Hopp til innhold

Bekymret for kraftig økning av enslige asylbarn

Ikke siden 2015 har Norge tatt imot så mange enslige asylbarn som de gjorde i fjor. SOS-barnebyer frykter at flere vil forsvinne fra mottak og bli ofre for menneskehandel.

En av gangene inne på asylmottaket for unge i Skei. Blått og varmt lys slåss på de hvite veggene, og gangen ender i et svart hull uten lys.

MINDREÅRIGE: Asylbarn under 15 år blir plassert på barnevernets omsorgssentre, mens de mellom 15-18 bor på asylmottak underlagt UDI.

Foto: Ronald Hole Fossåskaret / Ronald Hole Fossåskaret

I 2015 traff den store flyktningbølgen Norge. Over 5000 enslige asylbarn søkte om beskyttelse i landet.

Siden den gang har tallet gått ned.

I 2019 kom det 135 enslige asylsøkere under 18 år.

Men nå snur det.

I fjor steg tallet: 694 enslige barn og unge søkte om beskyttelse i Norge. Disse var hovedsakelig fra Afghanistan og Syria.

I januar i år kom det ytterligere 51.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at 1200 enslige barn og unge vil komme til landet i løpet av det neste året. 400 av dem fra Ukraina.

UDI mener de har kapasitet til å klare dette, men at de unge vil bli boende lenger på mottak.

Dette bekymrer Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Sissel Aarak

Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak.

Foto: SOS Barnebyer

– Vi er særlig bekymret over tryggheten, helsen og de psykososiale forholdene til barna, sier Aarak.

Hun frykter at økte ankomsttall og lengre botid på mottak vil bidra til at barn forsvinner og utnyttes i menneskehandel, prostitusjon og tvangsarbeid.

NRK og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har tidligere avdekket at 432 asylbarn har forsvunnet de siste åtte årene, og fortsatt står oppført som savnet. Det yngste barnet var fem år. Kartleggingen viser at barna sjelden blir lett aktivt etter når de forsvinner.

 Melding til politiet om enslig mindreårig som har forsvunnet fra asylmottak.
Foto: Ronald Hole Fossåskaret

– Det er enkelt å plukke opp disse sårbare barna når ingen leter og ingen passer på dem, sier Aarak.

Krever at alle barn blir underlagt barnevernets omsorg

Venstre deler SOS-barnebyer sin bekymring og har nå lagt frem et forslag til Stortinget.

– Det er på høy tid å ikke bare sette spørsmålstegn ved hvorfor forsvunne enslige mindreårige asylsøkere ikke letes etter, men også hvorfor disse barna forsvinner, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant for Venstre.

Stortingsrepresentant (V) Ingvild Wetrhus Thorsvik

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Foto: Baard Salvesen / Venstre

Wetrhus Thorsvik mener alle barn må inn under barnevernets omsorg, også de mellom 15–18 år som nå bor på asylmottak og er UDI sitt ansvar.

Hvis vi tar bedre vare på disse barna enn det vi gjør i dag, så klarer vi forhåpentligvis å forhindre at så mange barn forsvinner, sier Wetrhus Thorsvik.

UDI opplyser at de stiller en rekke krav til drift av mottak for enslige mindreårige.

– Trygghet og sikkerhet har høyest prioritet og alle mottak for enslige mindreårige har adgangskontroll. Det vises likevel til at det er frivillig å bo i mottak, opplyser Gro Anna Persheim fra UDI til NRK.

Les resten av svaret til UDI nederst i saken.

Justisministeren vil ikke endre dagens praksis

Flere partier har tidligere tatt til orde for at barnevernet må overta omsorgen for de mellom 15-18 år.

Like før jul skrev stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) en ytring om «barna med svovelstikkene», og i januar fulgte Grønn Ungdom Vestland opp med «barna som ble borte»

Emilie Mehl (Sp)

Justisminister Emilie Mehl (Sp)

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) uttalte i januar at hun opplever todelingen mellom UDI og barnevernet som god. Hun ville derfor ikke ta initiativ til endring.

Statsforvalteren skal fra 2022 føre uavhengige tilsyn med mottakene.

Ikke nok penger til å føre tilsyn

Nylig fortalte NRK at et tilsyn ved et asylmottak for enslige mindreårige avdekket truende oppførsel fra ansatte, dytting og redde barn.

Nå varsler Statens helsetilsyn at det ikke finnes nok ressurser til å føre tilsyn med tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere, slik loven krever, melder Altinget.

Til NRK opplyser Justisdepartementet at de vurderer Helsetilsynet sitt behov for mer ressurser, men at det eventuelt må skje ved neste budsjettbehandling.