Valgresultat 2019

Viken

Aurskog-Høland
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Aurskog-Høland og Rømskog slås sammen og blir til Aurskog-Høland 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Aurskog-Høland og Rømskog ved forrige valg.

Partioppslutning

39,1 %
3270 stemmer
25,5 %
2138 stemmer
12,5 %
1044 stemmer
9,1 %
759 stemmer
5,9 %
495 stemmer
2,6 %
214 stemmer
2,3 %
193 stemmer
2,2 %
187 stemmer
0,9 %
72 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Aurskog-Høland kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Aurskog-Høland har ikke råd til å avskaffe eien­doms­skat­ten.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Bolig­blok­ker på opp mot seks etasjer hører ikke hjemme på Bjørke­lan­gen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ny barne­skole, ung­doms­skole og barne­hage bør bygges på Aursmoen i løpet av de neste årene.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kom­mer­si­elle sel­ska­per bør få kon­kur­rere om driften av sykehjem i Aurskog-Høland.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Aurskog-Høland bør ønske vind­møl­ler vel­kom­men.

Senterpartiet er helt enig i at:

Ny barne­skole, ung­doms­skole og barne­hage bør bygges på Aursmoen i løpet av de neste årene.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kom­mer­si­elle sel­ska­per bør få kon­kur­rere om driften av sykehjem i Aurskog-Høland.

Senterpartiet er helt enig i at:

Land­bruks­jord må ikke bebygges med boliger.

Visste du at ...

Det er  13 695 stemmeberettigede i Aurskog-Høland.
62 %har stemt
Av alle 8 467 stemmer i Aurskog-Høland var 1 871 forhåndsstemmer, altså
22 %forhåndsstemmer
Av alle 8 467 stemmer i Aurskog-Høland var
95blanke stemmer
I Aurskog-Høland stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Aurskog-Høland
Fylkestingsvalg