NRK Meny
Normal

Sjødyr tvinger USA til CO2-kutt

Menneskeskapte CO2-utslipp vil om noen tiår gjøre havet så surt at det bryter med amerikanske lover. 

Tysk kullkraftverk
Foto: MARTIN MEISSNER / AP

Amerikanske myndigheter er beryktet for å ikke å bry seg nevneverdig om CO2-utslippene sine. Men dersom CO2-utslippene fortsetter med dagens takt, vil det være en fare for sjølivet advarer forskerne. Et internasjonalt forskerteam har funnet ut at verdens menneskeskapte CO2-utslipp vil gjøre havet så surt innen midten av århundret at det bryter med amerikanske forskrifter.

Havet surner

Omtrent 1/3 av CO2 gassen vi slipper ut i luften, vil binde seg i havet.

- Når CO2 løses opp i havet blir det dannet kullsyre som kan skade korallrev og andre organismer lagd av kalsium som plante- og dyreplankton. De spiller den mest sentrale rollen på bunn av verdens matkjede, sier Ken Caldeira i en pressemelding fra  Carnegie instituttet  i USA.

- Utslipp er havforurensning

Forskerne har beregnet at surhetsgraden vil øke mer enn det amerikanske forskrifter for vannkvalitet tillater rundt 2050. Før den industrielle revolusjon lå mengden CO2 i atmosfæren på 280 ppm. Ppm står for "parts per million" og betyr antall CO2 partikler i en million andre luftpartikler. I år har har mengden CO2 økt til 380 og øker med 1,5 ppm i året. Dersom utslippsøkningen forsetter vil vi ha nådd den avgjørende grensen på 500 ppm rundt 2050.

- CO2 i atmosfæren må ligge under 500 ppm hvis ikke vil hele havoverflaten bryte med grensen satt av det amerikanske miljøverndepartementet , sier Caldeira. -Vi må begynne å tenke på CO2-utslipp som havforurensing. Det vil si, når vi slipper CO2 ut i lufta, dumper vi samtidig industriutslipp i havet.