Hopp til innhold

Slik vil regjeringen bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel

Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene. Av dette er 123 milliarder bompenger. Se prosjektene i ditt fylke her.

Hordfast-bru over Bjørnafjorden (illustrasjon)

DYREST: Hordfast, med bro over Bjørnafjorden sør for Bergen, er det dyreste prosjektet i Nasjonal transportplan. Regjeringen vil bruke 37,7 milliarder kroner på prosjektet.

Foto: Statens Vegvesen

– Med ny NTP fortsetter vi jobben med å videreutvikle landet vårt. Vi gir folk enklere reisehverdag og legger til rette for at næringsutvikling og arbeidsplasser over hele landet, sier statsminister Erna Solberg.

I dag la regjeringen frem ny Nasjonal transportplan for 2022 til 2033. Dette er måten regjeringen planlegger hvordan Norge skal henge sammen i fremtiden.

Den nye planen viser at regjeringen vil bruke 1076 milliarder kroner statlige midler på transportformål de neste tolv årene. I tillegg vil de bruke 123 milliarder som de krever inn som bompenger.

Slik er pengene fordelt:

 • Riksveier: 510 milliarder kroner
 • Fylkesveier: 52 milliarder kroner
 • Jernbane: 393 milliarder kroner
 • Kystforvaltning: 33 milliarder kroner
 • Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner
 • Lufthavner: 5 milliarder kroner
 • Satsinger på tvers: 3 milliarder kroner

Hvert fjerde år legger regjeringen frem en ny nasjonal transportplan (NTP). Den forrige gangen ville regjeringen bruke 1064 milliarder de neste tolv årene.

Sjekk hvilke prosjekt regjeringen vil satse på i ditt fylke.

Vår reporter forklarer Nasjonal transportplan.

Vår reporter forklarer Nasjonal transportplan.

Økt ramme på 1000 milliarder siden år 2000

Første gang Nasjonal transportplan ble lagt frem var i 2000. Da var rammen på 217 milliarder kroner.

Nå har den altså nådd 1200 milliarder, en økning på nesten 1000 milliarder på 21 år.

Men økningen er mindre i år enn tidligere. Forrige gang regjeringen la frem en NTP, var økningen nær lik en dobling.

– Det økonomiske handlingsrommet vårt kommer til å bli mindre fremover, men satsingen på samferdsel vil fortsatt ligge på et høyt nivå, sier statsminister Erna Solberg (H).

Endrer planen

Planen er delt opp i to seksårsperioder, som også er tre stortingsperioder. Med skiftende politisk styring har prosjekter blitt lovet, men ikke avsatt penger til.

Tidligere har samferdselsminister Hareide sagt at han vil unngå kakespising uten resultat. Derfor vil de innføre porteføljestyring, som betyr at konkrete prosjekter ikke blir tatt inn i den andre halvdelen av planperioden.

Dette gjentok Erna Solberg på pressekonferansen fredag.

– Vi styrer etter utfordringer og ikke binder oss til løsninger som kan gå ut på dato, sier hun.

Solberg, Hareide og Njåstad på Arna stasjon

LOVNAD: I 2017 lovet regjeringen penger til ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, men først i den andre delen av planen. Dette blir nå endret på, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Kritikk mot veiutbygging

MGD og SV har ut fra alle lekkasjene i forkant kritisert regjeringen for å prioritere gigantiske veiprosjekter på bekostning av kollektivutbygging i byene og nødvendige tunneler i Oslo for jernbanenettet og T-banen.

Samferdselsministeren kontret fredag morgen med å love at både fylkesveiene og kollektivtrafikken skal bli prioritert.

– Denne gangen har vi en betydelig økning på fylkesveiene og på byvekstavtaler for kollektiv. Byvekstavtalene vi har hatt i de fire største byene har vært utrolig vellykkede. De gjør at vi kan nå nullvekstmålet, og det skal vi gjøre mer av, sier Hareide.

NRK forklarer

Kva er greia med Nasjonal transportplan?

Nasjonal transportplan (NTP) er ...

... i bunn og grunn regjeringa si prioriteringsliste over kva for samferdsleprosjekt dei meiner er smart å bygge dei neste tolv åra. 

 

Kvifor skal eg bry meg?

Planen gir føringer på korleis framtidas Noreg heng saman. Korleis ein kjem seg til jobb eller skulen, og heim igjen. 

 

Og korleis varer blir flytta frå A til B. 

 

Alle store veg- og baneprosjekt må vere på denne lista, seier forskar Morten Welde ved NTNU.

 

– Ellers ville det vere å snike i køen, seier han. 

Kor mykje pengar er det snakk om?

Sist gang regjeringa la fram ein nasjonal transportplan, ville dei bruke 1064 milliardar kroner på transport på tolv år. 

Det er derimot ikkje dei som avgjer om pengane faktisk kjem. 

Dei må først gå til Stortinget og presentere prioriteringslista si, og sidan dei ikkje har fleirtal, kan denne bli endra.

Men pengane kjem berre over statsbudsjettet.

Blir alle prosjekta bygde?

Ikkje nødvendigvis. 

Ein ting er at regjeringa ikkje har fleirtal. Ein annan at det ikkje ligg forpliktningar til pengar i sjølve Nasjonal transportplan. 

Og sidan det er valår, kan ei ny regjering prioritere annleis. 

 

 

Den viktige førsteperioden

Nasjonal transportplan går over tolv år. Den er igjen delt opp i to seksårsperiodar.

Kjem eit prosjekt inn på lista i første periode, er sjansene større for at prosjektet faktisk blir realisert. 

Knut Arild Hareide la frem ny nasjonal transportplan 2022-2033

PRESENTERTE PLANEN: Regjeringen presenterte Nasjonal transportplan på en pressekonferanse fredag 19. mars 2021.

Dette ligger inne i Nasjonal transportplan

Agder:

Vei:

 • E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, Kristiansand kommune. 1,3 milliarder kroner er lagt inn i første periode. Totalkostnad er 3,3 milliarder kroner.
 • Rv. 9 Setesdal – utbedringsstrekning. Regjeringen vil bruke 500 millioner i første seksårsperiode.

Jernbane:

 • Grenlandsbanen. På sikt vil regjeringen knytte sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, men har ikke avsatt penger.

Bysatsing:

 • Byvekstavtale for Kristiansand.
 • Åpner for at Arendal/Grimstad kan få nytt tilskudd for kollektivtransport.

Innlandet:

Vei:

 • E6 Otta – Dombås, Sel og Dovre kommuner. Overføres til Nye Veier, som anslår å bruke i underkant av 1 milliard kroner på strekningen. Uklar rekkefølge og oppstart.
 • E136 Dombås – Vestnes, Dovre, Lesja, Rauma og Vestnes kommuner i Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Overføres til Nye Veier, som anslår å bruke rundt 3 milliarder kroner på strekningen. Uklar rekkefølge og oppstart.
 • E16 Kvamskleiva, Vang kommune. Er under bygging. Det er satt av 332 millioner kroner i første periode. Totalkostnad er 685 millioner kroner.
 • Rv. 25 Hamar – Løten, Hamar og Løten kommuner. Overføres til Nye Veier, som anslår å bruke i underkant rundt 2 milliarder kroner på strekningen. Uklar rekkefølge og oppstart.
 • Rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren – Lyngbakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner. Det er satt av 328 millioner kroner i første seksårsperiode. Totalkostnad er 2 milliarder kroner. Veien skal etter planen stå ferdig i 2024.
 • Rv. 4 Hunndalen – Mjøsbrua, Gjøvik kommune. Overføres til Nye Veier, som anslår å bruke rundt 5,5 milliarder kroner på strekningen. Uklar rekkefølge og oppstart.
 • Rv. 3 Østerdalen, utbedringsstrekning. Det er lagt inn 553 millioner kroner i første seksårsperiode. Totalkostnad er drøye 1 milliard kroner.

Jernbane:

 • To tog i timen til Hamar. Det betyr fullføring av Intercity på Dovrebanen. Regjeringen vil bruke 11,8 milliarder i første periode.
 • Dovrebanen: tilbudsforbedringer.
 • Gjøvikbanen: Ett tog i timen Oslo – Gjøvik. Lagt inn 317 millioner kroner i første periode.
 • Godstransport Oslo – Narvik. Regjeringen har lagt inn 3,3 milliarder kroner samlet til fire godsstrekninger.
 • Godstransport Oslo – Trondheim – Åndalsnes. Samme som over.

Møre og Romsdal:

Vei:

 • E136 Dombås – Vestnes, Dovre, Lesja, Rauma og Vestnes kommuner i Innlandet og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Overføres til Nye Veier, som anslår å bruke rundt 3 milliarder kroner på strekningen. Uklar rekkefølge og oppstart.
 • E136 Breivika – Lerstad, Ålesund kommune. Satt av 445 millioner kroner i statlig finansiering, og resten bompenger. Koster totalt 2 milliarder kroner.
 • E39 Ålesund – Molde (Møreaksen), Ålesund, Vestnes og Molde kommuner. Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden. Totalkostnad 24,3 milliarder kroner. Satt av 2,5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bompenger.
 • E39 Volda – Furene, Volda kommune. Ny tunnel forbi Volda, og utenom Volda sentrum. Koster om lag 1 milliard kroner, med statlig bidrag på 300 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bompenger.
 • E39 Lønset – Hjelset, Molde kommune. Er under bygging, og det er lagt inn 511 millioner kroner i første seksårsperiode. Totalt koster veien 1,35 milliarder kroner.
 • E39 Hjelset – Bjerkeset – utbedringsstrekning. Ny hovedvei til sykehus på Hjelset. Lagt opp til 500 millioner kroner, alt i første periode.
 • E39 Bergsøya – Øydegard – utbedringsstrekning. 121 millioner lagt inn i første periode. Totalt lagt opp til 421 millioner kroner på strekningen.

Jernbane:

 • Godstransport Oslo – Trondheim – Åndalsnes. Regjeringen har lagt inn 3,3 milliarder kroner samlet til fire godsstrekninger.

Bysatsing:

 • Åpner for at Ålesund kan få nytt tilskudd for kollektivtransport.

Kyst:

 • Røyrasundet – Svædet, Herøy og Ulstein kommuner. Utdyping, ny hovedled og sjømerker. Prioritert for oppstart i første seksårsperiode med 125 millioner kroner inne.
 • Fosnavåg fiskerihavn, Herøy kommune. 108,5 millioner kroner for å dype ut havnen.
 • Gjøsund fiskerihavn, Giske kommune. 105 millioner kroner til å dype ut havnen.

Nordland:

Vei:

 • E6 Megården – Mørsvikbotn, Fauske og Sørfold kommuner. 16 nye veitunneler, 45 km ny vei. Koster 9,6 milliarder kroner, og er prioritert i første periode.
 • E6 Sørelva – Borkamo, Saltdal kommune. Overføres til Nye Veier, som anslår å bruke rundt 1,1 milliarder kroner på strekningen. Uklar rekkefølge og oppstart.
 • E6 Helgeland sør, Vefsn og Grane kommuner. Er satt i gang og koster rundt 5,6 milliarder totalt. Lagt inn 1,4 milliarder i første periode.
 • E6 Narviktunnelen, Narvik kommune. Ny tunnel ut av sentrum. Koster 950 millioner kroner.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. 82 km tofelts vei, 27 km i tunneler. Koster om lag 9,3 milliarder kroner. Lagt opp til oppstart i første periode, med statlig bidrag på om lag 5 milliarder kroner. Bompenger kommer i tillegg.
 • E10 Nappstraumen – Å, Flakstad og Moskenes kommuner. Skredsikring. Koster totalt 1,2 milliarder kroner, og ligger inne med 170 millioner kroner i første periode.
 • Rv. 80 Sandvika – Sagelva – utbedringsstrekning. Lagt opp til 428 millioner kroner til prosjektet, alt i første periode.
 • Rv. 80 Adkomst ny Bodø lufthavn, Bodø kommune. Ny vei til ny flyplass. Kotser 274 millioner kroner, alt i første periode.

Jernbane:

 • Godstransport Trondheim – Bodø. Regjeringen har lagt inn 3,3 milliarder kroner samlet til fire godsstrekninger.
 • Godstransport Oslo – Narvik. Samme som over.

Bysatsing:

 • Åpner for at Bodø kan få nytt tilskudd for kollektivtransport.

Kyst:

 • Innseiling Andenes, Andøy kommune. Merking, utdyping og skjerming i innseilingen. Koster 440 millioner og er prioritert i første periode.
 • Innseiling Verøy havn, Verøy kommune. Merking, utdyping og skjerming i innseilingen. Koster 374 millioner, med oppstart og 300 millioner i første periode.
 • Innseiling Røst havn, Røst kommune. Merking, utdyping og skjerming i innseilingen. Koster 165 millioner og er prioritert i første periode.
 • Innseiling Mo i Rana, Rana kommune. Farvannet skal gjøres dypere og ny sjømerking skal opp. Koster rundt 114 millioner, prioritert i første periode.
 • Bognes – Tjeldsundet – Harstad, Hamarøy, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. Skal vide ut og fordype farvannet, og lage nye sjømerker. Koster 284 millioner, prioritert i første periode.
 • Svolvær – Raftsundet, Vågan og Hadsel kommuner. Skal vide ut og fordype farvannet, og lage nye sjømerker. Koster 143 millioner, prioritert i første periode.

Luftfart:

 • Tilskudd til flytting av Bodø lufthavn, Bodø kommune. Legger opp til 2,5 milliarder kroner i første periode, og 350 millioner for å flytte redningshelikoptertjenesten. Totalpris er anslått til 5,6 milliarder.
 • Tilskudd til ny lufthavn Mo i Rana, Rana kommune. Legger opp til 1,8 milliarder kroner i første periode. Totalpris 2,4 milliarder, hvor de resterende 600 millionene kommer fra lokale bidrag.

Oslo:

Vei:

 • E6 Oslo øst (tidligere Manglerudtunnelen). Regjeringen vil at planleggingen skal fortsette.

Jernbane:

 • Follobanen (Oslo og Nordre Follo) – 4,7 milliarder i første periode til ferdigstillelse. Totalkostnad 35 mrd.
 • Tilleggsforbedringer rundt Oslo. 10 milliarder til en ny pakke som skal løse flaskehalser i systemet på Østlandet.
 • Godstransport Oslo – Bergen. Regjeringen har lagt inn 3,3 milliarder kroner samlet til fire godsstrekninger.
 • Godstransport Oslo – Trondheim – Åndalsnes. Samme som over.
 • Ny togtunnel i Oslo. Regjeringen legger opp til å arbeidere videre med denne, men det ligger ikke planer for oppstart i første periode.

Bysatsing:

 • Byvekstavtale i Osloområdet.
 • Ny Majorstuen stasjon – 500 millioner
 • Ny T-banetunnel er ikke prioritert med penger eller oppstart i første periode, men regjeringen sier at det vil være aktuelt å prioritere det i andre periode.

Rogaland:

Vei:

 • E39 Rogfast, Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner. Er under bygging. Lagt inn statlig bidrag på 8,1 milliarder i NTP-perioden. Totalt koster prosjektet 25,5 milliarder.
 • E39 Ålgård – Hove, Gjesdal og Sandnes kommuner. 14 km firefelts feil. Bygger Osli – Hove først. Koster 3,9 milliarder kroner totalt, men i første periode legger regjeringen opp til 230 millioner kroner. I tillegg kommer bompenger.
 • E39 Smiene – Harestad, Stavanger og Randaberg kommuner. Ingen penger i første periode, men ligger i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren.
 • E134 Helganeskrysset – arm Husøy – utbedringsstrekning. 130 millioner kroner i første periode.
 • Rv. 509 Transportkorridor Vest (Sør-Tjora – Kontinentalveien og Kontinentalveien – Sundekrossen), Sola og Stavanger kommuner. Inngår i byvekstavtalen for Nord-Jæren. Kontinentalveien – Sundekrossen koster 239 millioner kroner, og skal finansieres med bompenger. Prosjektet er prioritert i første periode.
 • Rv. 13 Lovraeidet – Rødsliane, Suldal kommune. Satt av 200 millioner i første periode. Totalkostnad er 896 millioner.
 • Rv. 42 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien – utbedringsstrekning. Lagt opp til 337 millioner kroner på strekningen, alt i første periode.

Jernbane:

 • Stavanger – Gandal. Sandnes og Stavanger. Planlagt ferdigstilt i første periode. Lagt til grunn 278 millioner kroner.
 • Jærbanen. Stavanger – Skeiane i Sandnes og Stavanger. Vil realiseres i 2027/2028 ifølge planen. Anslått kostnad er 237 millioner kroner.

Bysatsing:

 • Byvekstavtale Nord-Jæren.
 • Åpner for at Haugesund kan få nytt tilskudd for kollektivtransport.

Svalbard:

Kyst:

 • Havneprosjekt Longyearbyen – 406 millioner kroner og oppstart i første periode

Troms og Finnmark:

Vei:

 • Utbygging av Hålogalandsveien E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. Kostnadsramme på 9,2 milliarder kroner.
 • E8 legges om mellom Sørbotn og Laukslett i Ramfjord i Tromsø. Koster 2 milliarder kroner.
 • Ny flyplasstunnel i Tromsø. Blir en del av Bypakke Tenk Tromsø til en verdi av 1,8 milliarder kroner.
 • E6 mellom Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng utbedres for totalt 3,9 milliarder kroner.
 • E45 Kløfta, Alta kommune. Kostnadsanslag på 1,2 milliarder kroner
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune. Kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner.
 • Rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet – utbedringsstrekning. Kostnad på minst 690 millioner kroner.
 • Rv. 94 Mollstrand – Grøtnes – utbedringsstrekning. Kostnad på minst 300 millioner kroner.

Kyst:

 • Dybden skal økes i farvannet Bognes – Tjeldsundet – Harstad, Hamarøy, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommuner. Kostnadsramme 284 millioner kroner.
 • Nesten 200 millioner kroner skal brukes på bedre innseiling til Senjahopen og utdyping av Engenes fiskerihavn.
 • Innseiling Vardø havn, Vardø kommune. Har fått 65 millioner kroner.
 • Innseiling Kjøllefjord havn, Lebesby kommune. Kostnadsanslag er 208 millioner kroner
 • Innseiling Leirpollen, Tana kommune. Kostnadsanslagene er 109 millioner kroner
 • Gamvik fiskerihavn, Gamvik kommune. Kostnadsanslaget er 72 millioner kroner
 • Kamøyvær fiskerihavn, Nordkapp kommune. Kostnadsanslaget er 33,5 millioner kroner

Trøndelag:

Vei:

 • E6 Åsen – Steinkjer (Steinkjer, Levanger, Verdal, Inderøy) – overføres til Nye Veier. Kostnadsanslaget er på 10,8 milliarder kroner.
 • E6 Selli – Asp (Steinkjer) – overføres til Nye Veier. Kostnadsanslag 600 millioner.
 • E6 Grong – grense Nordland – 959 millioner kroner i første periode, totalkostnad 2,9 mrd.
 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra (Heim) – 1,5 milliarder i første periode, totalkostnad 2,3 mrd.
 • Rv. 706 Nydalsbrua (Trondheim) – del av Miljøpakke Trondheim. 900 millioner kroner i første periode. Totalkostnad 1,4 mrd.

Jernbane:

 • Trønderbanen – to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer – 1,6 milliarder i første periode, totalkostnad 1,9 mrd.
 • Trønderbanen / Meråkerbanen – elektrifisering – 1,9 milliarder i første periode, totalkostnad 3,7 mrd.
 • Godstransport Trondheim – Bodø – nye kryssingsspor – Aktuelt for midler fra godstransportpakke med totalt 3,3 milliarder kroner.
 • Godstransport Oslo – Trondheim – Åndalsnes – forlengelse av kryssingsspor – Aktuelt for midler fra godstransportpakke med totalt 3,3 milliarder kroner.

Bysatsing:

 • Byvekstavtale Trondheimsområdet

Vestfold og Telemark:

Vei:

 • E134 Saggrenda – Elgsjø (Kongsberg og Notodden) – fullfinansiert med 2,3 mrd. i første periode, delvis finansiert med bompenger.
 • Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein (Porsgrunn og Skien) – 200 millioner første periode, totalkost. 5,3 mrd.
 • Rv. 41 Treungen – Vrådal – utbedringsstrekning. 263 millioner i første periode.

Jernbane:

 • Drammen – Kobbervikdalen (Drammen) – 11,3 milliarder i første periode, sammen med Nykirke Barkåker. Totalkostnad dette prosjektet er 13,4 mrd.
 • Nykirke – Barkåker (Horten, Re og Tønsberg) – 11,3 milliarder i første periode, sammen med Drammen – Kobbervikdalen. Totalkostnad dette prosjektet er 7 mrd.
 • Vestfoldbanen – to tog i timen til Skien og Sandefjord – 1,4 milliarder i første periode, totalkostnad er 10,5 mrd.
 • Togparkering Tønsberg (Tønsberg) – 2,1 milliarder i første periode til fullføring
 • Grenlandsbanen – utredning og planlegging, ikke tilskudd i første periode

Bysatsing:

 • Byvekstavtale Grenland
 • Tilskudd til mindre byområder. Vestfoldbyen aktuell for tilskudd fra en pott på totalt 600 millioner kroner.

Kyst:

 • Gjennomseiling Torsbergrenna (Porsgrunn og Skien) – 284 millioner i første periode
 • Innseiling Kragerø (Kragerø) – 107 millioner i første periode

Vestland:

Vei:

 • E39 Hordfast, Stord/Tysnes/Bjørnafjorden. 37,7 milliarder til fergefri-prosjektet mellom Stavanger og Bergen.
 • E39 Svegatjørn-Rådal, Bergen/Bjørnafjorden. 574 millioner kroner for å fullføre det påbegynte prosjektet.
 • E39 Storehaugen-Førde, Sunnfjord. 1,3 milliarder i første periode til tunnel utenom Førde sentrum.
 • E39 Myrmel-Lunde, Sunnfjord. 404 millioner i første periode til å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.
 • E16, Arna-Stanghelle, Bergen/Vaksdal. 4,3 milliarder i første periode til å starte opp ny E16 og forbedring av Bergensbanen.
 • E134, Røldal-Seljestad, Ullensvang. 3,1 milliarder til ny Røldalstunnelen i første seksårsperiode.
 • Rv. 555, Sotrasambandet, Bergen/Øygarden. Allerede i NTP fra før, nå ligger det 6,2 milliarder i første periode for å ferdigstilt prosjektet innen 2025.
 • Rv 5. Kjøsnesfjorden, Sunnfjord. 347 millioner i første periode til å fullføre skredsikring og omgjøring til gang- og sykkelvei.
 • Rv. 5 Erdal-Naustdal, Sunnfjord. 500 millioner i første seksårsperiode til rassikring og redusert reisetid.
 • Rv. 13 Skare-Sogndal, Ullensvang/Ulvik/Sogn/Sogndal/Voss. Er overført fra NTP til Nye Veier AS, som vil bruke 3 milliarder på strekningen.
 • E39 Vågsbotn-Klauvaneset (tidligere Nyborgstunnelen). Ikke i første periode av NTP, men regjeringen vil ha fremdrift senere.

Jernbane:

 • Vossebanen Arna-Stanghelle, Bergen/Vaksdal. Får 2,3 milliarder i første seksårsperiode og skal bygges ut samtidig som ny E16.
 • Dobbeltspor Arna-Fløen, Bergen. 774 millioner kroner skal brukes i første seksårsperiode for å fullføre det påbegynte prosjektet.
 • Dobbeltspor Fløen-Bergen. Utbedring av godsterminalen, med 2,6 milliarder og ferdigstilling i første seksårsperiode.
 • Rutemodell 2027, Vossebanen. 363 millioner kroner i første periode til ulike tiltak, som forlengede krysningsspor, for bedre vilkår for godstrafikken.
 • Godstransport Oslo-Bergen. Større satsing på krysningsspor som kan gi plass til 620 meter lange godstog mellom storbyene. Det skal brukes 3,3 milliarder kroner på dette langs hele strekningen i ulike tiltak.

Bysatsing:

 • Byvekstavtalen i Bergen. Fortsett finansiering av Bybanen til Fyllingsdalen og forlengelse av Fløyfjellstunnelen.

Viken:

Vei:

 • E18 Lysaker – Ramstadsletta (Bærum) – 3,3 mrd. er lagt inn i første periode, totalkostnad er beregnet til 17,4 mrd.
 • E18 Retvet – Vinterbro (Ås og Nordre Follo) – 1,8 mrd. i første periode, totalkostnad 7,5 mrd.
 • E16 Skaret – Høgkastet (Hole) – prosjektet overføres til statens eget utbyggerselskap, Nye Veier. Tidligere kostnadsanslag ligger på 3 mrd. kroner.
 • E16 Høgkastet – Hønefoss (Hole og Ringerike) – vurderes overført til Nye Veier. Kostnadsanslaget er 9,3 mrd. kr.
 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum (Jevnaker og Ringerike) – 139 mill. i første periode til fullføring. Totalkostnad er 3 mrd. kroner.
 • E16 Bjørnum – Skaret (Bærum og Hole) – 1,8 mrd. til fullførelse. Totalkostnad 4,8 mrd.
 • E134 Oslofjordforbindelsen (Frogn og Asker) – Byggestart og fullfinansiering i første periode, delvis bompengefinansiert. Totalkostnad 4,8 mrd.
 • E134 Dagslett – E18 (Asker og Lier) – 570 millioner i første periode, pluss bompengebidrag. Totalkostnad 3,8 mrd.
 • Rv 19 Moss (Moss) – 400 millioner, pluss bidrag fra bompenger. Totalkostnad 5 mrd.
 • Rv 22 Glommakryssing (Lillestrøm) – 795 millioner, pluss bompengebidrag. Totalkostnad 3 mrd.
 • Rv. 282 Holmenbrua (Drammen) – 453 millioner, forutsetter delvis bompengefinansiering. Totalkostnad 906 millioner.
 • Rv. 7 Ørgenvika – Svenkerud – utbedringer på hele strekningen. 500 millioner i første periode, totalkostnad for tiltakene er 800 millioner.
 • Rv. 52 Gol – grense Vestland – utbedringer på hele strekningen. 453 millioner i første periode.
 • E134 Saggrenda – Elgsjø (Kongsberg og Notodden) – fullfinansiert med 2,3 mrd. i første periode, delvis finansiert med bompenger.
 • Rv. 22 Hafslund – Dondern (Sarpsborg) – aktuelt for byvekstavtale, mulig oppstart andre periode
 • E18 Vestkorridoren (Bærum og Asker) – Etappe 1 Lysaker – Ramstadsletta ferdigstilt til 2028, planlegging etappe 2 og 3 (Ramstadsletta – Slependen – Nesbru – Drengsrud).

Jernbane:

 • Follobanen (Oslo og Nordre Follo) – 4,7 milliarder i første periode til ferdigstillelse. Totalkostnad 35 mrd.
 • Sandbukta – Moss – Såstad (Moss) – 8,7 milliarder i første periode til ferdigstillelse
 • Togparkering Moss sør (Moss) – 1,2 milliarder til ferdigstillelse.
 • Venjar – Eidsvoll – Langset (Eidsvoll) – 2,7 milliarder til ferdigstillelse, totalkostnad 7 mrd.
 • Spikkestad – Lillestrøm / Stabekk – Ski – 946 millioner til forlengelse av plattformer
 • Ringeriksbanen (Bærum, Hole og Ringsaker) – vurderes overført til Nye Veier. Prioritert byggestart i første periode. Totalkostnad 25,2 mrd.
 • Tilbudsforbedringer rundt Oslo – 10 mrd. til effektpakken «Ny rutemodell Østlandet»
 • Godstransport – 3,3 milliarder til tiltak på godstransportstrekningene

Bysatsing:

 • Byvekstavtale Osloområdet
 • Åpner for at Buskerundbyen kan få nytt tilskudd for kollektivtransport.
 • Åpner for at Nedre Glomma kan få nytt tilskudd for kollektivtransport.
 • Ny Majorstuen stasjon – 500 millioner
 • Ny T-banetunnel Oslo – aktuelt i andre periode

Kyst:

 • Borg havn (Fredrikstad) – Oppstart utdyping av havn, totalkostnad 256 millioner kroner.