Hopp til innhold

FNs klimapanel: Må kutte halvparten av utslippene innen 2050

Bare gjennom store endringer i samfunnet kan vi regne med å nå målet om å unngå global oppvarming på mer enn to grader, sier FNs klimapanel.

IPCC

Ramon Pichs Madruga og Ottmar Eidenhofer i IPCCs tredje arbeidsgruppe, sammen med IPCC-direktør Rejendra K. Pachauri før rapporten ble lagt frem i Berlin søndag.

Foto: Michael Sohn / Ap

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

FNs klimapanel (IPCC) legger søndag fram sin tredje delrapport, om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Delrapporten ble lagt fram på en pressekonferanse i Berlin klokken 11.00 søndag formiddag.

Verdens ledende klimaforskere understreker at det fortsatt er mulig å nå togradersmålet, men bare dersom verdens nasjoner setter i verk en rekke teknologiske tiltak og endrer sin atferd.

– Men bare omfattende institusjonelle og teknologiske endringer gir bedre enn 50 prosents sjanse for at den globale oppvarmingen ikke vil overskride denne grensen, sier Ottmar Edenhofer, en av lederne i arbeidet med rapporten.

– Vitenskapen har kommet med en klar beskjed: For å unngå farlige klimaforstyrrelser, må vi komme oss vekk fra «business as usual», sier Edenhofer.

I den ferske rapporten heter det at det er nødvendig med utslippsreduksjoner på mellom 40 og 70 prosent sammenlignet med 2010-nivå innen 2050. Utslippene må ned mot null innen 2100, ifølge forskerne. Bare slik kan man nå togradersmålet, ifølge rapporten.

– Kan bli katastrofalt

Togradersmålet dreier seg om å unngå global oppvarming på mer enn to grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

Rapporten har analysert 1200 klimascenarioer hentet fra vitenskapslitteratur. I rapporten peker forskerne også på at jo lengre tid det tar å komme seg vekk fra karbonbaserte energikilder, og over til renere energi, jo vanskeligere og dyrere vil det bli å nå målet.

Ifølge forskerne vil det nåværende utslippsnivået gjøre planeten 3,7 til 4,8 grader celsius varmere innen 2100, noe forskerne mener kan bli «katastrofalt».

– Utslippene øker raskere

Rapporten viser at de globale utslippene av klimagasser har steget til historisk høye nivåer. Det har skjedd til tross for at et økende antall tiltak er satt i verk for å motvirke klimaendringer.

– Utslippene økte raskere mellom 2000 og 2010 enn i hvert av de foregående tre tiårene, skriver IPCC i en pressemelding.

Rapporten peker også på en rekke tiltak som må iverksettes for å få kontroll på klimagasser i jordens atmosfære. Dette krever utslippsreduksjoner innen bruk og produksjon av energi, transport, nybygg, industri, og menneskers bosettinger.

Det å kutte utslippene fra produksjon av elektrisitet til nesten null, er et annet ambisiøst tiltak som må til, heter det i rapporten. Andre viktige tiltak handler om å begrense avskoging, og å plante ny skog. Dette har allerede gitt god effekt, heter det i IPCCs pressemelding.

– Internasjonalt samarbeid er krevende

Her pekes det også på viktigheten av samarbeid på tvers av landegrenser.

– Internasjonalt samarbeid er nøkkelen for å kunne nå klimakutt-målene. Det å få på plass de internasjonale institusjonene som trengs for å samarbeide, er en stor utfordring i seg selv, sier Eidenhofer.

IPCC-direktør Pachauri sier han er takknemlig for arbeidet lagt ned av teamet bak rapporten.

– Dette arbeidet blir et verdifullt innspill til den neste rapporten, som er ventet i oktober 2014. Jeg tror også den vil bli brukt fornuftig i forhandlingene under FNs klimakonvensjon, sier Pachauri.

Må endre forbrukermønster

NRK har fått tilgang til et utkast av rapporten, som også peker på at vår oppførsel, livsstil og kultur har en betydelig påvirkning på energibruk og utslipp.

Rapporten påpeker at endringer i forbruksmønsteret vårt, altså det som gjelder reising, energibruk i hjemmet, valg av produkter som varer lengre, kostholdsendringer og reduksjon av matavfall og lavere forbruk er viktig.

Dette gjelder særlig i de mest utviklede landene, der utslippene kan bli vesentlig lavere, heter det i utkastet til rapporten.

Rajendra K. Pachauri

IPCC-direktør Rajendra K. Pachauri legger frem den tredje delrapporten søndag.

Foto: Skjermdump / IPCC

SISTE NYTT

Siste nytt