Boalvvir angrer på innkjøp av avmagret rein

Boalvvir angrer på at de kjøpte inn rein som var ved så dårlig helse at reineieren senere ble anmeldt.

 

Avviste reinskrotter
Foto: Mattilsynet

Guldal: Boalvvir gáhttá

Boalvvir BA angrer på at de kjøpte inn den mye omtalte reinflokken hvor dyrene var avmagret, og reineieren til slutt endte opp med en anmeldelse for brudd på dyrevernloven.

- Jeg så verken flokken eller de slaktede skrottene, men har i etterkant sett de på bilder. Og i følge bildene er det lett å si at vi aldri skulle kjøpt inn de reinsdyrene, sier den nytilsatte daglige lederen i Boalvvir, Aslak J. Eira.

Angrer på innkjøp

Flokken som konsortiet Boalvvir BA kjøpte var i så dårlig stand at flere titalls reinsdyr døde ved selvdød, flere av de slaktede skrottene egnet seg ikke som menneskeføde, gjennomsnittsvekta var på 13 kilo og reineieren endte opp med å bli politianmeldt av Mattilsynet på grunn av vanskjøtsel av dyrene.

Den nye daglige lederen ved Boalvvir, Aslak J. Eira, sier at det er lett i etterkant å se at disse dyrene ikke burde blitt kjøpt inn.

- Hadde reinflokken blitt klassifisert i levende tilstand, hadde man unngått denne situasjonen, sier Eira.

Vil ikke skje igjen

Boalvvir BA er et distribusjonsselskap for reinkjøtt som eies av reineiere fra hele Norge. Formålet med Boalvvir var å skape et merkenavn med rykte på seg for kun å levere kvalitetskjøtt.

Denne saken har vært alt annet enn positiv for Boalvvir, og nå lover den nytilsatte daglige lederen at sånt som dette ikke skal skje igjen.

-Slike kjøp kommer ikke til å skje i min tid som daglig leder, sier Aslak J. Eira.

 

 

Oanehaččat

 • – Deattut sámiid saji álgoálbmogin

  Sámedikkepresideanta Aili Keskitalo lea professor Carsten Smitha (govva) bivdán guorahallat ja čállit iežas jurdagiid vuođđolága §108 rievdadeami hárrái. Smith ávžžuha rievdadit vuođđolága nu ahte dat deattuha sápmelaččaid saji álgoálbmogin, vai dat nu šattašii maiddái álbmotrievtti hárrái dohkálažžan. Vuođđoláhka galgá áššin Sámediggái čakčii, ja ášši lea sáddejuvvon gulaskuddamii. Gulaskuddanáigemearri lea borgemánu guđát. Smitha čálus ovttas gulaskuddancealkámušaiguin biddjojit vuođđun viidáset ášši gieđahallamis.

  Carsten Smith
  Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK
 • Nammaduvvon gudnedáiddárin

  Sámi allaskuvla lea nammadan Hans Ragnar Mathisena gudnedáiddárin. Dán dahká dan oktavuođas go son deavdá 70 jagi ihttin. Hans Ragnar Mathisen lea dovddus earet eará iežas njuohtamiiguin ja grafihkalaš dáidagiiguin. Dovdoseamos dáidet su máŋgga sámeguovllu kárttat main báikenamat leat čállon sámegillii. Son lea maid dáiddalaččat hábmen máŋga fágagirjji, ja čállán divttaid ja noveallaid. Preassadieđáhusas dadjá Sámi allaskuvlla rektor Jelena Porsanger ahte lea stuora gudni go Elle-Hánsa lea mieđihan váldit vuostá gudnedáiddárnamahusa.

  Hans Ragnar Mathisen, samisk billedkunstner.
  Foto: Mette Ballovara / NRK

På forsiden av NRK Sápmi nå