Norge niende mest atomsikkert

I en ny studie over hvilke land som har best sikkerhet rundt atomvåpen, havner Norge på niendeplass. – Norge burde toppet lista, mener kjernefysiker.

Verdens land atomsikkerhet

De mørkeblå feltene viser hvilke land som har materiale til å lage atomvåpen. De lyseblå feltene viser hvilke som ikke har det.

Foto: The Nuclear Threat Initiative (NTI)

32 land i verden har mer enn én kilo materiale til å bygge atomvåpen. For første gang har disse landenes sikkerhet rundt atomvåpen blitt vurdert av eksperter, skriver New York Times.

Studien viser at Norge kommer på niendeplass, med 81 av 100 mulige poeng.

– Jeg mener at Norge burde toppet denne lista. Særlig siden vi er et så rikt land som burde ha topp standard på våre lagre for atommateriale, sier Nils Bøhmer, kjernefysiker og daglig leder i Bellona, til NRK.no.

Norge havner bak land som Sverige, Ungarn og Tsjekkia.

De ti mest atomsikre landene

Plassering

Land

Total poengsum

1

Australia

94

2

Ungarn

89

3

Tsjekkia

87

4

Sveits

86

5

Østerrike

85

6

Nederland

84

7

Sverige

83

8

Polen

82

9

Norge

81

10

Canada

79

10

Tyskland

79

10

England

79

Sikkerhet og sosiale faktorer

Rangeringen er gjort av The Nuclear Threat initiative, en ideell organisasjon i Washington, og the Economist Intelligence Unit, et firma i London som gjør risikoanalyser.

Barack Obama har forsøkt å få nasjoner til å ta mer ansvar for å utilgjengeliggjøre bombemateriale, og gjøre det mindre utsatt for tyveri og ulovlig salg.

Vurderingen kommer også som et svar på hans anstrengelser rundt dette. Selv havner USA på 13. plass.

Fem hovedfaktorer i landene ble evaluert. De innebar blant annet:

  • Mengden av kjent atommateriale og antall lagre i landet.
  • Sikkerhet og kontrollrutiner. Her spilte fysisk beskyttelse, regnskapsmetoder og transportsikkerhet inn.
  • Sosiale faktorer som politisk stabilitet og og korrupsjon.
  • Antall internasjonale avtaler omkring våpenmateriale landene deltok i.
  • Om de hadde tatt på seg frivillige forpliktelser rundt materiellsikkerhet.
  • Om landene var åpne om lagerbeholdninger og sikkerhetstiltak.

Økonomisk spørsmål

– Vi får relativt lav score på fysisk beskyttelse og steder vi har lagre av atommateriale, sier Bøhmer.

Ifølge ham lagrer mange land atommaterialet sitt kun ett sted, mens Norge lagrer det fire- fem steder.

– Da er det vanskeligere å opprettholde svært god beskyttelse, sier han.

– I Norge har det vært ganske utenkelig at atommaterialet blir stjålet eller at vi opplever terroranslag, derfor har ikke Norge brukt så mye penger på dette.

Australia får det aller beste resultatet.

Grunnen til det, er at landet har redusert beholdningen sin av våpennyttige materialer til noe rapporten beskriver som "en liten mengde".

Landet scorer også generelt godt på alle indikatorene, og ender opp med 94 av i alt 100 poeng.

atomvåen

En kvinne går forbi utstilte atomvåpen på Korea War Memorial Museum i 2006.

Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Skremt over Kinas plassering

Bøhmer synes det er litt overraskende at Ungarn og Tsjekkia tar andre og tredjeplassen.

– Jeg tror en grunn til det kan være at disse landene har fått en del økonomiske bidrag til å bedre sikkerheten rundt atommateriale. Det har ikke Norge fått.

Kina kommer på 27. plass.

– Jeg er litt skremt over at et land som Kina kommer så langt ned på lista, for de har en sterk vekst av atommateriale, sier Bøhler.

Mye korrupsjon

Rapporten sier at nesten 25 prosent av nasjonene med materiale til atombomber scorer dårlig på sosiale faktorer fordi de har svært høye nivåer av korrupsjon.

Den advarer om at mange av landene også scorer dårlig på utsiktene til politisk stabilitet de neste to årene.

Koombinasjonen av dette øker tydelig risikoen for at atommateriale kan bli stjålet, konkluderer rapporten med.

Sisteplass til Nord-Korea

Jumboplassen går til den totalitære staten Nord-Korea.

– Det er ikke så veldig overraskende at Nord-Korea får denne plassen, siden dette er et land med få økonomiske ressurser, sier Bøhmer.

– Det gjør det vanskelig å få på plass alle fysiske tiltak som trengs.

I Nord-Korea fant rapporten store mangler på sikkerheten. Her var det ti indikatorier som lå under det globale gjennomsnittet.

USA havner på 13. plass sammen med Belgia.

- USA er et av de største atomlandene i verden, de har svært mye atommateriale. De burde kommet høyere opp på lista, mener Bøhmer.

– USA er med sitt millitære engasjement internasjonalt ganske utsatt for terroraksjoner. Det burde gjøre at de derfor må ha et ekstra stort fokus på sikkerhet også ved sine atomlagre, fortsetter han.

Verdensdebatt om atomsikkerhet

The Nuclear Threat Initiative og The Economist Intelligence Unit prøver å styrke debatten om hvordan land skal opphøye sikkerheten rundt atommateriale, og hvordan myndigheter skal bedre beskyttelsen mot atomterror.

I intervjuer har atomekspertene sagt at de jobbet ut fra offentlig informasjon som ofte var dårlig kjent, for eksempel generelle prosedyrer for å trene vakter og beskyttelse av sårbare områder.

Sam Nunn, den tidligere demokratiske senatoren i Georgia og en av grunnleggerne av The Threat Initiative, sier til New York Times at studien ikke handler om å gratulerer noen stater og skjelle ut andre.

– I stedet er det meningen at analysene og anbefalingene fra undersøkelsen skal være en ressurs til forbedringer.