Valgresultat 2019

Vestland

Austrheim
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

35,3 %
504 stemmer
24,6 %
351 stemmer
14,8 %
211 stemmer
14,0 %
200 stemmer
7,4 %
106 stemmer
3,8 %
54 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Austrheim kommune. Bygdelista i Austrheim har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er pro­ble­ma­tisk for Austrheim å stå utanfor den nye stor­kom­mu­nen i Nord­hord­land.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Avgjera om å opne for utbyg­ging av nærings­om­råde i Øks­nes­marka bør gjerast om.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Austrheim bør innføreeige­doms­skatt på hus og hytter for å betre øko­no­mien til kommunen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Å få på plass ei betre vass­for­sy­ing bør vere den vik­ti­gaste inves­te­ringa i Austrheim dei neste åra.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Lokal­po­li­ti­ka­rane bør jobbe for å få fjerna kvikk­søl­vet frå ubåten U-864, heller enn å heve heile u-båten.

Bygdelista i Austrheim er helt enig i at:

Avgjera om å opne for utbyg­ging av nærings­om­råde i Øks­nes­marka bør gjerast om.

Bygdelista i Austrheim er helt enig i at:

Å få på plass ei betre vass­for­sy­ing bør vere den vik­ti­gaste inves­te­ringa i Austrheim dei neste åra.

Visste du at ...

Det er  2 256 stemmeberettigede i Austrheim.
64 %har stemt
Av alle 1 444 stemmer i Austrheim var 461 forhåndsstemmer, altså
32 %forhåndsstemmer
Av alle 1 444 stemmer i Austrheim var
18blanke stemmer
I Austrheim stilte
6lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Austrheim
Fylkestingsvalg