Valgresultat 2019

Sulalista
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iSula

Partioppslutning

14,9 %
626 stemmer
30,0 %
1262 stemmer
19,4 %
819 stemmer
14,4 %
605 stemmer
11,1 %
467 stemmer
5,7 %
242 stemmer
4,5 %
190 stemmer

Hva mener Sulalista?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Sulalista er helt uenig i at:

Sula bør innføreeige­doms­skatt for å finan­siere inves­te­rin­gar og behalde teneste­til­bo­det.

Sulalista er helt uenig i at:

Sula bør byggje eit nytt kul­tur­hus når den nye sen­trums­pla­nen skal bli rea­li­sert.

Sulalista er helt uenig i at:

Sula kommune bør samle alle tenes­tene innanfor helse- og omsorg i eitt helsehus.

Sulalista er helt uenig i at:

Sula kommune bør ikkje lukke døra for saman­slå­ing med Ålesund.

Se kommunevalgresultatet for andre partier