–Dinosaurene hadde uflaks

Hadde asteroidenedslaget som utrydda dinosaurene kommet på et litt annet tidspunkt kunne de ha overlevd, mener ekspert.

Lever de ennå?

I løpet av relativt kort tid gikk dinosaurene fra å være sjefene på Jorda til å bli utdødd.

Foto: Colourbox.com

Det hersker bred enighet om at asteroidenedslaget på Yucatán-halvøya i det som nå er Mexico førte til at dinosaurene, og veldig mange andre dyrearter, døde ut.

Men hadde denne hendelsen fått like store konsekvenser for landjordas daværende herskere hvis den ikke hadde inntruffet akkurat da den gjorde - for 66 millioner år siden?

– Nei, sier en gruppe forskere som har sett nærmere på saken.

– Alt som kunne gå galt gikk galt

Den foreløpig siste masseutryddelsen, kjent som kritt-paleogen-utryddelsen, tok knekken på omtrent 75 prosent av alle dyre- og plantearter på Jorda - inkludert alle ikke-flyvende dinosaurer.

Asteroidenedslaget førte med seg tsunamier og jordskjelv, sur nedbør og et støvlag som sperra ut sollys – Jorda ble kraftig og hurtig nedkjølt.

Dinosaurene, som i likhet med mange andre dyrearter ikke klarte å tilpasse seg de forandra forholdene, døde ut relativt fort.

– Alt som kunne gå galt gikk galt for dinosaurene, som på dette tidspunktet var på sitt mest sårbare, sier paleontolog og evolusjonsbiolog Steve Brusatte til BBC.

– Sto svakere enn normalt

Brusatte har sammen med ti andre dinosaureksperter fra England, USA og Canada gått gjennom det som er av ny forskning på utryddelsen av dinosaurene.

De så på den tidens klima og temperaturer, forandringer i havnivå, vulkansk aktivitet og biodiversitet, og konkluderte, som mange har gjort før dem, med at asteroiden må ta skylda.

– Vi er nesten helt sikre på at asteroiden drepte dinosaurene, men dette skjedde på et særlig ugunstig tidspunkt for dem, de sto svakere enn normalt på grunn av mindre biologisk mangfold enn før, sier Brusatte.

Han tror at dinosaurene hadde klart seg hvis asteroiden hadde truffet noen millioner år tidligere eller senere.

– Fem millioner år tidligere var dinosaur-økosystemet mye sterkere – de hadde større biologisk mangfold, næringskjeden var mer robust, og det ville vært mye vanskeligere å utrydde mange arter. Noen millioner år senere kunne de ha fått på plass mangfoldet igjen, og dermed hatt bedre sjanser.

Brusatte påpeker at dinosaurene eksisterte i omtrent 160 millioner år, og at det biologiske mangfoldet gikk opp og ned, men at de alltid kom tilbake.

– Kan ikke spole tilbake livets kassett

Rapporten, som er publisert i Biological Reviews, konkluderer med at det ikke er noen grunn til å tro at det at enkelte dinosaurarter døde ut før nedslaget tyder på at resten også ville ha dødd ut uten asteroidetreffet.

De tror derimot at økningen i havnivå og vulkansk aktivitet også var med på å gjøre dinosaurene særlig sårbare i det tidsrommet hendelsen inntraff.

Ikke alle ekspertene bak rapporten er like sikre som Brusatte på at dinosaurene hadde overlevd hvis nedslaget hadde kommet på et annet tidspunkt. Richard Butler mener Brusattes argumentasjonsrekke er plausibel, men at det er umulig å spå hva som ville ha skjedd.

– Vi kan dessverre ikke spole tilbake livets kassett og se om et nedslag på et annet tidspunkt ville ha ført til utryddelse eller ikke. Men det er ingen tvil om at asteroiden kom på et særlig dårlig tidspunkt, sier han til BBC.

Hvis dinosaurene hadde maks uflaks med tidspunktet for asteroidenedslaget er det mye som tyder på at vi som mennesker hadde tilsvarende mye flaks.

– Hadde ikke dinosaurene blitt utrydda ville ikke pattedyrene fått muligheten til å blomstre. Så hvis det ikke hadde vært for asteroiden hadde nok ikke menneskene vært her i dag, så enkelt er det, sier Brusatte til Guardian.