Crème de la Kreml

Gjennom et langt liv har Vladimir Putin samlet seg et lite knippe venner og rådgivere som han stoler på. Disse personene står støtt bak Russlands president, mens verden nå snur ham ryggen og misfornøyde demonstranter blir arrestert i russiske gater.

– Et trekk ved måten Putin har styrt på, er at han – i alle fall fram til 2015 – har hatt flere ben å stå på, sier professor i Russlands-studier ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke.

Putin støtter seg på en gruppe mennesker som han har blitt kjent med gjennom sine tidligere jobber.

– Disse personene har han trukket med seg inn i oppbyggingen av det som er et slags «AS Russland», som er bundet sammen av viktige banker, statlige korporasjoner og lojale statsinstitusjoner. Der har han plassert sine folk, som han har kjent over lang tid, sier Flikke.

Flere av disse personene sitter nå i det russiske sikkerhetsrådet, men en del eksperter spør seg nå hvor mye makt disse folkene egentlig har i saker der de er uenige med Putin.

– Den siste utviklingen tyder på at han rådfører seg med ganske få, sier professor ved Institutt for forsvarsstudier, Jardar Østbø.

For å forstå hvordan Putin ble kjent med de personene som i dag står han nærmest, må man skru tiden mange år tilbake.

Vi har valgt å dele inn Putins liv i tre perioder.

Rikspolitikken under president Boris Jeltsin

En viktig periode i Putins liv startet da han i 1996 flyttet til hovedstaden Moskva. Her jobbet han blant annet i administrasjonen til daværende president Boris Jeltsin.

Etter hvert fikk han toppjobben i etterretningsorganisasjonen FSB, som var etterfølgeren til Putins tidligere arbeidsplass, KGB.

I 1999 tok han nye skritt og ble utpekt til statsminister. Da Jeltsin overraskende trakk seg som president, var Putin den neste i rekken til å ta over som landets leder.

En av de han møtte i denne perioden var:

Sergej Sjojgu

Alder: 66 år
Jobb: Forsvarsminister

Fra: Tuva-regionen i Sibir

– Sergej Sjojgu regnes som en av Putins aller mest betrodde medarbeidere. Han er antakelig den aller viktigste når det gjelder krigen i Ukraina, sier Ben Noble, førsteamanuensis i russisk politikk ved University College i London.

– Det er veldig sannsynlig at Sjojgu og Putin er i konstant dialog med hverandre, sier Noble.

Sjojgu er ikke bare en medarbeider, men også en nær venn av Putin. Han er kjent for å invitere presidenten på ferie til hjemstedet sitt i Sibir der de jakter, fisker og telter sammen.

Vladirmi Putin på jakt sammen med forsvarminister Sergej Sjojgu

Putin har reist på fiske og jaktturer til Sibir med sin innerste krets flere ganger. Som da han og forsvarsminister Sergej Sjojgu undersøkte en seder-plante i 2018.

Valdimir Putin på jakt sammen med  Alexander Bortnikov.

Og lederen for sikkerhetstjenesten FSB, Aleksander Bortnikov, så på at Putin kikket i kikkert på den samme turen.

Valdimir Putun og forsvarsminister Sergej Sjojgu

Og når gutta er på tur er det lov å kaste skjorta, tenker nok Putin og Sjojgu i 2017.

Sjojgu er utdannet ingeniør, men har ingen militær karriere å vise til.

Han steg raskt i gradene da han flyttet til Moskva i 1990. I flere år var han en populær minister for krisesituasjoner. I 1999 var han med på å lede det Kreml-vennlige partiet Enhet, som la grunnlaget for at Putin ble valgt til president året etter. I 2012 ble han utpekt til forsvarsminister.

Sjojgu har gitt Putin militære seire, mens andre deler av eliten ikke har klart å levere resultater, blant annet gjennom reinvestering av sine formuer i den russiske økonomien, sier Geir Flikke.

Han er mannen som har fått æren for den militære annekteringen av Krimhalvøya i 2014.

– Han har nok vært blant dem som har fått Putin og hans krets til å tro at det også vil la seg gjøre å gjennomføre en tilsvarende militær operasjon, men av en langt større størrelsesorden i Ukraina, sier Flikke.

Han legger til at det så langt i krigen ser ut til at Sjojgus plan om en rask «militær operasjon», er feilslått.

Valerij Gerasimov

Alder: 66 år
Jobb: Forsvarssjef

Fra Kazan

Blant Putins menn er Valerij Gerasimov først og fremst den militære fagpersonen. I ti år har han vært sjef for den russiske generalstaben. Det betyr at han blant annet leder de væpnede styrkene.

– Vi kan se på han som en nøkkelperson i det russiske militæret. Det er han som leder an i de strategiske avgjørelsene når det gjelder Russlands engasjement i Ukraina, sier Ben Noble.

Gerasimov vokste opp langs Volgas bredder, i byen Kazan. Han har en lang militær karriere bak seg. Jobben som sjef for generalstaben fikk han samtidig som Putin utpekte Sjojgu til forsvarsminister.

Gerasimov er erfaren med krig. Han har spilt en sentral rolle i Putins militære operasjoner: Tsjetsjenia-krigen i 1999, Ukraina i 2014 og Syria i 2015.

I planleggingen av invasjonen av Ukraina, har Gerasimov vært en av de fremste. Han var også til stede under militærøvelsene i Hviterussland i forkant av invasjonen.

– Gerasimov representerer det profesjonelle militæret, heller enn den politisk-økonomiske kretsen, sier Geir Flikke.

Sergej Lavrov

Alder: 71 år
Jobb: Utenriksminister

Hele salen reiste seg og gikk i protest da Sergej Lavrov skulle tale til FNs menneskerettsråd om krigen i Ukraina. For den erfarne 71-åringen ble hendelsen nok en erfaring i sin 50 år lange karriere for den russiske utenrikstjenesten. De siste 18 årene som utenriksminister.

Hans lojalitet til Russland og Putin er så sterk at han blir værende i jobben, år etter år.

Når det gjelder Ukraina, tyder mye på at utenriksministeren er satt litt på sidelinja. Utad gjør han jobben sin, og forsvarer Russlands krigføring, men internt skal han lenge ha snakket varmt om å fortsette de diplomatiske samtalene med Ukraina.

– Hvor man står i denne saken avhenger litt av hvor man sitter, altså hva man har ansvar for. Lavrov skal i utgangspunktet ha vært motstander av anneksjonen av Krim, uten at han sa det høyt, sier Jardar Østbø.

Men noen av dem som sitter rundt langbordet i det russiske sikkerhetsrådet, har kjent Putin mye lenger enn dette.

KGB – årene som etterretningsagent

Som 23-åring vervet Putin seg til den russiske etterretningstjenesten. Han tilbrakte blant annet fem år i Dresden i det daværende Øst-Tyskland.

Putin sluttet i KGB i 1991, men flere av hans venner fra denne perioden er fremdeles blant hans nærmeste rådgivere.

Nikolaj Patrusjev

Alder: 70 år
Jobb: Sekretariatsleder, Russlands sikkerhetsråd

Patrusjev og Putin ble kjent på 1970-tallet da de begge jobbet som KGB-agenter i St. Petersburg.

– Patrusjev er den største hauken i Kreml. I flere år har han gitt uttrykk for at Vesten er ute etter å kneble Russland, sier Ben Noble.

Putin og Patrusjev har fulgt hverandre tett. Da Putin ble president, og gikk av som direktør for sikkerhetstjenesten FSB – som tidligere var kjent som KGB – var det Patrusjev som tok over jobben som spionsjef. Siden 2008 har han vært sekretær for Russlands sikkerhetsråd.

– Patrusjev er den som Putin hører mest på, sier Jardar Østbø.

Da sikkerhetsrådet møttes tre dager før invasjonen av Ukraina, sa Patrusjev at USA sitt mål i utenrikspolitikken er at Russland skal kollapse.

– Han er ekstremt mistenksom overfor Vesten. Han ser tegn overalt på at Vesten vil ta Russland. Putin har i økende grad den siste tiden begynt å høres ut som Patrusjev, sier Østbø.

– Ifølge reglene skulle Patrusjev egentlig gå av med pensjon da han fylte 70 år, men loven ble endret i ekspressfart slik at han kunne fortsette. Det indikerer at han er en viktig person, sier Geir Flikke.

Aleksander Bortnikov

Alder: 70 år
Jobb: Direktør i sikkerhetstjenesten FSB

Bortnikov har jobbet i den russiske sikkerhetstjenesten siden 1975. I 2008 tok han over som direktør for FSB etter Patrusjev.

Med Bortnikov på toppen har FSB blitt en stadig viktigere del av det russiske maktapparatet. De siste årene har FSB slått hardt ned på all opposisjon.

Ifølge Kreml-eksperter stoler president Putin aller mest på informasjonen han får fra sikkerhetstjenestene.

Bortnikov er også venn med Putin på privaten, og har vært med Putin og forsvarsminister Sjojgu på jaktferie i Sibir.

Journalister som undersøkte forgiftningen av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj i 2020, slo fast at FSB sto bak. Det førte til at EU innførte sanksjoner mot Bortnikov.

Både sønnene til Bortnikov og Patrusjev har i dag viktige jobber i det russiske maktapparatet. Denis Bornikov er visepresident og styreleder for den statlig drevne VTB Bank. Dmitry Patrusjev er landbruksminister.

Sergej Narysjkin

Alder: 67 år
Yrke: Direktør for utenlandsetterretningen, SVR

Narysjkin og Putin ble kjent da de utdannet seg til spioner i St. Petersburg.

Narysjkin har nytt godt av vennskapet, og har hatt flere toppjobber i byråkratiet. De siste seks årene har han vært sjefen til russiske spioner og agenter.

Men på tross av deres lange vennskap, ble Narysjkin hengt ut for en hel verden. Det skjedde da sikkerhetsrådet møttes tre dager før invasjonen.

Da Narysjkin ble spurt om det var riktig å anerkjenne to ukrainske regioner som uavhengige, nølte han noen sekunder. Han ble presset hardt av Putin, og videoen av en nølende og stammende etterretningssjef ble sett av folk verden rundt.

– Jeg tror det var et øyeblikk hvor Putin ville vise fram at det er han som sitter med den fulle kontrollen, sier Ben Noble.

Men Narysjkin har ikke alltid nølt. Han skal være en av dem som er enig med Putin rent ideologisk, og han har offentlig støttet noen av løgnene som Russlands president bruker for å rettferdiggjøre krigen: At det er nynazister som styrer i Ukraina, og at russere i Ukraina blir utsatt for et folkemord.

Viktor Zolotov

Alder: 68 år
Jobb: Direktør for nasjonalgarden

Zolotov har kjent Putin siden tidlig 90-tall, da han var Putins livvakt. For seks år siden fikk han ansvaret for å lede en innenriksstyrke som skal sørge for sikkerheten til presidentens regime.

– Han er en livvakt og voldsspesialist, som har vært i lang og tro tjeneste for Putin, sier Jardar Østbø.

Den såkalte Nasjonalgarden er direkte underlagt presidenten, og utfører oppdrag innenfor Russlands grenser. Det er lite som tyder på at Zolotov har en reell påvirkning på Russlands politikk.

Nasjonalgarden har som uttalt mål å slå ned på «terrorisme», «organiserte lovbrudd» og «brudd på offentlig ro og orden». Det vil ofte bety at de slår ned på kritikk av Putins regime.

Illustrasjon fra Putin i St.Petersburg tiden med portretter

Livet i St. Petersburg

Et annet fellestrekk med Putins nærmeste krets er byen der han er født og vokst opp, St. Petersburg – som den gang het Leningrad. Noen av hans nærmeste venner er fra barndomstiden.

Andre ble han kjent med etter at han hadde forlatt etterretningstjenesten og vendt hjem til St. Petersburg. I flere år jobbet han for ordføreren i byen.

Valentina Matvijenko

Alder: 72 år
Jobb: Leder av overhuset, ett av to kamre i nasjonalforsamlingen

Kjenner Putin fra cirka 1995, da hun var ambassadør i Hellas og Putin var viseordfører i St. Petersburg.

På papiret er Matvijenko den tredje mektigste personen i Russland. Som leder av overhuset er det bare presidenten og statsministeren som er over henne i rang. Hun er viktig når politikk skal utføres, men det er lite som tyder på at hun har stor innflytelse på de viktigste avgjørelsene i landet, forklarer Jardar Østbø.

Hun har spilt en viktig rolle med å bygge opp under løgnene som blir brukt som forklaring på hvorfor Russland har gått til krig mot et naboland. Putin har hatt nasjonalforsamlingen i ryggen, og Matvijenko har signert dokumenter som i 2014 åpnet for en invasjon av Krimhalvøya, men nylig også hele Ukraina.

Arkady og Boris Rotenberg

Alder: 70 og 65 år
Jobb: Eiere av energigiganten Stroygazmontazh

Formue:
Arkady: 2,9 milliarder dollar
Boris: 1,1 milliarder dollar

De to brødrene er barndomsvenner av presidenten, og «judo» er et nøkkelord.

En ung Vladimir Putin på judo-matta i 1971

Vladimir Putin har alltid likt judo, som her da en 19 år gammel Putin kaster en treningskamerat i bakken i St. Petersburg (den gang Leningrad).

Putin og oligark Arkady Rotenberg på judo-trening i 2019.

Mange av Putins venner er også aktive judoutøver, som oligarken Arkady Rotenberg.

Putin på judotrening i 2019

Og Putin går aldri av veien for å bli tatt bilde av sammen med andre judo-utøvere. Her er han i Sotsji i 2019.

Arkady ble først kjent med Vladimir Putin på judotrening i St. Petersburg, og denne idretten har ligget nær de to mennenes hjerter helt fram til i dag.

Arkady og lillebror Boris kan i stor grad takke Putin for at de har tjent seg søkkrike på gass og energi. For det var først etter at Putin fikk makten i Russland at de to brødrene virkelig fikk fart på sin private økonomi. I ettertid har også sønnene til de to brødrene blitt en del av den russiske finansverdenen.

Det har kommet flere beskyldninger om at brødrene fikk på plass ganske så gunstige handelsavtaler, fordi de kjente presidenten personlig. De er også sentrale i det veldig uoversiktlige kameraderiet, der russiske samfunnstopper eier yachter, villaer og selskaper – men hvor det er vanskelig å holde styr på hvem som er den faktiske eieren.

De to brødrene ble begge satt på sanksjonslisten til EU og USA etter Russlands anneksjon av Krimhalvøya i 2014. Nå er sanksjonene utvidet, og det at deres gamle venn beordrer krig mot Ukraina, koster brødrene mange milliarder kroner.

Igor Setsjin

Alder: 61 år
Jobb: Direktør i Rosneft
Formue: 14,1 milliarder dollar

Setsjin må innse at Frankrike rakk å ta kontroll over luksusyachten hans, «Amore Vero». Eller, den store båten kan ikke knyttes direkte til ham, men til selskapet han leder, Rosneft. Bilder på Instagram har avslørt at Setsjin og yachten i perioder har hatt mistenkelig synkrone bevegelser.

Mannen som skal være en av Putins beste venner, blir omtalt som såpass hensynsløs at han har fått kallenavnet «Darth Vader» – etter den onde hovedkarakteren i Star Wars. Setsjin har vært nær Putin siden tidlig på 90-tallet, da de jobbet sammen i St. Petersburg.

Han har tidligere vært visestatsminister i Russland, under Putins styre, og han blir av flere pekt på som Russlands nest mest mektige person.

– Han begynte med å bære kofferten til Putin, og har jobbet seg opp og fått stadig mer ansvar. Han ble tidligere ansett som en Putin lytter til, men med Putins stadig økende isolasjon, så ser det ut til at Setsjin er litt mer ute av bildet, sier Jardar Østbø.

Jurij Kovaltsjuk

Alder: 70 år
Jobb: Leder for Rossiya Bank
Formue: 1,7 milliarder dollar
Fra St. Petersburg

Jurij Kolavtsjuk er en nær venn av Vladimir Putin.

Forretningsmannen og milliardæren har i flere år hjulpet Putin med finansene. Ifølge amerikanske myndigheter er han Putins personlige bankmann.

Kovaltjsuk og Putin ble kjent på 1990-tallet da Putin jobbet for ordføreren i St. Petersburg.

I 2013 var han vert da Putins datter Katerina Tikhonova giftet seg på skistedet hans Igora, nord for St. Petersburg.

Kovaltsjuk er største aksjonær i Bank Rossija. Dette er banken til Putin. Ifølge lekkasjene fra Pandora Papers står banken bak en rekke utenlandske skyggeselskaper der den russiske eliten har plassert formuene sine.

Kovaltsjuk har aldri jobbet i det statlige maktapparatet, men er uten tvil en av de mest innflytelsesrike personene i Russland. Ideologisk står han svært nær Putin, ifølge den russiske journalisten Mikhail Zygar, som har skrevet bok om presidentens nettverk.

Kilder: BBC, Forbes, Wikipedia