Ber om at drapstiltalte foreldre slipper straff etter at gutt (2) døde

BERGEN TINGRETT (NRK): – Konsekvensene i denne saken har vært såpass dramatiske for foreldrene at vi har bedt retten om å ikke utmåle straff, sier aktor.

Aktor Benedikte Høgseth og Arild Dyngeland i retten

RETTSSAK: Aktor Benedikte Høgseth sammen med morens forsvarer Arild Dyngeland.

Foto: Mats Arnesen / NRK

– Jeg synes det er vanskelig. Det er en utrolig trist sak, men vi mener likevel det er riktig å be retten om straffeutmålingsfrafall, sier aktor Benedikte Høgseth.

Fredag var siste dag i rettssaken, der en 27 år gammel mor og en 28 år gammel far står tiltalt for uaktsomt drap på sønnen. Ifølge tiltalen døde gutten av forgiftning etter å ha fått i seg farens Lar-medisin, buprenorfin.

Straffeutmålingsfrafall betyr at de slipper fengsel, selv om foreldrene blir dømt. Det er mulig etter en paragraf i straffeloven, i saker der det kan føre til en «urimelig tilleggsbelastning for lovbryteren».

Aktor la vekt på at hun ikke ønsket at foreldrene skulle få en noen følbar reaksjon på en eventuell dom.

– Jeg skjønner at dette har vært helt forferdelig for foreldrene. Dette vil prege dem resten av livet, sa Høgseth.

Begge foreldrene har nektet straffskyld.

Benedikte Høgseth

INGEN STRAFF: Aktor Benedikte Høgseth ønsker ikke at foreldrene skal få en fengselsstraff.

Foto: Mats Arnesen / NRK

– Saken har tatt lang tid

Ifølge tiltalen har foreldrene vært uaktsomme og oppbevart Lar-medisinen uforsvarlig. Statsadvokaten mener foreldrene burde tatt toåringen til lege kvelden før da sønnen ble observert med et brett med tabletter.

Høgseth la vekt på at uaktsomheten ikke er grov, men den er likevel er til stede.

Buprenorfin subutex pakke gutt (2) døde

GUTT (2) DØDE: En eller flere av pillene fra denne buprenorfin-pakken, som faren (27) fikk utskrevet som medisinsk erstatning for heroin, mener politiet og statsadvokaten i Hordaland at sønnen (2) fikk i seg og døde.

Foto: Politiet

Tidsbruken til påtalemyndigheten var også en faktor i straffeutmålingen.. Toåringen ble funnet død mandag 12. oktober 2015.

– Det har nå gått to år og fire måneder siden dødsfallet. Det er lang tid. Både generelt sett, og særlig for foreldrene som har hatt en tiltale hengende over seg.

Høgseth presiserte at det likevel ikke er noen grunn til å kritisere etterforskningen, som hun mener har vært grundig. Men saken ble liggende i syv måneder hos påtalemyndigheten. Det mener Høgseth taler for en ekstra mild dom.

– Burde aldri eksistert

Morens forsvarer, Arild Dyngeland, mener det er en helt riktig konklusjon fra aktor at hans klient skal slippe straff, men mener hun har gjort det hun skal for å bli frifunnet.

– Har aktor ført beviser som er sterke nok for at det inntaket gutten tok, og som forårsaket hans død, skjedde under omstendigheter som moren kunne forhindret? Nei, mener jeg, sa Dyngeland i sitt sluttinnlegg.

Forsvarer Arild Dyngeland

– GJORT MER: Morens forsvarer, Arild Dyngeland, sier at den 27 år gamle kvinnen i ettertid ikke har vanskeligheter med å innrømme at hun skulle gjort mer den kvelden da sønnen inntok farens Lar-tabletter.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Begge foreldrene har tidligere forklart at sønnen virket normal frem til han ble lagt i 21-tiden, og at han heller ikke viste tegn til forgiftning da et bilde ble tatt av ham og halvsøsteren like før klokken 22.

Dyngeland påpekte i sitt sluttinnlegg at hverken moren eller faren hadde tilstrekkelig kunnskap om effekten av buprenorfin.

Kritisk til politiet

– Hadde foreldrene visst da det de vet i dag, ville utfallet vært veldig annerledes.

Farens forsvarer, Einar Råen, påpekte i sitt sluttinnlegg at hans klient har slitt med stor skyldfølelse for at det var hans Lar-medisin som forårsaket sønnens død.

Forsvarer Einar Råen forsvarer faren

KNUST: Advokat Einar Råen forsvarer den 28 år gamle faren. – Min klient var under Lar-behandling i oktober 2015. Tapet av sønnen betyr at livet hans gikk i grus. Han gikk på betydelige sprekker, og livet hans ble annerledes, sa Råen da rettssaken startet tirsdag.

Foto: Mats Arnesen / NRK

– Det er noe han må leve med resten av livet.

Han var svært kritisk til politiets fremgangsmåte i saken. Han spurte blant annet hvorfor det var nødvendig av erfarne politietterforskere å stille hans klient det samme spørsmålet opptil fem eller seks ganger i samme avhør.

Aktor Høgseth tente også på alle pluggene da Råen hevdet i sitt sluttinnlegg at påtalemyndigheten forsøkte å stigmatisere faren ved å nevne i tiltalen at sønnen hadde dødd av Lar-medisin, fremfor å kun nevne Buprenorfin.

– Er det for å tegne et bilde av de tiltalte? Hvorfor er det tatt med? spurte Råen.

– Jeg vet ikke om jeg skal kommentere det spørsmålet en gang. Det blir for drøyt. Det er selvfølgelig ingen forsøk på å stigmatisere faren. Det er fakta i saken, svarte Høgseth.