Tispe med et unikt morsinstinkt

– Jeg bar den nyfødte reinkalven bort til tispa mi Kira, og den begynte å amme det, forteller hundeeier Inga Marit P. Bals.

Tispe ammer reinkalv

Tispa Kira ammer en nyfødt reinkalv.

Foto: Sara Elin Helene Birkely

– Vi hadde flokken i gjerdet i vårt kalvingsområde ved Sállejoh'njálbmi, da ei simle kalvet. Men simla avviste kalven, forteller Inga Marit P. Bals fra Stornes i Kautokeino kommune.

Det er ganske vanlig at simler som blir skremt eller stresset under kalvingsperioden kan forlate reinkalven umiddelbart etter kalvingen. Men det som skjedde videre, har ikke 20-åringen sett maken til.

– Jagde vekk andre hunder

Bals hadde med seg tispa si Kira og Kiras 3 uker gamle valp ved reingjerdet.

– Jeg tenkte at det skader jo ikke å prøve, så jeg bar den nyfødte reinkalven bort til tispa mi Kira, og den begynte å amme reinkalven, smiler Inga Marit P. Bals.

Kira ammer reinkalv

Valpen og reinkalven ved siden av hverandre.

Foto: Sara Elin Helene Birkely

– Det var helt tydelig at den trodde at reinkalven var hennes egen, da den slikket kalven på ørene og jagde vekk andre hunder som nærmet seg, sier Bals.

– Da jeg bar reinkalven ut igjen av gammen, ble tispa helt fra seg, avslutter Bals.

Til tross for Kiras spesielle morsinstinkt, har reinkalven ei usikker framtid i møte. Bals forteller at den ble igjen hos reinflokken da hun og hundene reiste hjem.

Har du opplevd uvanlig kontakt mellom dyr?

Oanehaččat

  • Hoahppočoahkkin Guovdageainnus

    Guovdageainnu ovdagottis lea otne hoahppočoahkkin mas meannudit meahcceriidoášši, mii čuožžilii go Fylkamánni gilddii mohtorfievrruiguin vuodjimis bievlan oarjjabealde 400 njealjehasmehtera viidosaš meahcceguovllus. Álgi politihkalaš stivrengoddi sáddii mannan vahkkoloahpa preassadieđáhusa mas sii bivde čoahkkima Fylkkamánniin, digaštallan dihte báikkálaš olbmuid vuoigatvuođaid birra ahte sáhttit vuodjit ja meahcástit suohkanis, nu čállá Altaposten-áviisa.

På forsiden av NRK Sápmi nå