Replikk

Vi ønsker også en løsning om kreftmedisin

Det er ikke bare legemiddelfirmaet Roche som ønsker en løsning slik at kreftmedisinen Kadcyla kan tas i bruk i Norge. Det gjør også vi.

Laboratorium, Radiumhispitalet

LABORATORIUM: Beslutningsforum mener brystkreftmedisinen Kadcyla er for dyr i forhold til nytten. Dette bildet viser prøver fra pasienter med bl.a. brystkreft og lungekreft på Radiumhospitalet i Oslo (Illustrasjonsfoto).

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I et innlegg på NRK Ytring 18. juli skriver kommunikasjonsdirektør i Roche Norge, Line Walen, at de mener det er vanskelig å forholde seg til norske myndigheter i dialogen om kreftlegemiddelet Kadcyla, og at vi i Norge stiller strengere krav enn andre land.

Det er jeg ikke enig i.

I Norge har vi i løpet av de siste fire årene etablert en lik og forutsigbar vei for å vurdere når nye metoder, deriblant kostbare legemidler, skal innføres i norske offentlige sykehus: Nye metoder-systemet. Dette sikrer at alle pasienter i Norge får tilgang til en ny behandlingsmetode, og det er dokumentert at metoden virker og er nyttig.

Vi har sagt nei til Kadcyla fordi effekten av legemiddelet ikke forsvarer den høye prisen.

Beslutningsforum for nye metoder er den instansen i Nye metoder-systemet som tar beslutningene. Vi har sagt nei til Kadcyla fordi effekten av legemiddelet ikke forsvarer den høye prisen.

Våre beslutninger baserer seg på en gjennomgang av nytte og effekt for pasientene vurdert mot kostnadene. Gjennomgangen gjøres av Statens legemiddelverk. Både Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) er åpne for den dialogen Roche etterlyser, både om behandlingsresultater og legemiddelpriser.

Walen skriver at Norge krever større rabatter på legemiddelpriser enn andre land. Verdt å merke seg er det at vi i Norge ofte forhandler fra en utgangspris som er mye høyere enn i andre land, og for Kadcylas del er den svært høy.

Roche Norge er velkommen til å gi nye pristilbud i forhandlinger med Sykehusinnkjøp når de måtte ønske. Beslutningsforum lover rask behandling av saken.