Smuk-familien anker dommen

De tapte rettsaken mot Magga- og Kalliainen-familiene – om vinterbeiterettigheter i Sør-Varanger. Smuk-familien har nå besluttet å anke dommen.

Odd Erling Smuk, Iver Per Smuk og advokat Thomas Hjermann

Odd Erling Smuk (f.v), Iver Per Smuk og deres advokat Thomas Hjermann – i forbindelse med rettsaken i Indre Finnmark Tingrett, om reinbeiteområder i Sør-Varanger.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er papirutgaven av Ságat som melder dette (ekstern lenke).

– Dette er i tråd med signalene vi kom med da dommen falt. Vi mener tingretten falt ned på en feil avgjørelse da de avsa sin dom, sier Odd Erling Smuk til avisa.

Smuk-familien ble også dømt til å betale omlag tre millioner kroner i saksomkostninger.

Dommen som Odd Erling Smuk og hans familie nå anker, dreier seg om retten til vinterbeiter for reindrift, i et område av Sør-Varanger i Øst-Finnmark.

Beiteområdet utgjør de indre og vestlige deler av kommunen – fra Pasvik i øst og inn mot grensen til Finland.

Du finner lenke til dommen i sin helhet – nederst i artikkelen.

Ikke overrasket

Knut Magga og hans familie er en av motpartene i saken mot Smuk-familien. Til avisa Ságat sier Maggas advokat, Johan Fredrik Remmen, at han ikke er overrasket over at Smuk-familien anker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Magga, Remmen og Ingvild Bråthen

Reindriftsutøver Knut Magga (t.h), og hans advokater Johan Fredrik Remmen og Ingvild Bråthen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Begge parter her har gjort et grundig forarbeid, og når de har gått til det skrittet å bringe denne saken inn for retten og tapte, er ikke dette noe overraskende utfall, sier advokat Remmen til avisa.

Håpet på ro

Advokat Johan Fredrik Remmen hadde håpet at hans klienter, Knut Magga og hans familie, ville få ro etter å ha ha fått full frifinnelse i dommen fra Indre Finnmark Tingrett.

Han frykter derimot ikke utfallet av en ny rettsrunde mot Smuk-familien.

– Jeg tror personlig at de skal ha vanskelig for å nå frem i en ny rettsinstans, og jeg har ingen tro på at det kommer fram noen vesentlig nye opplysninger. Nå avventer vi som sagt anken, og hva de anker på, og så tar vi det derfra, uttaler advokat Remmen til Ságat.

Også den andre motparten til Smuk-familien – reindriftsutøver Egil Kalliainen og hans familie må nok som følge av anken, også belage seg på en ny runde i retten angående reinbeiteområdene i Sør-Varanger.

Oanehaččat

  • Fylkkamánni veahkehit gielddaid

    Romssa fylkkamánni áigu veahkehit gielddaid ovttasbargun ja gelbbolašjuohkimin, vai nagodit addit nuorra dorvoohcciide buorri fálaldagaid. Fylkkamánni Bård Pedersen oaivvilda hástalusat leat stuorrá go ná ollu báhtareaddjit bohttet Syrias ja eará riikkain. Fylkkas lea stuorra gelbbolašvuohta, muhto dat lea hággan miehtá fylka lohká Pedersen.

  • Gurutbellodat cuiggoda bušeahtta

    Ođđa Sámi joatkkaskuvla Guovdageidnui datte ii roahkkasan boahtte jagi stádabušehttii. Dán gal cuiggoda Gurutbellodat mii lea ráđđehusa doarjjabellodat. Gurutbellodaga Ola Elvestuen lohká ahte sámi skuvlla sii vuoruhit, ja lohká dán šaddat áššin go deaivvadit Olgešbellodaga ja Ovddádusbellodaga bušeahttašiehtadallamiin. Skuvlla leat árvvoštallan máksit 300 miljovnna kruvnno.

På forsiden av NRK Sápmi nå