Hopp til innhold
Turid Vange
Foto: Oddmund Haugen / NRK

Landbruk i Vestland

Oppsummert

Siste nytt frå jord-, skog- og landbruk i Vestland.

 • Bondelagsleiar trekker frukostinvitasjon i protest

  Regjeringa har fått fleirtal for ein ny landbrukspolitikk som får bøndene til å rase. Dei er ikkje nøgd med regjeringa sin nye måte å rekne ut løn til bøndene.

  – Dette er eit mageplask. Vi hadde invitert stortingsrepresentantar på frukost den 17. april, men no har vi sagt at det ikkje blir frukost. Utan auka inntekt blir det ikkje mat, seier bondelagsleiar i Vestland Gry Ingvild Agjeld.

  Bøndene hadde planlagt å sørge for frukost utanfor Stortinget på 17. mai då forhandlingane om jordbruksoppgjeret skal vere ferdig til nasjonaldagen.

 • Traktor-konvoi gjennom Førde sentrum

  Laurdag 2. mars klokka 13.00 blir det sakte konvoi gjennom Førde sentrum til støtte for bondeopprøret i Europa. Konvoien skal gå så seint at det er mogleg for folk å gå ilag med den, skriv Åsa Karina Houlison, som er med og arrangerer konvoien.

 • Lågaste gjødselsal på 60 år

  Gjødsel har blitt mykje dyrare for bøndene, og det gjekk kraftig utover salet i 2022-2023, viser nye tal.

  Tala for førre gjødselsesong viser sal på rett over 116.000 tonn målt i form av såkalla hovudnæringsstoff i gjødsla, skriv Nationen.

  Sesongen som gjødselsal blir målt i varer frå 1. juli til 30. juni.

  Det er eit fall på 15,5 prosent frå året før. Dermed er salet av gjødsel på sitt lågaste sidan 1961–1962. Eit anna prissjokk under finanskrisen førte også til eit kraftig fall i salet, men salet denne sesongen var faktisk endå lågare.

  Årsakene til at gjødsel har blitt langt dyrare er kraftig prisauke på energi, og sentrale råvarer til gjødsla.

  (©NTB)

  Nærbilde av møkker som spres utover et jorde med snødekte fjell i bakgrunnen.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Historisk høg utbetaling til norske bønder

  Landbruksdirektoratet gir 17 milliardar kroner i produksjons- og avløysartilskot til norske bønder. Aldri har eingongsutbetalinga i produksjonsstøtte vore større.

  Dette er tilskot som vart avtalt i jordbruksoppgjeret i fjor som no kjem inn på kontoen til bøndene. Beløpet er rundt to milliardar kroner høgare enn utbetalinga i fjor.

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) seier i ei pressemelding at det er viktig for regjeringa å løfte inntektsmoglegheitene for norske bønder.

  – Auken av tilskota som no blir utbetalte i februar, er eit handfast resultat av prioriteringa til regjeringa av norsk matproduksjon, seier han.

  En sau står på en grønn eng og ser inn i kamera.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • 4 av 10 bønder slit med å finne avløysar

  Ein ny forskingsrapport frå forskingsinstituttet Ruralis syner at så mange som fire av ti bønder synest det er vanskeleg å finne avløysarar.

  Stor mangel på avløysarar kan få store konsekvensar, ikkje berre for den einskilde bonde, men også for landbruket, meiner seniorforskar Egil Petter Stræte. Han seier avløysarmangelen kan gå utover velferda og arbeidsvillkåra til bøndene, samt at dei blir meir sårbare for sjukdom.

  Bodil Fjelltveit, andre nestleiar i Noregs Bondelag, seier det er avgjerande å styrke økonomien i landbruket for å rekruttere og sikre tilgangen på avløysarar.