Klart for «Siellaga-ođđasat»

En nettavis i Salangen byr på nett-TV-nyheter på samisk.

Lars-Joar Halonen

Nyhetsanker i den nystartede satsningen på samiske nyheter er daglig leder for Ástávuona giellagoahtie, Lars-Joar Halonen.

Foto: Jon Henrik Larsen/Nettavisen Salangen-Nyheter.com

«Siellaga-ođđasat - Ástàvuona oddasiiguin» heter det nye ukentlige nett-TV tilbudet til nettavisen Salangen-Nyheter, en nettavis for Salangen i Troms.

De samiske nyhetene er et prøveprosjekt og lages i samarbeid med Ástávuona giellagoahtie, det kommunale språksenteret i Lavangen. Nyhetene inngår i programmet «Midt på dagen».

Are Apeland, web-ansvarlig, sier programmet er resultat av goodwill fra nettavisens side.

– Den samiske befolkninga i Lavangen har etterspurt dette, sier Apeland.

I første omgang skal nyhetene sendes den 2. mars og fredag den 9.mars.

Om interessen er stor nok håper nettavisen på at dette kan bli en permanent løsning, og kanskje et eget program som sendes oftere.

– På 1700-tallet var Salangen et stort samisk tyngdepunkt og navnet på Sjøvegan- området. Det er kjempeartig at Salangen-Nyheter tar sjansen og satser på dette, sier Lars-Joar Halonen til nettstedet.

Oanehaččat

  • Lobihis helikopter seaivun

    Oarje-Finnmárkku politiijat lea áššáiduhttán dievddu riegádan 1978s go lea rihkkon luonddu- ja mohtorjohtolatlága. Dievdu galgá leat 2013s seivon helikopterin Rávttošvuopmái, Porsáŋggus, vaikko ii lean seaivonlohpi. Son sáhkohallui 15.000 ruvnnuin, dahje geavvá 30-beaivái giddagassii jus ii mávsse sáhku. Diggi lea boahtte mánu gaskamuttus.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå