Boalvvir angrer på innkjøp av avmagret rein

Boalvvir angrer på at de kjøpte inn rein som var ved så dårlig helse at reineieren senere ble anmeldt.

 

Avviste reinskrotter
Foto: Mattilsynet

Guldal: Boalvvir gáhttá

Boalvvir BA angrer på at de kjøpte inn den mye omtalte reinflokken hvor dyrene var avmagret, og reineieren til slutt endte opp med en anmeldelse for brudd på dyrevernloven.

- Jeg så verken flokken eller de slaktede skrottene, men har i etterkant sett de på bilder. Og i følge bildene er det lett å si at vi aldri skulle kjøpt inn de reinsdyrene, sier den nytilsatte daglige lederen i Boalvvir, Aslak J. Eira.

Angrer på innkjøp

Flokken som konsortiet Boalvvir BA kjøpte var i så dårlig stand at flere titalls reinsdyr døde ved selvdød, flere av de slaktede skrottene egnet seg ikke som menneskeføde, gjennomsnittsvekta var på 13 kilo og reineieren endte opp med å bli politianmeldt av Mattilsynet på grunn av vanskjøtsel av dyrene.

Den nye daglige lederen ved Boalvvir, Aslak J. Eira, sier at det er lett i etterkant å se at disse dyrene ikke burde blitt kjøpt inn.

- Hadde reinflokken blitt klassifisert i levende tilstand, hadde man unngått denne situasjonen, sier Eira.

Vil ikke skje igjen

Boalvvir BA er et distribusjonsselskap for reinkjøtt som eies av reineiere fra hele Norge. Formålet med Boalvvir var å skape et merkenavn med rykte på seg for kun å levere kvalitetskjøtt.

Denne saken har vært alt annet enn positiv for Boalvvir, og nå lover den nytilsatte daglige lederen at sånt som dette ikke skal skje igjen.

-Slike kjøp kommer ikke til å skje i min tid som daglig leder, sier Aslak J. Eira.

 

 

Oanehaččat

  • Stuorra ruvkešiehtadus Guovdageidnu

    Ruvkefitnodat Nussir ii leat goassege ovdal dahkan iežaset doaibmanáiggis ná stuorra šiehtadusa ruhtasummá dáfus go dál lea dahkan Guovdageainnu fitnodagain Arctic Drillingain, vaikko vel eai leatge gullan Birasdirektoráhtas ahte ožžot go lobi luoitit lundui ruvkebázahusaid, nu muitala Nussira beaivválaš direktevra Øystein Rushfeldt.

  • Rievssatlohku

    Finnmárkkus lea rievssatlohku sturron, dađibahábut lea lulli-Norggas fas nuppe láhkai, čájehit lohkamat. Dát stuorra erohusat sáhttet dagahit ahte olusat vulget dál Finnmárkui rievssatbivdui. Dát ges baldá smávvafuođđobivdo ovddasvástideaddji Deanu Bivdo jo guolástansearvvis Ståle Henriksena. Searvi dáhtošii dál rádjet ahte galle beatnaga besset geavahit bivddus, ja seammás ballet ahte bivdit eai doahttal bivdoeriid.

På forsiden av NRK Sápmi nå