Valgresultat 2019

Vestland

Masfjorden
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

41,4 %
401 stemmer
22,3 %
216 stemmer
20,1 %
195 stemmer
6,5 %
63 stemmer
6,0 %
58 stemmer
3,7 %
36 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Venstre var veldig nær å vinne et mandat fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Masfjorden kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt enig i at:

Det bør ikkje byggast ut vind­kraft i områda i Mas­fjor­den som NVE har peika ut.

Høyre er helt enig i at:

Om ei kom­mune­sa­man­slå­ing tvingar seg fram, bør Mas­fjor­den søke seg mot Gulen.

Høyre er helt uenig i at:

Mas­fjor­den bør innføreeige­doms­skatt på bustadar og hytter.

Høyre er helt enig i at:

Det er rett å del­fi­nan­siere Mas­fjord­brua med bom­pen­gar.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det bør ikkje byggast ut vind­kraft i områda i Mas­fjor­den som NVE har peika ut.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Mas­fjor­den bør vurdere kom­mune­sa­man­slå­ing på nytt i løpet av dei neste fire åra.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Mas­fjor­den bør innføreeige­doms­skatt på bustadar og hytter.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er rett å del­fi­nan­siere Mas­fjord­brua med bom­pen­gar.

Senterpartiet er helt enig i at:

Mas­fjor­den kommune bør unngå store, nye inves­te­rin­gar innan skule og omsorg dei neste åra.

Visste du at ...

Det er  1 326 stemmeberettigede i Masfjorden.
74 %har stemt
Av alle 980 stemmer i Masfjorden var 417 forhåndsstemmer, altså
43 %forhåndsstemmer
Av alle 980 stemmer i Masfjorden var
11blanke stemmer
I Masfjorden stilte
6lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Masfjorden
Fylkestingsvalg