Hopp til innhold

Bøndene og SV er skuffa over regjeringa

Regjeringa har fått flertall for ny landbrukspolitikk. Begge bondeorganisasjonene og SV er skuffa.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

– Det er et paradoks at de partiene som sikrer flertall for en ny metode å regne ut bondens inntekt, har lave ambisjoner for gjennomføring av opptrapping, mener Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Vi er sjokkert og forbanna, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og næringskomiteen. De svikter bonden, og velger å gå til Høyre i en sak som vi har jobbet med i lang tid.

Han sier det trengs ærlige og riktige tall som kan sammenlignes med lønnsmottakere.

Politisk kvarter

Lene Westgaard-Halle (H) og Toger Knag-Fylkesnes (SV) møtte Vegard Vigdenes nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Politisk Kvarter.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Planen framover er å sammenligne bøndenes inntekt med lærere og sykepleiere istedenfor industriarbeidere. Og målet er å tette forskjellene innen 2027.

Men spørsmålet er hva skal det økes fra. Da gjøres noe som kalles normering.

For gårder drives på med svært forskjellige måter i Norge. Det gjør at gjennomsnittsinntekten for alle gårdbrukere blir lav. Mens den delen av bøndene som tjener best tjener ganske ok i forhold til vanlige lønnsmottakere.

For å bedre reflektere hva en heltidsbonde tjener legger regjeringa i den nye beregningsmetoden derfor på 20 prosent på inntekten til gjennomsnittsbruket.

Landbruksministeren i studio

– Vårt mål er å øke bondens inntekt, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp).

Foto: Milana Knezevic / NRK

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) sier at de baserer normeringen på en utredning som kalles Grytten-utvalget.

Den foreslo en såkalt normering på 43 prosent. Det syns vi var altfor høyt. Vi la oss på 20 prosent, sier Pollestad. Han sier de skal gjøre en vanskelig øvelse som gjøres på få andre områder.

Vi skal sammenligne inntekter til selvstendig næringsdrivende med lønnen til arbeidstakere, forklarer landbruksministeren.

Bønder er skuffa

De er 20 prosent luftpenger i regnestykket, sier Vegard Vigdenes nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og enn så lenge melkebonde. Dette er penger som aldri kommer på bondens konto, sier han.

Les også Bonden tømmer fjøset og har fått seg ny jobb: – Vil tjene fem ganger så mye

Vegard Vigdenes

Etter at han fortalte at han gir opp å være bonde har han fått mange telefoner.

Det koker av folk i samme situasjon som har det vondt. Så det er bare nødt til å skje noe, og det er derfor vi er så skuffa over at det ikke kommer ærlige tall på bordet, sier Vigdenes.

Norges Bondelag sier de hadde høyere ambisjoner og forventninger for denne stortingsmeldinga.

– Jeg er skuffa over at stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere signal om at de vil satse på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket, sier leder Bjørn Gimming.

Støtte fra flere

Regjeringa har fått støtte fra ulike partier til ulike deler av forslaget.

Rødt sikrer flertall for å tette inntektsgapet, mens Høyre og Venstre er enig med regjeringa om en ny modell for måling av inntekt i jordbruket. Planene for å øke selvforsyningen har bred støtte.

Jeg er kanskje litt overraska, men jeg er jo veldig glad, sier Lene Westgaard-Halle (H). Overraskelsen beror på at regjeringa vendte seg mot dem.

Jeg tror jo det skaper en forutsigbarhet for næringa som vi trenger. Og så er det jo fortsatt sånn at vi er ganske uenige om veldig mye, sier Westgaard-Halle.

Selv om Rødt er fornøyd med at det blir tiltak for å styrke selvforsyninga i Norge, er de ikke fornøyd med at regjeringa velger å samarbeide med Høyre og Venstre.

Geir Jørgensen i Rødt

Rødt sikrer støtte, men er ikke enig i alt, sier Rødts Geir Jørgensen.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Jeg er forbanna og sjokkert over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet står sammen med høyrepartiene om et tallgrunnlag som alle bondeorganisasjonene er uenig i, og på den måten vender ryggen til bøndene og egne velgere, sier jordbrukspolitisk talsperson Geir Jørgensen i Rødt.

Gir ikke opp

Stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget 18. april. Og SV lover kamp inn.

Vi kommer ikke til å gi oss før det vedtaket er gjort, Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Han sier de ikke kan begripe at Senterparti i regjering nå velger å gå til Høyre fordi de ikke er villige til å betale det faktisk koster for å få til en opptrapping i dette landet.

SV

– Her svikter Senterpartiet og Arbeiderpartiet bøndene, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Høyre mener det er SV som bløffer når de sier de vet hva inntekten til en bonde er.

For alle tallene i landbruket er veldig vanskelige. Det er ikke noen fasit, sier Lene Westgaard-Halle (H).

Mer plantemat

– Hovedstrategien er at vi skal få flere til å velge norske varer. Vi skal greie å produsere mer av plantematen og sørge for at dyra spiser mer gress på beite. Så skal kraftfor blir mer norsk, sier landbruksminister Pollestad (Sp).

Da Pollestad presenterte politikken understreket han at planene forutsetter at forbrukere vil ha norske varer og at produksjonen må lønne seg.

Plommehage på Gvarv i Telemark høsten 2022

Plommehage på Gvarv i Telemark høsten 2022

Foto: Aud Darrud / NRK

– I dag går startskuddet for framtidas grønne, sunne og bærekraftige matpolitikk. Det betyr også en bedre framtid for hardt pressede norske bønder som i dag lider under fortidas løsninger i landbrukspolitikken, sier Venstres Alfred Bjørlo.

AKTUELT NÅ