Hopp til innhold

Miljøkrigeren kaller broplanene de verste han har sett på 35 år: – Prosjektet er forkastelig

Lederen i Norges Miljøvernforbund måtte trekke seg tilbake etter en hjerneblødning i 2016. Nå er Kurt Oddekalv tilbake i manesjen – og går opp mot norgeshistoriens største vegprosjekt.

Kurt Oddekalv på Hordfast-befaring

MILJØKRIGER: Kurt Oddekalv startet kampen om broplanene over Bjørnafjorden i 1992. 27 år senere taler 61-åringen fortsatt styresmaktene midt imot.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

– Det er her skoleungdommene skulle vært for å protestere. Ikke i sentrum av byene.

Kurt Oddekalv står på en plen like ved Jektavik ferjekai på Stord. Miljøforkjemperen i Norges miljøforbund skuer ut over Bjørnafjorden, med Reksteren fremst i utsynet, mens han buldrer om sviktende trafikkberegninger og fullroser elferjer som fremkomstmiddel.

Jeg har jobbet i 35 år med vegsaker. Dette er definitivt det prosjektet det er minst behov for.

Befaring Hordfast

BEFARING: Like ved Jektavik ferjekai ved Langenuen i Stord kommune betraktet byråkrater og rådgivere én av de mulige traseene til Hordfast-forbindelsen. Det var kryssingen over Langenuen de to statsrådene var mest interesserte i å vite mer om.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Bak han står et titalls byråkrater, rådgivere og politikere. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er på befaring i forbindelse med Hordfast-prosjektet.

I årevis har planleggere hos Statens vegvesen regnet og estimert hva det vil koste samfunnet å bygge ferjefritt mellom Trondheim i nord og Kristiansand i sør. Aldri før har man planlagt så spektakulære kryssinger over så mange og dype fjorder.

– Dette er gullkysten av Norge, og gode rammebetingelser for næringslivet er veldig viktig. Næringslivet vårt trenger å forflytte seg, samtidig som prosjektet binder Vestlandet sammen, sier kommunalminister Mæland til NRK.

Monica Mæland på Halhjem

STATSRÅD: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) på fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg. Nå ligger de endelige beslutningene på hennes bord.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

35 milliarder

Hordfast, broforbindelsen mellom Os, Tysnes og Stord, er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger.

– Det er mange beslutninger som gjenstår. Vi er her i dag for å lande det siste trasévalget på den totale traseen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Kritikere har sådd tvil om Vegvesenets utregninger på prosjektet. Selv mener prosjektlederen i Statens vegvesen at Hordfast er blant de mest samfunnsnyttige prosjektene hun har vært borti.

Bare Hordfast vil stryke tre ferjeforbindelser fra kystkartet. Prisen er foreløpig kostnadsregnet til 35 milliarder kroner, med oppstart før 2023.

Prislappen for timene og årsverkene med planleggingen av Hordfast har allerede passert en halv milliard kroner. Frem til 2021 skal det brukes nye 900 millioner.

– Disse fossile politikerne og vegkontorfolkene har allerede brukt 600 millioner kroner på noe vi ikke trenger. Hele prosjektet er forkastelig.

Jon Georg Dale

FERJEN: Befaringen tok sjøveien over til Stord. Samferdselsminister Jon Georg Dale har ordet i forsamlingen av politikere, byråkrater og Kurt Oddekalv.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Fikk hjerneblødning

Oddekalv protesterte første gang mot Hordfast-prosjektet i 1992. Siden har han og Norges Miljøvernforbund arbeidet mot planene.

I 2016 ble Oddekalv rammet av hjerneblødning. Sykdommen gjorde at mannen som var blant Norge mest markante naturvernere måtte trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten og fokusere på egen helse.

Denne uken var han tilbake i manesjen. På ferjeturen mellom Halhjem og Sandvikvåg står han ensom mellom fylkespolitikere, ordførere og statsråder som alle kjemper for gjennomføring. I argumentasjonsrekken mot prestisjeprosjektet holder han oppe en tegning av Bjørnafjorden.

– 5,5 kilometer med bro. Det tilsvarer 54 av disse her, sier Oddekalv og peker på de grønne fotballbanene som Norges miljøvernforbund har spredt utover kartet.

Broforbindelsen er omstridt blant annet på grunn av klima- og miljøkonsekvensene.

Hordfast er nemlig planlagt som en firefelts motorvei gjennom et av verdens viktigste områder for temperert regnskog med sjeldne lavarter.

Også Fylkesmannen i Hordaland har tidligere uttalt seg kritisk til prosjektet. Nå er han mer moderert.

– Vi må ha noen fordyrende enkelttraseer på veien som gjør at vi kommer utenom de viktigste regnskogområdene, som er nasjonalt sjeldne, sier Lars Sponheim.

Lars Sponheim foran ferge

FYLKESMANN: Lars Sponheim har tidligere uttalt seg kritisk, men er mer moderert nå.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Statsråden: Hordfast skal gjennomføres

Motstanden mot Hordfast har økt i takt med kostnadene. Jon Georg Dale (Frp) sier planen fortsatt er å realisere veiprosjektet.

– Bilen er det eneste reelle fremkomstmiddelet på Vestlandet. Den utviklingen vi har på personbil og etter hvert også på tungbil, gjør at utslippene fra trafikken vil gå ned. Hordfast ligger inne i NTP og skal gjennomføres.

Oddekalv fnyser av de grønne spådommene. Han ville heller hatt flere hurtiggående og miljøvennlige ferger. Miljøverneren frykter klimafotsporene ved store veiprosjekt langs E39.

– Sambandet baserer seg på vekst i trafikken. Dette blir feil. Vi må få til mindre trafikk.

– Dette er en fjord vi kan krysse med ferje samtidig som vi får servert lefse og svele om bord. Prosjektet er «galimatias», det hører til i historiebøkene og vi trenger det ikke.