Hopp til innhold

Raftoprisen hardt ut mot den politiske utviklingen i Polen

Polsk ombudsmann kjemper for minoriteters rettigheter, samtidig som embetets egen eksistens er truet. Nå får Adam Bodnar Raftoprisen.

Adam Bodnar

STERKT KRITISERT: Juristen Adam Bodnar ble utnevnt til ombudsmann for menneskerettigheter høsten 2015, men er nå under sterkt press fra regjeringspartiet. En høyesterettsdommer har nylig krevd hans avgang.

Foto: Andrea Gjestvang / VG/NTB Scanpix

– Han får prisen fordi han leder den eneste institusjonen i Polen som kjemper for mennesekrettigheter i en situasjon hvor rettsstaten er under angrep, sier priskomité-leder Lise Rakner til NRK

– Polen er i ferd med å innføre flertallets demokrati med sterk politisk kontroll og tilsidesetting av maktfordelingsprinsippet og rettsvesenets uavhengighet. Bodnar og hans institusjon gjør en viktig og veldig vanskelig jobb, sier hun.

Professor: – En viktig tildeling

Bernt Hagtvet under Aarebrot-førelesninga 2018

ROSER: Professor Bernt Hagtvet mener tildelingen er svært viktig.

Tildelingen roses av professor Bent Hagtvet ved Universitetet i Oslo.

– En fremragende og viktig tildeling. Kritikken er absolutt på sin plass. Det som skjer i Polen er alvorlig, sier statsviteren.

Vinneren av prisen ble offentliggjort på Raftohuset i Bergen kl. ti torsdag. Selve utdelingen skjer først søndag 4. november på Den Nationale Scene i Bergen.

Raftoprisen deles ut av Raftostiftelsen i Bergen, som støtter arbeid for FNs menneskerettigheter. Formålet er å løfte fram ukjente personer og organisasjoner som kjemper for menneskerettighetene.

Se kunngjøringen fra Raftohuset her:

Beskytter minoriteter i Polen

41-åringen fra Trzebiatów ble i september 2015 utnevnt av nasjonalforsamlingen til Polens sjuende ombudsmann for menneskerettigheter siden 1988.

Ombudsmannen skal sikre at myndighetene ivaretar innbyggernes rettigheter. Bodnar har engasjert seg særskilt i kampen mot diskriminering, hatske ytringer og vold mot homofile og lesbiske, etniske minoriteter, funksjonshemmede og migranter i Polen.

Raftoprisen fremhever at Adam Bodnar på bare tre år er blitt en viktig stemme for å bekjempe hatske ytringer og vold mot minoriteter.

Lise Rakner, leder for priskomiteen Raftostiftelsen 2018

KUNNGJORDE PRISEN: Lise Rakner er leder for priskomitéen i Raftostiftelsen.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Regjeringen kontrollerer media

– Etter at Lov og Rettferdighetspartiet i Polen vant valget i 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet, skriver Raftoprisen i begrunnelsen.

– De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier, heter det videre.

Blir forsøkt fjernet

Bodnar har prøvd å reversere flere av lovendringene.

Regjeringspartiet ønsker nå å fjerne ombudsmann-institusjonen, og 41-åringen skal flere ganger ha blitt utsatt for offentlig hets og påstander om at han sprer falsk informasjon.

Arbeidsforholdene hans skal også ha blitt gjort vanskeligere de siste årene, samtidig som budsjettet er blitt kraftig redusert. En nyutnevnt høyesterettsdommer har også tatt til orde for å få Bodnar fjernet fra sitt embete.

– Vil holde Polen rent

Professor Bent Hagtvet, som blant annet har menneskerettigheter som sitt felt, sier regjeringspartiet fører en sterkt illiberal og elitefiendtlig konservativ politikk som en motvekt til de liberale verdiene som har rådd grunnen de siste tiårene.

– Lov og rettferdighetspartiet mener at revolusjonen mot kommunismen ikke er fullført. De hevder de som fulgte etter i altfor stor grad var EU-vennlig. Partiet ønsker å holde Polen rent, katolsk og er sterk motstand av byrdefordeling, sier Hagtvet.