Én million utrydningstruede fugler blir årlig drept i Iran

Naturvernere steiler over uvirkelig slakt av sjeldne og utrydningstruede fugler som holder til i et av landets naturreservater. Hver dag blir 3000 individer i området drept.

CRANE AND DEER

FÅ IGJEN: Snøtranen (Leucogeranus leucogeranus) er en av artene som lider mest under jakten fra lokale jegere. Populasjonens tilstand er kategorisert som «kritisk» av Verdens naturvernunion.

Foto: Anupam Nath / AP

Én million fugler blir årlig skutt og drept ulovlig i et av Irans naturreservater, skriver den britiske avisen The Guardian.

Flere naturvernere og forskere kommer med alvorlige varsler om at sjeldne og utrydningstruede fuglearter nå står i fare for total utryddelse dersom ingen tiltak blitt iverksatt.

– 3000 drept daglig

Forrige uke mottok tidsskriftet Science et brev fra flere miljøaktivister, hvor de utpekte at det store slaktet foregikk i våtmarkene i Fereydunkenar-området i Iran.

De tre store lagunene Fereydunkenar, Sorkhrud og Azbaran er populære overvintringsområder for flere arter, inkludert snøtranen, som er kategorisert som «kritisk utrydningstruet» av Verdens naturvernunion (IUCN).

Her er de i skytesiktet til lokale jegere og andre som besøker regionen.

– Det er estimert at rundt 3000 av disse fuglene blir skutt daglig av lokale jegere som selger dem på lokale markeder, sier zoolog ved Venda University i Sør-Afrika Samual Williams i brevet til Science, ifølge The Guardian.

– Dette kan ha katastrofale effekter for hele økosystemet, sier Williams videre.

Andre utrydningstruede arter i samme det området er blant annet hvithodeanden (Oxyura leucocephala), rødhalset gås (Branta ruficollis), dverggåsen (Anser erythropus), vipe (Vanellus vanellus) og flere overvintrende rovfugler som falk.

Flere bruker store plastnett

Det store fugleslaktet er økende, forklarer Williams.

– Opp til én million fugler blir drept hvert år. Dette er rundt halvparten av alle fugler som besøker naturreservatet, forklarer zoologen.

Hovedårsaken til at fuglene blir jaktet på er for å skaffe mat, men flere blir også solgt til samlere og utstoppere på markeder i Iran og utlandet.

Jakten har de siste årene også blitt lettere på grunn av billige, gjennomsiktige plastnett som plasseres ut for å fange fuglene.

Effekten skal være stor ettersom fuglene ikke ser nettet, og dusinvis kan havne i samme plastnett på én og samme gang.

– Disse nettene har bare gjort det lettere for jegerne å fange flere og flere fugler, sier Williams.

Jaktmetoden er ulovlig, men det har blitt gjort lite av myndighetene for å stanse det.

– Det iranske miljødepartementet har ikke klart å slå ned på den ulovlige aktiviteten. Dette er blant annet fordi de møter stor motstand fra lokalbefolkningen som ikke ønsker strengere regler for jakten, sier naturverner Jamshid Parchizadeh.

En av artene som lider mest av den utbredte jakten er den allerede nevnte snøtranen (Leucogeranus leucogeranus). Arten har bare to populasjoner: en i øst på 3000 fugler, og en i vest hvor det de siste årene bare er observert ett individ, som nå lever under den store trusselen fra de lokale jegerne.

Resten av den vestlige flokken er trolig blitt drept i Fereydunkenar-området i løpet av starten på det 21. århundre.

SISTE NYTT

Siste nytt