Replikk

Kalkulert liv og død

Den kortsiktige, inhumane og uetiske tankegangen at vi skal prute med medikamentindustrien med pasientene som gisler må ta slutt.

Mammografi

«Norge må snarest sørge for bedre, faglige vurderinger, og i likhet med 21 andre europeiske land skaffe Kadcyla til pasienter som vil ha nytte av den» skriver replikkforfatteren.

Foto: Illustrasjon: François Destoc/Colourbox.com / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Det nå ganske kjente organ Beslutningsforum for nye metoder bestemte seg «under tvil» for å avslå medisinen Kadcyla. Med det mistet 50 til 100 brystkreftrammede kvinner håp om liv og lindring.

For tredje gang på tre år avslo de fire helseforetaksdirektørene en virksom og skånsom behandling som i snitt forlenger livet til kvinner med aggressiv brystkreftspredning med fem til sju måneder. For flere betyr dette flere års forlenget liv med god livskvalitet.

Lederen i Forumet, Lars Vorland hevder på Ytring at han er interessert i en løsning. Jeg gir ham løsningen her og nå.

Falsk indikator styrer systemet

Beslutningsforum godkjente nylig immunterapien nivolumab, for øvrig et utmerket medikament for lunge- og nyrekreft. For en tenkt pasient på 60 kilo (medisinen gis etter kroppsvekt) er prisen 780 000 kr for et års behandling.

For Kadcyla er prisen for samme person 680 000 ifølge Felleskatalogen. Hvorfor er det for dyrt? Og hvorfor hevder Forumet i pressen at prisen er på 1,4 millioner per år?

Her kommer meget omdiskutert begrepet QALY, – kvalitetsjustert leveår – inn. Noen har bestemt at en person med brystkreft kun har 50 prosent av livskvaliteten til en som er helt frisk. For å rettferdiggjøre sitt leveår må vedkommende pasient leve i to år for å oppfylle en QALY, dermed blir prisen for en QALY med Kadcyla 680 000 kroner x 2 = 1 360 000 kroner.

Med en litt mer human matematikk må Kadcyla selvsagt godkjennes.

Den faktiske prisen er forholdsmessig ikke så gal, men det er den allment kritiserte kvasivitenskapelige QALY.

For å ta et eksempel: Som kreftspesialist vil jeg hevde at en pasient med kort forventet levetid og med symptomer som får snudd sine leveutsikter og minsket mange og plagsomme symptomer raskt føler en stigende livskvalitet på 200 prosent fordi livsgleden kommer tilbake.

Min QALY-utregning er derfor motsatt: For et halvt vunnet leveår med Kadcyla får vi en hel QALY. Ergo blir prisen per QALY kun 340 000. Med en litt mer human matematikk må Kadcyla selvsagt godkjennes.

Dokumentasjonen er overveldende

Beslutningsforum brukte også denne gangen argument manglende dokumentasjon i tillegg til pris. Siden den første artikkelen i 2008, er det tilkommet 365 vitenskapelige artikler om dette stoffet. Den siste Fase III-studien er publisert i Lancet Oncology i juni 2017.

Medisinen ble godkjent av amerikanske helsemyndigheter i USA februar 2013, av EU i november 2013. Dette har vært brukt av de fleste land i Europa siden da, inklusive i våre naboland.

Men her på berget; nei. Her er det altså ikke prisen som er feil. Det er deres bruk av QALY.

QALY må ikke brukes som gyldig metode for liv-og-død kalkyler.

Norge må snarest sørge for bedre, faglige vurderinger, og i likhet med 21 andre europeiske land skaffe Kadcyla til pasienter som vil ha nytte av den. QALY må ikke brukes som gyldig metode for liv-og-død kalkyler.

Den kortsiktige, inhumane og uetiske tankegangen at vi skal prute med medikamentindustrien med pasientene som gisler må ta slutt.

Det står ikke om finanser i Norge, det handler om manglende vilje til å satse på liv og helse.

Oluf Dimitri Røe er overlege i onkologi ved Kreftpoliklinikken, Sykehuset Levanger, Kirurgisk Avdeling og postdoktor ved NTNU. Han er også stortingskandidat for Helsepartiet i Akershus og Nord-Trøndelag.