Hopp til innhold

Bekymret for vold blant unge: – De har sittet inne i to år, ingen vet effekten av det

Vold, ran og trusler er økende i ungdomsmiljøer i Vestfold. Flere kommuner forbereder seg på en utfordrende sommer.

Jon Sanness Andersen

BEKYMRET: Ordfører Jon Sanness Andersen i Færder kommune er bekymret etter nye tilfeller av vold i Tønsberg-distriktet.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Mandag skrev NRK om en mor sier at hun er redd for voldelige ungdomsgjenger i Tønsberg.

Hun er ikke alene om å være redd. Ungdomsvolden eskalerer i flere kommuner i Vestfold, ifølge politiet.

Snart står sommerferien for tur, og mange ungdommer skal møtes.

I Færder dobles befolkningen i sommermånedene. Det kan by på problemer, frykter ordfører Jon Sannes Andersen.

– Kan sette inn tiltak

Kommunen jobber med flere instanser for å kunne sette inn tiltak, dersom det er nødvendig.

Jon Sanness Andersen

FORBEREDT: Ordføreren i Færder, Jon Sannes Andersen, er spent på sommeren, men sier kommunen hans er forberedt på trøbbel blant ungdommer i ferien.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ordfører Andersen er spent på hvilken effekt to år med pandemi har hatt på ungdommer.

Han mener de mangler to års erfaring fra ungdomslivet.

– Ungdommene har sittet inne i to år, ingen vet effekten av det. Men det er viktig at vi er bevisste på dette før problemene oppstår, slik at vi kan sette inn tiltak, dersom det blir nødvendig, sier Andersen.

Han sier volden er et problem i hele regionen, og ikke bare i Færder.

– Avstandene er små i gamle Vestfold, og ungdommene forflytter seg veldig raskt.

Sandeåsen skole

SLÅSSKAMP: Lørdag var flere barn og unge samlet ved Sandeåsen skole i Tønsberg. Ungdommer truet 11-åringer med bank dersom de ikke sloss med hverandre.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

En gruppe på 10–15 personer

Ifølge etterforskningsleder i Sandefjord, Paal Knutsen, reiser ungdommene rundt til nabokommunene for å slåss.

Og det er lite som skal til for å provosere dem.

– Det kan være et blikk, eller at du har på deg noe de ønsker, for eksempel dyre klær eller Air-pods, sier Knutsen.

Bunken med saker på skrivebordet til etterforskningslederen har vokst betraktelig de siste to årene.

– Den siste tiden har vi sett en oppsving i saker. Mye av det vi etterforsker nå er ran, bevæpning med kniv og trusler. Det er ofte saker hvor det er mange mot én.

Paal Knutsen

BEKYMRET: Etterforskningsleder i Sandefjord, Paal Knutsen, er bekymret for ungdommer som utøver vold. Både med tanke på hvor de er på vei, men også for de som blir utsatt for volden.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

«Tok over» matbutikk

Ungdommene som er i politiets søkelys i Sandefjord er 10–15 personer i alderen 14–17 år. De yngste som har vært involvert i voldsepisoder er bare 10–11 år gamle.

– De er ikke så mange, men uroen de utgjør er stor. Utfordringen er at vi har begrensede muligheter til å gripe inn, blant annet når det gjelder straff, sier Knutsen.

Nylig tok ungdommene nærmest over en matbutikk. De utøvde vold mot ansatte, kunder og politiet.

– De har også hentet ut en elev fra en ungdomsskole i Sandefjord, hvor en lærer måtte gripe inn.

– Mangler fritidstilbud

Det er normalt at det oppstår konflikter når samfunnet åpnes igjen og folk møtes.

Det sier leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes.

Mona Kvistnes

BER OM HJELP: Leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes, ønsker at hele lokalsamfunnet stiller opp for å få bukt på ungdomskriminalitet.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Og skal man klare å løse konfliktene som oppstår, må alle trå til, mener hun.

– Dette er noe samfunnet må jobbe med, ikke bare kommunen og politiet. Lokalsamfunnet som er tett på ungdommene må også trå til, her er det nok jobb til alle mann, sier Kvistnes.

Flere av ungdommene i gjengmiljøet i Sandefjord er ikke en del av det organiserte fritidstilbudet.

Dette tror etterforskningsleder Knutsen kan være en medvirkende årsak til de uønskede hendelsene.

– De henger med folk som har dårlig innflytelse på dem, sier Knutsen.

Startet før pandemien

Lars Roar Frøyland ved Oslo Met har forsket på ungdomsvold de siste syv årene. Han sier økningen av vold blant unge startet lenge før pandemien.

Tallene på ungdomsvold er lavere i dag enn for 15 år siden, men høyere enn for fem eller seks år siden.

– Det var et bunnpunkt på registrert ungdomskriminalitet i 2015 til 2016, så har det vært en svak økning etter det, sier Frøyland.

Han sier at det stemmer at det virker som det er en økning av ungdomsvold. Men hvorfor har han ikke noe godt svar på.

– En hypotese er at unge har sittet hjemme foran en skjerm i mye større grad. Men de siste årene har de begynt å bevege seg ut igjen.

Ifølge forskeren er det et fåtall ungdommer som står bak. Men disse utøver ofte veldig mange kriminelle handlinger.

Frøyland påpeker at det er viktig at det settes inn tiltak for enkeltpersonene det gjelder. Han viser til eksempler fra Danmark, som har hatt god effekt.

– I København har de satt inn veldig mange ressurser for å hjelpe noen få ungdommer. På den måten kan de også spare samfunnet for større kostnader i fremtiden.