Hopp til innhold

Lager «havstrøm» i Lofoten

Ny metode for å produsere kraft av havstrømmer og tidevann prøves ut i Gimsøystraumen.

Modell Moril II

STORE FORVENTNINGER: Administrerende direktør Svein Dag Henriksen i energiselskapet Hydra Tidal har stor tro på det nye pilotprosjektet.

Norges Vassdrags og Energidirektorat har godkjent søknaden fra selskapet Hydra Tidal Energy Technology AS og selskapet planlegger å installere fire turbiner i anlegget som til sammen vil ha en produksjon på ca. 2 GWh.

Administrerende direktør Svein Dag Henriksen i Harstad-selskapet Hydra Tidal har store forventninger til hvor mye kraft slike anlegg kan produsere.

- Vi har hele tiden visst at at her er et veldig stort potensiale uten for Lofoten, Vesterålen, Andenes og Senja i havstrømmen. Det vil si den nord-atlantiske havstrømmen som smelter sammen med den norske kyststrømmen. Vi er veldig beskjeden når vi sier at der er minst 10 TWh som kan hentes ut i form av kraft, sier direktøren i Hydra Tidal.

Modell av tidevannsanlegget

NY TEKNOLOGI: Slik ser modellen energiselskapet Hydra Tidal har utviklet ut. Anlegget skal prøves ut i Gimsøystraumen.

Foto: Hydra Tidal

Pilotanlegg

Dersom Svein Dag Henriksen får rett kan tidevannskraft i framtiden dekke en vesentlig del av kraftbehovet Norge har.

- Det er egentlig kun to ting som er spesielt. Det ene er at konstruksjonen flyter i overflaten. Så har vi måten dette forankres på. Vi har utviklet et bøyesystem som gjør at man ikke får annet enn horisontale krefter inn på selve kraftverket.

- Det betyr at vi kan overleve i veldig store bølger dersom det var aktuelt og store miljøkrefter, sier Henriksen.

Gimsøystraumen, Lofoten

Anlegget skal plasseres ut i Gimsøystraumen i Lofoten.

Foto: Frank A. Jenssen / NRK

Bevegelsesenergi

Ifølge søknaden fra Hydro Tidal skal pilotanlegget produsere elektrisitet ved å utnytte bevegelsesenergien i tidevannet.

Turbinene som består av to blader montert på et nav, omdanner energien i tidevannet til rotasjonsenergi som driver en hydraulisk pumpe.

Pumpen vil videre drive en variabel aksialstempelmotor som igjen driver
generatoren.

Se video:

Video nsps_upload_2009_6_2_12_11_34_179.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Slik fungerer tidevannsanlegget.

Det er generatoren som omdanner rotasjonsenergien til elektrisk energi.
Anlegget skal etableres som en flytende stålsstruktur og vil holdes i posisjon ved hjelp av konvensjonell ankerteknologi.

I og med at strukturen på anlegget er flytende, vil det ikke være behov
for fundamentering og montasje på havbunnen. Hydra Tidal skriver at utnyttelsen av tilgjengelig energi i vannet blir god ettersom kraftproduksjonen kan skje med varierende turtall i turbinene.

Vedlikehold av anlegget kan gjøres mens anlegget flyter.

Med Lofotkraft på laget

Hugo Bjørnstad

GRØNN ENERGI: Ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan mener det er viktig å satse på grønn energi i framtiden.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Lofotkraft har en eierandel i pilotanlegget, og ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan som også er nestleder i Lofotkraft sier han har store forventninger til denne kraftproduksjonen.

- Som representant for Lofotkraft og kommunen som eier, må jeg si at vi har store forventninger et prosjekt som jeg tror vi har behov for i regionen og i landsdelen . I tillegg mener jeg det finnes behov i nasjonal sammenheng å satse på grønn energi.

- Jeg håper vi i løpet av noen få år kan sette dette ut i full skala, sier Hugo Bjørnstad.