra til med den tredje også. Vi oppfordre han også til å melde seg så snart som mulig slik at vi får en lykkelig avslutning av denne letingen, sier stabsjef Lars Blix Olsen i politet.

Hytteinnbrudd

Onsdag omtrent elleve-tiden fikk Øst-Finnmark politidistrikt melding fra en hytteeier om pågående innbrudd i hans hytte, som ligger rundt 15 km fra brua i Jakobselv, retning Jakobselvkroken, i Nesseby kommune.

Mannen var blitt møtt av en ung maskert mann som truet mannen med en hagle.

Politiet rykket ut og det ble raskt avklart at det er tre tenåringsgutter som var involvert i hendelsen.

Det har kommet inn flere meldinger om innbrudd og tyveri fra hytter i området. Det er også kommet inn meldinger at noen har hørt skudd.

Skuddene har ikke vært i sammenheng med møte med politiet.

Ber folk være varsom

Politiet ser det ikke nødvendig å pålegge publikum forbud om ferdsel i området, men ber om at det blir gjort vurderinger om nødvendigheten, før en tar seg inn i området.

Oanehaččat

  • Dubmejuvvon giddagassii

    30 jahkásaš almmái lea dubmejuvvon golmma jahkái ja ovcci mánuid giddagassii go lea doaruhan iežas ovdeš moarsi. Nuorta-Finnmárkku diggegottis leat maid su dubmen máksit 290.000 kruvdnosaš buhtadusa nissonii. Nisu lea earet eará nuppi bealjis massán gulu doaruhemiid geažil. Almmái ii loga iežas sivalažžan. Son lea maid ovdal dubmejuvvon go lea doaruhan ja seksuálalaččat illástan earáid.

  • Bargagoahtán vuovdit ruvkii

    Sydvaranger gruve reastaluvvama maŋŋá bargagođii opmodatstivra geahččalit vuovdit ruvkii, ja sávvet ahte sis lea oasti vahkulohppii, čállá IFinnmark -aviisa. Opmodatstivrra jođiheaddji Leif Petter Madsen lohká Girkonjárgga ja Guvžajávrri ruvkerusttegat bisuhuvvojit álgin láhkai vuorddedettiin fidnet oasti fargga. Sis leat njealjis viđas, geat leat čájehan oastin beroštumi, lohká son.