Klimautslipp surner hav

Menneskenes enorme CO2-utslipp gjør havet så surt at arter om få år vil begynne å dø ut. 

Lilla korall

Lilla korall tåler forsuringen dårlig

Om noen tiår kan havet bli så surt at verdens største dyphavskorallrev utenfor Røst i Lofoten dør. Korallrevet ved Røst er ett av kanskje 1000 norske korallrev som kan bli borte.

- I verste fall vil norske korallrev slutte å vokse innen 2040, sier marinbiolog Nina Jensen i Verdens Naturfond.

 

Surner havet

Polypper

Slike polypper vil dø

Årsaken er at når CO2 blir tatt opp av havet og forskyver den kjemiske balansen i vannet.

Det fører til at alle arter som er avhengig av kalk for å danne skall eller skjellett, ikke kan ta opp stoffene de trenger. Resultatet er at havdyrene til slutt blir brutt ned av det sure havet.

- Vi vet at saltvannskorallene vil bli borte og en del andre organismer vil forsvinne, sier professor Peter M. Haugan ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Han forklarer at det allerede nå er for seint å redde havdyrene.

 

Dreper arter

Svamp

Svamper som disse kan bli sjeldne

- Vi kan allerede måle at surheten i havet øker. Det vi kan gjøre nå er å redusere de verste effektene ved å stanse CO2-utslippene, sier han.

Artene som risikere å dø ut, er mange. I tillegg til at alle korallrev vil forsvinne, står sjøstjerner, kråkeboller og skjell på dødslista. Også en del planktonarter kan dø ut, og det er i sin tur dårlige nyheter for en rekke fiskeslag som er avhengige av dem som mat. 

 

 

 

SE: CO2 surner havet og dreper liv  

 

 

LES OGSÅ:   Sjødyr tvinger USA til CO2-kutt

 

 

Nina Jensen med sjøstjerne

Om 50 år kan sjøstjerna gå i oppløsning hvis den blir plukket opp forteller marinbiolog Nina Jensen

Foto: NRK