Hopp til innhold

Taus justisminister om rutinesvikt i politiet

Politidirektoratet vedgår svikt i etterforskningen av forsvunne asylbarn og unge, men justisministeren vil ikke uttale seg.

Asylmottak og omsorgssentre skal varsle politiet når noen forsvinner.

432 asylbarn- og unge som har forsvunnet de siste åtte årene er fortsatt savnet.

Foto: RONALD HOLE FOSSÅSKARET / NRK

Dette er en skandale for barns rettssikkerhet og trygghet i Norge. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser, jo mer som kommer frem.

Det sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for partiet Rødt.

Tobias Drevland Lund

Tobias Drevland Lund i Rødt.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I starten av april vedgikk Politidirektoratet (POD) rutinesvikt på flere punkter når enslige mindreårige asylbarn og ungdommer forsvinner fra mottak og omsorgssenter.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i tale, men hun har ikke villet kommentere funnene.

Drevland Lund syns det er ubegripelig at justisministeren ikke har gjort mer i saken, og fatter ikke hva hun venter på.

Også Dag-Inge Ulstein (KrF) er skuffet over justisministeren.

Dag Inge Ulstein, KrF

Dag Inge Ulstein i KrF

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Det er uforståelig at hun ikke kjenner på et sterkere ansvar for å gå konkret inn i dette nå med tanke på de krystallklare rapportene som har kommet i etterkant av avsløringene, sier han.

Han viser til danske Filippa på 13 år som forsvant sist lørdag. Her ble alle tilgjengelige ressurser satt i sving umiddelbart og de lykkes med å finne henne.

I etterkant har en voksen mann bekrefter at hun har blitt utsatt for en kriminell handling.

– Det skulle tatt seg ut om politiet lot denne saken ligge og vente i 57 dager før de gjorde noe, slik de gjorde med asylsøkeren Agathe (16) som forsvant for syv år siden.

NRK har tidligere fortalt denne historien.

Les også Agathe (16) skulle ta bussen lille nyttårsaften. Så forsvant hun.

Vi er inne i en av de første tunnelene fra Skei til Sogndal. Vi sitter midt i bussen, og ser ut gjennom frontruten på taklysene som farer forbi.

Innrømmer svikt mot asylbarn

Politidirektoratets konklusjon kommer etter en intern gjennomgang som ble satt i gang i desember, etter avsløringen om at politiet sjelden eller aldri leter etter asylbarn- og unge som forsvinner.

Det er NRK og Senter for undersøkende journalistikk som over en lengre periode har kartlagt politiets arbeid med forsvinninger de siste åtte årene.

Nå har direktoratet gått gjennom 62 av sakene med savnede enslige mindreårige asylbarn og ungdommer, og vedgår at det har vært rutinesvikt og mangelfullt arbeid i mange av dem.

De gjennomgikk hovedsakelig saker med barn som forsvant da de var under 15 år.

Hoveddokumentliste i en savnetsak med enslig mindreårig asylsøker

NRK har fått innsyn i en rekke etterforskningsdokumenter med asylbarn og unge.

Foto: Phillip Hofgaard / NRK

Ber politiet om å skjerpe seg

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) forholder seg taus, men statssekretær Geir Indrefjord (Sp) skriver i en e-post at funnene viser at politiet må gjøre en bedre jobb.

Statssekretær Geir Indrefjord

Geir Indrefjord, statssekretær (Sp)

Foto: Magnus Buer / Justis- og beredskapsdepartementet

– Politiet og andre aktører må forbedre sin respons når mindreårige forsvinner fra asylmottak.

Han viser til en arbeidsgruppe som er i gang med å sikre dette. Videre vil departementet sørge for at myndighetene får oppdaterte retningslinjer og rutiner som de skal følge når et barn forsvinner fra mottak.

Men dette er ikke nok, mener de andre partiene på Stortinget.

Krever en gransking

Mehl tar ikke forsvunne asylbarn på alvor, sier Lan Marie Berg i Miljøpartiet De Grønne.

I januar utfordret hun statsråden om saken fra Stortingets talerstol.

– Da sa Mehl at hun la til grunn at politiet gjør det de skal. Det stemte jo åpenbart ikke, sier Berg.

Hun forventer nå at Mehl støtter en gransking av hva som har skjedd med barna for å sikre at ikke flere barn forsvinner.

Dette stiller Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) seg bak. Hun mener POD sine funn er alarmerende og nedslående.

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg syns justisministeren inntar en overraskende passiv holdning når hun bare vil flikke på rutiner og retningslinjer, men ikke ta tak i de underliggende årsakene til at disse barna forsvinner, sier hun.

I mai skal Stortinget behandle forslaget fra Rødt, SV, MDG, Venstre og KrF om å igangsette en gransking.

Venstre har i tillegg foreslått at barnevernet må overta ansvaret for enslige asylungdommer mellom 15–18 år. En tettere oppfølging vil kunne forhindre forsvinninger fremover.

Høyre ønsker raske tiltak

Mari Holm Lønseth, H

Mari Holm Lønseth i Høyre.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Mari Holm Lønseth (H) mener saken er alvorlig og peker på at det raskt må settes inn tiltak for å forbedre situasjonen.

Men en gransking er hun skeptisk til.

En egen granskingsprosess kan gjøre at det tar lengre tid å komme frem til forbedringspunkter, men dersom regjeringen ikke viser vilje til å ta tak i saken, vil vi kunne se behov for en nærmere gransking, sier Holm Lønseth (H).