Hopp til innhold

I denne alderen er du minst lykkelig – ny forskning bekrefter midtlivskrisa

Trodde du krisa midt i livet er en myte? Da må du tro om igjen, ifølge ny amerikansk forskning.

Midlife Crisis Convertible Drive

LYKKEKURVE: Vi velger ulike metoder for å takle midtlivskrisa. Ifølge ny forskning følger alle mennesker en ganske lik lykkekurve gjennom livet.

Foto: Colourbox

Du ser en halvgammel gubbe i en rød kabriolet som kjører nedover gata. Midtlivskrise, tenker du – og kanskje er det helt riktig.

Begrepet midtlivskrisen er godt kjent fra populærkulturen. Men er dette bare oppdiktet?

Nei, mener forsker David G. Blanchflower, ved Dartmouth College i USA. Han sier alle mennesker har et spesielt punkt i livet der det butter ekstra imot.

U-formet lykkekurve

Studien til Blanchflower er basert på data fra 500.000 personer, og er publisert av National Bureau of Economic Research. Hele 95 u-land og 37 i-land er med i undersøkelsen.

Forskeren har satt sammen en rekke studier av folks opplevde lykke og deretter sammenstilt resultatene.

Han har undersøkt rundt 15 ulike faktorer som kan ha sammenheng med hvorfor mennesker føler seg ulykkelige, skriver forskning.no. Blant annet smerter, fobier, fortvilelse, ensomhet, det å være under stress, og det å ikke kunne sove.

Mener ytre faktorer ikke gir store utslag

Til tross for de mange, ulike ytre faktorene i folks liv, mener Blanchflower likevel at han ser et mønster for deltagerne.

Den amerikanske studien konkluderer med at folk er på sitt minst lykkelige i en alder av 47,2 år i de industraliserte landene. Alderen i utviklingslandene er noe høyere og ligger på 48,2 år.

Forskeren mener at man over hele verden finner igjen den u-formede lykkekurven.

Denne kurven gjelder for de fleste av oss. Blanchflower sier til CTVNews at den stemmer for folk som er single, for folk som har fått barn, og de som ikke har barn. Dette er uavhengig av kjønn.

Skeptisk

Ragnhild Bang Nes har forsket på lykke i 15 år, og er ansatt ved Folkehelseinstituttet.

Hun synes studien til Blanchflower er interessant, men er likevel skeptisk til funnene. Nes sier studier som er gjort i Norge heller viser en lineær opptur i livskvalitet ved økende alder.

– De fleste er veldig fornøyde, og vi ser at alle sider av livskvaliteten øker fram til man er 70 år. Eldre, særlig de som er gift og har god økonomi, er vinnerne.

Men lykkeforskeren tror en u-kurve kan finnes i enkelte grupper.

– De som for eksempel opplever å ha dårlig økonomi, følger ikke den lineære lykkekurven.

Nes er skeptisk til en universell u-kurve fordi det er så mange ulike faktorer som spiller inn på livskvaliteten. Hun nevner både individuelle forhold som helse og økonomi, samt samfunnsrelaterte forhold som velferdsordninger.

Hun mener forskjeller disse faktorene burde overstyre en slags indre biologisk klokke som «programmerer» ei midtlivskrise i 40-årene.

Ragnhild Bang Nes

LYKKEFORSKER: Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun sier folk i Norge i stor grad er svært lykkelige, men at de som faller utenfor i samfunnet ofte helt på den andre siden av skalaen.

Foto: Folkehelseinsituttet

En alder hvor mye er i endring

Men selv om den norske forskeren er skeptisk til Blanchflower sine funn, så mener også hun at 40-årene kan være utfordrende.

– Midt i livet er man ikke lenger like ung og lovende. Mange får helseplager og sykdommer debuterer. Man skal gjøre karriere og ekteskap vakler.

Dette medfører sannsynligvis ikke bare lykke og velstand.

Men ifølge Blanchflower er det likevel håp.

Han sier det viktigste med studien er at man ser at lykken vender tilbake etter nedturen ved 47,2 år.

Til nettstedet CTVNews forteller han at om du opplever at du er i en midtlivskrise, så husk at du absolutt ikke er alene.

Blanchflower anbefaler også folk som har det tungt å søke trøst i venner og familie. Ifølge studien er dette noe som hjelper på lykkefølelsen.

Illustrasjonsfoto: Eldre bilførere

SNUR MED ÅRENE: Etter fylte 48 år vender lykken tilbake, mener David G. Blanchflower.

Foto: Statens vegvesen