NRK Meny
Normal

Denne havstrømmen kan varme Europa

Endringer i en havstrøm fra Det Indiske Hav kan holde temperaturene i Europa oppe selv om Golfstrømmen endrer kurs, ifølge forskere.

Det Indiske Hav

Varmt vann fra Det Indiske Hav som lekker inn i Atlanterhavet kan utligne klimaendringer som påvirker Golfstrømmen, ifølge forskere.

Foto: cc/Wikimedia Commons

En simulasjon fra the US National Oceanic and Atmospheric Administration viser at Agulhas-strømmen lekker en del varmt vann inn i Atlanterhavet.

Forskerne mener dette i stor grad er en oversett faktor som kan påvirke klimaendringene. Funnene er presentert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Flyter inn i Atlanterhavet

Havstrømmen kommer fra Det Indiske Hav. Når den runder sørspissen av Afrika, Kapp Agulhas, svinger det meste av vannet østover og tilbake til Det indiske hav.

Kapp Agulhas

Utenfor Kapp Agulhas på sørspissen av Afrika, lekker Det Indiske Hav inn i Atlanterhavet.

Foto: cc/Wikimedia Commons

Men deler av Agulhas-strømmen blir til store ringer som går fra toppen til bunnen av havet, og ender til slutt opp i den motsatte retningen. Lekkasjen runder sørspissen og flyter inn i Atlanterhavet.

Vanskelig å måle lekkasjen

Denne effekten er kjent som Agulhas-lekkasjen, men ingen vet hvor mye vann som lekker inn i Atlanterhavet på denne måten.

- Agulhas-lekkasjen er dårlig kjent, det er vanskelig å si om den vil bli større eller mindre i årene fremover, sier Tor Gammelsrød som er professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen til NRK.no.

Vitenskapsfolk tror mengden vann i lekkasjen varierer fra år til år.

Forskerteamet som står bak simuleringen tror endringer i vindretninger gjør det sannsynlig at lekkasjen vil bli større.

- Det er veldig vanskelig å beregne lekkasjen fordi den skjer over et veldig stort område av havet, sier Lisa Beal ved Risen School of Marine and Atmospheric Science i Miami til BBC News.

Kan påvirke Golfstrømmen

Golfstrømmen

Golfstrømmen sørger for at blant annet Nord-Europa er flere grader varmere enn det ellers ville være.

Foto: NRK

Når det varme vannet fra Det Indiske Hav kommer inn i Atlanterhavet, fører det til at havstrømmene her blir sterkere, noe som også innebærer Golfstrømmen.

- Agulhas-lekkasjen tar seg en runde tvers over Atlanterhavet og kan fôre Golfstrømmen slik at den blir sterkere, sier Gammelsrød til NRK.no.

Golfstrømmen tar med seg varmt vann nordover og sørger for at det blir flere grader varmere i Nord-Europa og Nord-Amerika enn det ville vært ellers.

- Lekkasjen kan bety at det ikke vil bli kaldere i de nordlige delene av Atlanterhavet, og at effekten av klimaendringene i Nord-Europa og Nord-Amerika dermed ikke vil merkes, sier Dr. Beal til BBC News.

- Økt lekkasje kan gi varmere vær

Professor Tor Gammelsrød tror en eventuell større lekkasje fra Agulhas-strømmen kan føre til at det blir varmere, dersom Golfstrømmen ikke endrer seg som følge av klimaendringer.

- Det vil bety noe for varmebudsjettet i Atlanterhavet, derfor kan vi ikke se bort i fra at det kan bli varmere hvis lekkasjen øker.

Analyser av sedimenter viser at Agulhas-lekkasjen tidligere har variert mye, særlig i overgangene mellom istider og varmere perioder.

I dag blir den overvåket av satellitter og instrumenter i sjøen, men opplysningene er fortsatt sparsomme. Forskerne håper likevel på sikt å få flere svar på hvordan Agulhas-lekkasjen oppfører seg.