Kjøpte fossil på eBay – viste seg å være en uoppdaget larve fra krittiden

Forskeren skjønte fort at han hadde gjort et kupp da han studerte det spektakulære fossilet.

Modell av en larve med pigger

UKJENT VARIANT: En animert framstilling av larven. Den har tolv magesegmenter med minimum tre pigger på hver. Sannsynligvis fungerte de som beskyttelse mot rovdyr.

Grafikk: Dr. Joachim T. Haug / LMU

Professor Joachim T. Haug blar nedover sidene på auksjonsnettstedet eBay.

Side på side med fossiler i rav.

Haug er professor ved Ludwig Maximilian-universitetet i Tyskland og har forsket på larvefossiler i mange år.

Han er en av flere, både private samlere og forskere, som kjøper og selger fossiler på nettsteder som eBay.

Denne dagen kommer han over en helt spesiell larve han aldri har sett før.

– Ryggen var fremtredende, sier Haug til NRK.

Larven han ser på er 100 millioner år gammel, noe som setter den til krittiden. Den gang også dinosaurene vandret på jorda.

– Vanligvis er larver i rav relativt dyre, fordi de er sjeldne. Denne kostet 80 euro, som er en veldig lav pris for et slikt spektakulært fossil, forteller Haug.

Fossiler i rav til auksjon på eBay.

RAV: Rav er forstenet kvae fra nåletrær hvor man kan finne planterester og insekter fra millioner av år tilbake. Flere private samlere og forskere både kjøper og selger slike fossiler på auksjonsnettsteder som eBay.

Foto: Skjermdump / eBay

Han bet seg merke i at larven har flere små pigger på ryggen.

– Alle hittil kjente larver fra krittiden mangler slike strukturer og er ganske nakne, forteller Haug. Han har publisert en forskningsrapport om larvefossilet.

Han var med en gang ganske sikker på at den representerer en hittil ukjent variant av de svært få sommerfugllarvene som har blitt funnet fra den tiden.

Forsvarspigger

Haugs eBay-larve er den femte som er funnet fra krittiden og den skiller seg ut med de over 30 piggene den har på ryggen.

Haug sier piggene er såpass robuste at de sannsynligvis kan ha fungert som forsvar mot ytre fiender. Han tror fugler kan ha vært en av de største truslene mot larver, også den gang.

Den nye larven sammenlignet med et utvalg av larvenes mangfold.
Grafikk: Kristin Rydland / NRK

Leif Aarvik, entomolog og overingeniør ved Naturhistorisk museum, er enig i at det kan være sannsynlig ut ifra det vi vet om larver i dag.

– Sommerfugllarver er en veldig viktig del av fuglenes føde. De spiser enormt med sommerfugllarver, forteller Aarvik. Han sier at den høye produksjonen av larver på sommeren er en viktig grunn til at trekkfuglene kommer tilbake i løpet av våren.

Larver som lever inni stengler, røtter og blad er glatte og trenger ikke det samme forsvaret. Det var enda en grunn til at Haug stusset over utseendet til larven.

Spesiell fotplassering

Da han sammenlignet larven med moderne larver, ble han overrasket over hvordan føttene var plassert.

– Et slikt benarrangement forekommer bare i moderne larver som lever under bladoverflaten, sier Haug.

Dr. Joachim Haug, LMU.

SAMARBEID: Dr. Joachim T. Haug har forsket på den spesielle larven fra krittiden sammen med sin kone, Carolin Haug, som også er forsker ved Ludwig-Maximilians-University.

Foto: Privat

Det er den samme type larve som ikke nødvendigvis har behov for ekstra beskyttelse på kroppen.

Aarvik sier et slikt benarrangement ikke er så vanlig, men at det finnes en nålevende sommerfuglfamilie med samme plassering av beina. Han viser til sommerfuglfamilien bladmøll, som er representert med flere arter i Norge.

Disse sommerfugllarvene er delvis bladminerere, som betyr at noen av artene lever inni blad. På grunn av larvens pigger tror ikke Haug at den var en bladminerer, selv om larven har samme fotsammensetning som bladminerere.

– Den nye larven utvider det kjente mangfoldet av larver i denne tidsperioden, sier Haug.

Funnet antyder at sommerfugler og møll utviklet seg fra hverandre allerede i krittiden. Haug mener forskningen er viktig for å få mer kunnskap om både fortidens og nåtidens økosystemer.

– Å lære om fortidens økosystemer og endringer som har skjedd dem er et viktig grunnlag for å forstå endringer i økosystemer i moderne tid, forteller han.