Bjørn skutt etter helikopterjakt

Onsdag ble en bjørn skutt i Sør-Trøndelag etter at SNO fikk tillatelse av Direktoratet for naturforvaltning, om å bruke helikopter under jakten.

 

Begrunnelsen for tillatelsen er at sau-næringene i området har mistet masse sau til bjørner i de siste årene, og fordi lisensjakt for bjørn var lite effektiv.

Totalt i hele Norge ble det bare skutt 2 bjørner av en kvote på 27.

Men i Nord-Norge går reineier i mot at bjørnen som angrep flokken hans skal avlives.

 

Oanehaččat

  • Dearvvašvuođaministtar Áltái

    Dearvvašvuođaministtar Bent Høie boahtá ihttin Finnmárkui gos son beassá earret eará gullát Álttá buohcciviesoplánaid birra. Son lei Finnmárkkus sullii mánu áige, ja dalle dajai son ahte buohcciviessu Oarje-Finnmárkkus galgá leat Hámmárfeasttas ja ahte Áltái huksejit lagašbuohcciviesu. Høie galgá maid galledit Álttá dearvvašvuođaguovddáža, Finnmarkskollektiva, Sámi gealboguovddáža ja Sámedikki.

På forsiden av NRK Sápmi nå