NRK Meny
Normal

Vil bytte bil med magnetbane

Den californibaserte selskapet Unimodal Inc mener små svevende og helautomatiske vogner drevet framover av elektriske motorer er framtidas erstatning for bilen.

Skytran i by
Foto: Unimodal Inc

Oppfinnelsen kalles Skytran og er en miljøvennlig teknologi som er langt billigere å bygge ut enn for eksempel høyhastighetstog.

- Dette er ikke framtidas teknologi, men teknologi som er tilgjengelig i dag, forteller Christopher Perkins. Han er en av flere entusiastiske forskere som står bak ideen om det nye transportsystemet.

 

Svever på magnet

Vognene i Skytran-systemet går på en enskinnet bane fem til seks meter oppe i lufta. Banen består av mange elektromagneter og vogna utnytter det elektromagnetiske feltet og flyr bokstavelig talt over magnetene.

Hver eneste vogn har plass til to passasjerer. Når de går ombord i vogna, kan de taste inn adressen til sitt bestemmelsessted, og en sentral datamaskin vil sørge for at de raskt og greit kommer fram til rett sted.

 

Slipper fyllekjørere

- Det som er fascinerende her er at vi for første gang kan eliminere sjåføren, sier Trond Andresen, amanuensis ved institutt for Kybernetikk i Trondheim. Han mener at det gjør Skytran-systemet interessant også av sikkerhetsmessige hensyn.

LES OGSÅ: Vil ha Skytran framfor felles Universitets-campus

Automatikken sørger for at vognene kan gå raskt uten å være til fare for hverandre.

- Datamaskiner er mer til å stole på enn mennesker. Folk er trøtte eller beruset, eller de kan ha kranglet med kona nettopp, sier John Cole, og mener vi er en langt større sikkerhetsrisiko enn automatikken.

 

Slipper unødige stopp

Skytran vogn

Skytran vogn

Foto: Unimodal Inc

De amerikanske forskerne fra Unimodal mener at Skytran-systemet har en stor fordel foran de tradisjonelle kollektive transportløsningene siden det er bygd opp med mange små vogner. Dermed vil den enkelte passasjer bli fraktet dit han eller hun skal, uten at en trenger å stoppe for alle de andre passasjerene som skal av eller på på andre stopp.

I stedet for de tradisjonelle stoppestedene vi kjenner fra buss og tog, har Skytran-gründerne valgt å satse på en lang rekke små holdeplasser der folk får gå av nær bestemmelsesstedet. De vil bygge en rekke på og avkjøringsramper som ligner dem vi kjenner fra motorveiene, slik at farten på hovedbanen ikke skal bli påvirket av at folk kjører på eller av. 

SE: Skytran er framtidas transport

LES: - Høyhastighetstog er et blindspor

  

Håper på storskala

Skytran er ennå ikke en realitet, men innovatørene er i ferd med å bygge et demonstrasjonssystem i California, med noen få vogner og en stopp.

Grunnleggerne melder om interesse fra flere land, men så langt har de ikke fått ja til en større utbygging noe sted. 

Skytran er forøvrig heller ikke den eneste aktøren som jobber med denne typen transportløsninger. Flere andre selskaper tenker i samme baner, uten at noen av dem har fått satt systemet i storskala drift. 

I Norge ble muligheten for en sportaxi til Fornebu utredet for noen år siden, men prosjektet ble da skrinlagt på grunn av liten interesse. 

SE: Sportaxi til Fornebu

SE OGSÅ: Sporbane i Sverige

John Cole og Chris Perkins

John Cole og Christopher Perkins mener Trondheim kunne vært et fint sted å prøvd ut Skytran

Foto: NRK