Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Averøy
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

53,1 %
1498 stemmer
14,1 %
397 stemmer
10,8 %
305 stemmer
10,5 %
295 stemmer
4,3 %
120 stemmer
3,8 %
108 stemmer
3,5 %
99 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 23 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har flest stemmer og øker mest i Averøy kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Averøy kommune bør innlede for­hand­lin­ger med Kris­tian­sund med tanke på sam­men­slå­ing.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er riktig av Averøy å øke eien­doms­skat­ten ved å retak­sere boliger for å skaffe flere inn­tek­ter.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Averøy kommune bør gjen­oppta arbeidet med sam­ferd­sels­pro­sjek­tet Snar­veien.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Averøy kommune bør satse mye mer på å utbedre kom­mu­nale veger de neste fire årene.

Visste du at ...

Det er  4 548 stemmeberettigede i Averøy.
63 %har stemt
Av alle 2 847 stemmer i Averøy var 940 forhåndsstemmer, altså
33 %forhåndsstemmer
Av alle 2 847 stemmer i Averøy var
25blanke stemmer
I Averøy stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Averøy
Fylkestingsvalg