Medisin mot influensa vekker hjerneskadde

Et legemiddel mot influensa forkorter oppvåkningsfasen for pasienter med svært alvorlig hjerneskade. Det viser en internasjonal studie.

B97981407

Klinisk erfaring har lenge pekt på at legemidlet amantadin kan akselerere oppvåkningsfase for pasienter med hjerneskade. Men det er første gang forskerne har vitenskapelig bevis for hypotesen.

Foto: Ale Ventura / AltoPress / Maxppp

Hvert år legges 9.000 mennesker inn på norske sykehus med hodeskade, for eksempel etter et fall eller en trafikkulykke. En andel av disse, mellom 500 og 800 pasienter, har store skader.

Noen er så alvorlig skadet at de ikke våkner helt opp i løpet av de nærmeste månedene. Oppvåkningstiden har betydning for pasientens sjanser for å bli friske.

Men nå kommer gode nyheter for pasientene og deres pårørende. En internasjonal studie viser at legemidlet amantadin, som er et kjent middel mot influensa, kan påskynde oppvåkningsprosessen.

Studien er utført av blant andre danske forskere og nettopp publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM).

Les hele saken hos forskning.no.