Hopp til innhold

SV-politiker: – Nå har kråka gjort sitt, nå kan jeg gjøre mitt

En kråke har bidratt med å gjøre dobbeltspor på Vestfoldbanen til en valgkampsak.

Død kråke på Vestfoldbanen

KRÅKE: Fuglen har bidratt til at kapasiteten på Vestfoldbanen er redusert i lang tid framover.

Foto: Hans Morten Tamnes

I forrige uke ble det kjent at det ikke vil gå normal trafikk på Vestfoldbanen mellom Skien og Tønsberg før om minst ett år. Et redusert togtilbud vil bli tilbudt på strekningen fra 27. september.

Årsaken er brannen på Sandefjord stasjon i slutten av juli, forårsaket av en kråke.

– Det er kritisk. En region på over 200 000 mennesker er uten et jernbanetilbud. Det viser hvor sårbar denne infrastrukturen er, når den er så gammel.

Det sier Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.

Nå vil Ap, Sp, MDG, Rødt og SV ha utbygging av dobbeltspor på hele Vestfoldbanen på bordet igjen.

– Senterpartiet er for alt som kan være med på å få dobbeltspor raskere, sier Sps førstekandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland.

– Nå har kråka gjort sitt, nå kan jeg gjøre mitt, sier Jørn Langeland fra Sosialistisk Venstreparti.

Han henviser til kråka som startet brannen i det elektriske anlegget på Sandefjord stasjon. Forrige uke opplyste Bjørn Ståle Varnes i Bane Nor at kråka hadde sittet på isolatoren og kommet borti en ledning, og at dette førte til en kortslutning.

– I dette tilfellet fungerte ikke vernet, sa Varnes.

Innstilte tog, Porsgrunn togstasjon

BRED ENIGHET: Jørn Langeland (SV), Terje Aasland (Ap), Kathrine Kleveland (Sp) og Tobias Drevland (Rødt) vil ha sammenhengende dobbeltspor på hele Vestfoldbanen, og mener det haster med å komme i gang mellom Stokke og Sandefjord.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Fullstendig uaktuelt

Da Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 ble lagt fram i mars i år, ble det klart at regjeringen ikke vil prioritere å bygge dobbeltspor på hele Vestfoldbanen.

Grunnen var for store kostnadsøkninger.

Strekningen Stokke-Sandefjord er imidlertid med i planen, men her vil arbeidene først begynne en gang etter 2028.

Aasland kaller det fullstendig uaktuelt og krever fortgang.

– Vårt krav er at samferdselsministeren må på banen. Og vi må sørge for at det blir en sammenhengende utbygging av de strekningene som gjenstår på Vestfoldbanen.

Omfattende skader på det tekniske rommet ved Sandefjord stasjon som følge av brann den 27.7.2021

ØDELAGT: Det er store skader i det tekniske rommet i Sandefjord stasjon etter brannen.

Foto: Stefan Christensen / Spordrift

– Må bygges så fort som mulig

Aasland får støtte fra Harald Moskvil, MDGs førstekandidat i Vestfold. Han mener jernbanen har lidd under at motorveier er blitt prioritert.

– Vi må bygge dobbeltspor så fort som mulig. Men da må vi slutte å bygge motorvei. Det har vi holdt på med i 40 år, og da ser vi hvordan det går med jernbanen. Sandefjord stasjon har altså et elektrisk opplegg fra 1950-tallet.

Han sier tilbudet må bli bedre for at folk skal velge miljøvennlige alternativer.

– Dobbelt så bra til en tredel av prisen

– Vi har ikke penger til det i Nasjonal transportplan, sier statsminister Erna Solberg.

Hun presiserer at slik økonomien er nå, finnes det ikke penger til å bygge dobbeltspor på hele Vestfoldbanen.

Erna Solberg deler ut løpesedler på Horten Havn,

IKKE RÅD: Statsminister Erna Solberg vil prioritere to tog i timen mellom Skien og Tønsberg, og ikke dobbeltspor på hele Vestfoldbanen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det betyr at de da mener at de skal legge vekk noe annet i Nasjonal transportplan hvis de skal realisere det, sier hun og henviser til de rødgrønne partiene.

– Det aller viktigste for folk er ikke at det går på to spor, men at det går tog ofte nok, og det er det vi har planlagt for og at det skal gå to tog i timen, sier Solberg.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide påpeker også dette med to tog i timen i et innlegg på regjeringens nettside 8. april.

– De reisende til og fra Skien får da et rutetilbud som er dobbelt så bra til en tredjedel av prisen for full utbygging. Reisetiden mellom Oslo og Skien blir i alt 15–20 minutter kortere enn i dag, skrev Hareide i innlegget.