Foreldrene dømt for sønnens (2) tragiske dødsfall – slipper straff

For trolig første gang i Norge blir noen dømt for uaktsomt drap uten å straffes, etter den nye straffelovens paragraf 61. Guttens far er likevel knust over å bli domfelt, og vurderer å anke.

Buprenorfin subutex pakke gutt (2) døde

FARENS TABLETTER: Gutten (2) fikk i seg farens buprenorfin-tabletter og døde. Tablettene deles ut som opiatsubstitutt gjennom legemiddelassistert rehabilitering-ordningen.

Foto: Politiet

En mann (28) og en kvinne (27) er i Bergen tingrett dømt for uaktsomt drap på sin to år gamle sønn.

Gutten ble funnet død i sengen sin i Bergen 12. oktober 2015, etter å ha fått i seg farens Lar-tabletter.

Statsadvokaten mener medisinen ble oppbevart uforsvarlig, og at foreldrene burde tatt toåringen til lege da det kunne mistenkes at han hadde fått i seg buprenorfin.

Det er Bergen tingrett altså enig i – og dømmer foreldrene etter straffelovens bestemmelse om uaktsomt drap.

Benedikte Høgseth

– FORFERDELIG: – Jeg skjønner at dette har vært helt forferdelig for foreldrene, sa aktor Benedikte Høgseth i sin prosedyre.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Straffes ikke

Tingrettens konklusjon kunne gitt foreldrene inntil seks års fengsel.

Men i sin avslutningsprosedyre ba statsadvokat Benedikte Høgseth retten la være å straffe foreldrene.

Det skjedde etter at partene blant annet hadde fått avspilt nødsamtalen fra moren etter at hun fant sønnen livløs.

– Det er hjerteskjærende å høre på, sa Høgseth.

To uker etter rettssaken har Bergen tingrett kommet til samme konklusjon som statsadvokaten.

De har frafalt straffutmåling, noe som ifølge straffelovens paragraf 61 kan gjøres i saker der «helt særlige grunner tilsier det» og straffen «vil virke som en urimelig tilleggsbelastning».

Forsvarer Einar Råen forsvarer faren

– LIVET GIKK I GRUS: – Tapet av sønnen betyr at livet hans gikk i grus, sa farens forsvarer, Einar Råen, i sitt innledningsforedrag i rettssaken.

Foto: Mats Arnesen / NRK

– Stor belastning å bli dømt

Advokatene Einar Råen, som forsvarte faren, og Arild Dyngeland, som forsvarte moren, har tirsdag orientert sine klienter om dommen.

– Men vi har foreløpig ikke diskutert detaljene i den, sier Dyngeland, som derfor ikke vil kommentere hva guttens mor synes om rettens avgjørelse.

Faren (28) reagerte imidlertid svært negativt på beskjeden han fikk fra sin advokat tidlig tirsdag kveld.

– Han tok det meget tungt å bli dømt for sønnens død. Han føler det som en stor tilleggsbelastning, etter først å ha mistet sønnen, sier Einar Råen.

– Hva tenker han om at han slipper straff?

– Når det gjelder den siden av saken, har vi samme syn som påtalemakten, at det ikke burde utmåles straff. Men det viktigste for min klient var skyldspørsmålet knyttet til at sønnen hans døde, sier Råen.

Selv om han slipper straff, kan faren derfor komme til å anke dommen. Han og Råen har 14 dagers betenkningstid på om de vil forsøke å få saken opp for lagmannsretten.

– Vi vil nå bruke tiden på å gå nøye gjennom dommen, og ta en vurdering på hva vi gjør videre, sier forsvareren.

– Milde øyne

Paragraf 61 trådte i kraft med den nye straffeloven 1. oktober 2015. Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen, har diskutert paragrafen i Tidsskrift for strafferett.

Holmboe understreker at han kun kjenner saken fra media, men sier dommen i Bergen tingrett er sjelden.

– Bestemmelsen er en sikkerhetsventil, og brukes neppe mye, sier professoren.

Bruksformålet var i utgangspunktet nettopp tilfeller der «gjerningspersonen uaktsomt har forvoldt sitt barns død», ifølge de første lovforarbeidene. I 2009 gikk justiskomiteen inn for bruk av straffutmålingsfrafall.

«I mange tilfeller vil verken individualpreventive eller allmennpreventive hensyn tale for straff [i saker der den dømte] i tillegg må bære sorgen over tapet av et nært familiemedlem», mente komiteflertallet, bestående av Ap, H og SV, ifølge Holmboes artikkel.

– Straffutmålingsfrafall er en tilkjennegivelse av at retten ser med milde øyne på lovbryteren, selv om man ikke nødvendigvis ser slik på handlingen, sier han.

Morten Holmboe

SJELDENT BRUKT PARAGRAF: – Men det er viktig at den brukes når vilkårene er oppfylt, mener professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

Foto: Kjetil Solhøi

Trolig første gang

Professoren viser til en sak der et 14 måneder gammelt barn druknet i badekaret, og Borgarting lagmannsrett ikke ga moren straff. Samme sak trakk statsadvokat Benedikte Høgseth frem i sin avslutningsprosedyre i Bergen tingrett.

Men den dommen falt tre måneder før den nye straffeloven trådte i kraft.

Paragraf 61 er siden brukt i en metamfetamin-sak i Borgarting, og til delvis straffutmålingsfrafall i en økonomi-sak i Agder lagmannsrett. NRK har gjennom Lovdata ikke kunnet finne eksempler på at paragrafen er brukt i saker som gjelder uaktsomt drap.

– Jeg kjenner ikke til at paragraf 61 etter ikrafttredelsen er brukt i andre saker der noen dømmes for uaktsom forvoldelse av en nærståendes død, sier Holmboe.