Ungdommene på rømmen kommet til rette

Politiet har funnet to av tre involverte ungdommer i den bevæpnete politiaksjonen i Finnmark. En av dem skal ha skadet seg på snøskuter.

Video Politijakt i Vestre Jakobselv.

Det har foregått en politijakt i Vestre Jakobselv siden en hytteeier meldte at han hadde blitt truet med hagle onsdag. Politiet ønsker å komme i kontakt den siste av de involverte ungdommene. Foto: Arnstein Jensen.

I kveld ble to av de tre ungdommene lokalisert i en hytte de hadde tatt seg inn i Øvre Flintelv.

En av ungdommene lå skadet i hytta.

Politiet hadde i forkant fått melding på nødnummeret fra guttene. De meldte fra om at en av dem hadde kjørt utenfor en skrent med snøskuter og skadet nakken.

Ungdommene kunne ikke oppgi eksakt posisjon, men at det var langt fra vei og at de trengte bistand til å frakte den skadde til legehjelp.

Startet leting

To observasjonsposter og patrulje fra reinpolitiet var i området og startet leting etter skadestedet.

Sea-King ble varslet og var i lufta etter kort tid. Sea-Kingen landet kort tid etter og fraktet gutten ut av området. Det er for tidlig å si noe om guttens tilstand, opplyser politiet.

Den tredje ungdommen hadde forlatt hytta med snøskuter tidligere på ettermiddagen.

– Vi er svært glad for at vi nå har funnet to av disse ungdommene og at det så langt ser ut til å stå bra til med den tredje også. Vi oppfordre han også til å melde seg så snart som mulig slik at vi får en lykkelig avslutning av denne letingen, sier stabsjef Lars Blix Olsen i politet.

Hytteinnbrudd

Onsdag omtrent elleve-tiden fikk Øst-Finnmark politidistrikt melding fra en hytteeier om pågående innbrudd i hans hytte, som ligger rundt 15 km fra brua i Jakobselv, retning Jakobselvkroken, i Nesseby kommune.

Mannen var blitt møtt av en ung maskert mann som truet mannen med en hagle.

Politiet rykket ut og det ble raskt avklart at det er tre tenåringsgutter som var involvert i hendelsen.

Det har kommet inn flere meldinger om innbrudd og tyveri fra hytter i området. Det er også kommet inn meldinger at noen har hørt skudd.

Skuddene har ikke vært i sammenheng med møte med politiet.

Ber folk være varsom

Politiet ser det ikke nødvendig å pålegge publikum forbud om ferdsel i området, men ber om at det blir gjort vurderinger om nødvendigheten, før en tar seg inn i området.

Oanehaččat

  • Eai beasa šat sáddet OL-gilvvuid

    Suomabeale YLE riikasáddagat leat mássan vuoigatvuođaid saddet OL-gilvvuid jagis 2018:is gitta 2024:i rádjai. Danin go Eurosporta tv-kanála lea oastán daid vuoigatvuođaid. Eurosporta lea oastán vuoigatvuođaid saddet sihke dalve ja gease OL-gilvvuid. Yle valáštallan jođiheaddji Poikkinen lea behtton, go su mielas lea dehálaš ahte OL-gilvvut galggašedje boahtteáiggis oidnot nuvttá kanálain Suomas maiddai, ja son áigu Váidit ášši YLE:i.

  • Čiegusvuohta ođđa Nils Gaup-filmmas

    Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit háliidit ruhtadit ođđa vejolaš Nils Gaup-filmma. – Filmmas galget leat dráma ja ráhkisvuohta, earret eará gullevaš mongolalaš musihkkárii ja Mari Boinii. Nu čállá mánusčálli Torkel Snellingen breavas maid lea sádden Sámediggái. Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit galget leat galledan Davvi-Norgga oktan Sámedikkiin. – Lea gal menddo árrat muitalit nu hirbmat olu almmolaččat dás, dadjá Snellingen NRK:i. Ii leat lihkostuvvan oažžut Nils Gaup ságaide.

På forsiden av NRK Sápmi nå