Hopp til innhold
Turid Vange
Foto: Oddmund Haugen / NRK

Landbruk i Vestland

Oppsummert

Siste nytt frå jord-, skog- og landbruk i Vestland.

 • Semje om jordbruksoppgjeret

  SV er samde med regjeringspartia om årets jordbruksoppgjer. Bøndene kravde opphaveleg 6,9 milliardar kroner, men vart samde med regjeringa om eit oppgjer på 4,1 milliardar kroner.

  Landbrukspolitisk talsperson Vidar Kjølmoen (Ap) meiner semja på Stortinget er viktig for forsyningstryggleiken.

  – Avtalen styrkar norsk landbruk, bidreg til å tette inntektsgapet og sørger for at den norske bonden framleis kan produsere god, trygg mat til det norske folk.

 • Færre tilsyn vart varsla

  Mattilsynet har gjort fleire tilsyn utan førhandsvarsel sidan 2019. Det skriv Nationen. I 2019 var 58 prosent av tilsyna utan førehandsvarsling, medan i fjor var talet 67 prosent. Mattilsynet har eit mål om at flest mogleg av tilsyna skal skje utan varsel.

 • Pelsdyravvikling dyrare enn antatt

  Staten har utbetalt over 100 millionar kroner meir i erstatning til pelsdyrbønder enn først antatt. Det kjem fram i Landbruksdirektoratet sin ferske årsrapport, skriv Nationen. Så langt har Landbruksdirektoraret utbetalt over 603 millionar kroner i erstatning til pelsdyrbønder som har avvikla drifta etter at Stortinget i 2019 vedtok å avvikle næringa i Noreg.

  Video Pelsdyr i bur
  Foto: Nyhetsspiller
 • Har avslutta etterforskinga etter gardsbrann

  Politiet er ferdige med etterforskinga etter ein fjøsbrann i Breim i Gloppen i oktober i fjor. Det skriv Firda. Rundt 200 kyr, kalvar og oksar brann inne. Politiet fann etter kort tid at brannen starta i ein kompaktlastar, men kvifor brannen starta er ikkje stadfesta. Saka er no lagt vekk.

 • – Dramatisk for landbruket i Vestland

  Inntekta til mjølkebonden går nedover, noko som er dramtisk. Det meiner Gry Ingvild Agjeld, leiar i Vestland Bondelag. – Mjølkeproduksjonen står for halvparten av verdiskapinga frå jordbruket i Vestland. Når denne produksjonen får kraftig fall i inntektene, påverkar det framtidsutsiktene for ei heil næring som også står framfor store investeringar ved overgangen frå båsfjøs til lausdrift, seier ho i ei pressemelding. Bakgrunnen for uroa er tala frå budsjettnemnda. – Tala syner også at samla inntektsvekst for jordbruket i 2023 er lågare enn forventa, og det er samla ingen reell inntektsvekst, seier Agjeld.

  Gry Ingvild Agjeld
  Foto: Privat