Valresultat 2019

Vegalista
Kommuneval

Denne lista finst berre iVega

Partioppslutning

3,9 %
28 røyster
58,0 %
422 røyster
29,0 %
211 røyster
9,1 %
66 røyster

Kva meiner Vegalista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Vegalista er heilt einig i at:

Vega må kreve at staten studerer kon­se­kven­sene av oppdrett i ver­dens­arv­om­rå­det.

Vegalista er heilt ueinig i at:

Vega kommune må innføreturist­skatt.

Vegalista er heilt ueinig i at:

Vega må øke eien­doms­skat­ten i kommende fire­års­pe­riode for å sikre kommunen større inn­tek­ter.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti