Klart for «Siellaga-ođđasat»

En nettavis i Salangen byr på nett-TV-nyheter på samisk.

Lars-Joar Halonen

Nyhetsanker i den nystartede satsningen på samiske nyheter er daglig leder for Ástávuona giellagoahtie, Lars-Joar Halonen.

Foto: Jon Henrik Larsen/Nettavisen Salangen-Nyheter.com

«Siellaga-ođđasat - Ástàvuona oddasiiguin» heter det nye ukentlige nett-TV tilbudet til nettavisen Salangen-Nyheter, en nettavis for Salangen i Troms.

De samiske nyhetene er et prøveprosjekt og lages i samarbeid med Ástávuona giellagoahtie, det kommunale språksenteret i Lavangen. Nyhetene inngår i programmet «Midt på dagen».

Are Apeland, web-ansvarlig, sier programmet er resultat av goodwill fra nettavisens side.

– Den samiske befolkninga i Lavangen har etterspurt dette, sier Apeland.

I første omgang skal nyhetene sendes den 2. mars og fredag den 9.mars.

Om interessen er stor nok håper nettavisen på at dette kan bli en permanent løsning, og kanskje et eget program som sendes oftere.

– På 1700-tallet var Salangen et stort samisk tyngdepunkt og navnet på Sjøvegan- området. Det er kjempeartig at Salangen-Nyheter tar sjansen og satser på dette, sier Lars-Joar Halonen til nettstedet.

Oanehaččat

  • Sávzalohku stuorru Norggas

    Sávzalohku stuorru Norggas ja dat dahká ahte boanddat farga sáhttet buvttadit doarvái lábbábierggu Norgga ostiide, čállá Nationen neahttabáiki. Muhto ealáhusa olbmot ballet ahte šaddá menddo olu sávzzabiergu. Ođđa logut čájehit ahte lábbábiergováili dál lea unnon 400:in tonnain ja sii leat nákcen beliin lasihit biergohivvodaga.

  • Čuvvot dárkilit mánáidgárddi mánáid

    Eai leat fuobmán šat eambo mánáid geaidda E-coli lea njommon Báhpajávrri mánáidgárddis Romssas. Bearjadaga almmuhedje ahte viđa mánnái sáhttá dát čoallebakteriija njommon. Dál lea álbmotdearvvašvuođainstituhtta dutkamin iskosiid. Romssa gieldda doaibmi Njammonáiddastahttindoavttir Inger Hilde Trandem lohká ahte sii dárkilit čuvvot dán mánáidgárddi mánáid dearvvašvuođa.

På forsiden av NRK Sápmi nå