Hopp til innhold

Krever lovendring etter koranskole-avsløringer

Barneombudet mener Barnevernet i større grad bør kunne gripe inn i saker hvor barn utsettes for mishandling og overgrep i utlandet.

Barneombud Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe vil endre barnevernloven slik at barnevernet i større grad kan gripe inn når barn bosatt i Norge blir utsatt for overgrep i utlandet.

Foto: Beate Riiser / NRK

Barneombud Anne Lindboe krever at barnevernloven endres. Hun vil at barnevernet får plikt til å gå inn i saker der barn utsettes for overgrep i utlandet.

I det siste har NRK avslørt omfattende overgrep på flere koranskoler i Somalias hovedstad Mogadishu. Flere gutter NRK har snakket med forteller om egne torturkamre. NRK har ikke lykkes å få tak i skolens rektor. Men en ansatt, som sier han snakker på vegne av ledelsen, avviser på telefon at elevene utsettes for vold av noe slag. Han sier også at det undervises i mye mer enn koranen.

Vil at hele loven skal gjelde, også i utlandet

Barnevernloven § 1–2 (lovens virkeområde) sier at hele loven og alle tiltak som er beskrevet i loven gjelder for barn som har sitt vanlige bosted i Norge og oppholder seg i Norge. For barn som har sitt vanlige bosted i Norge, men som oppholder seg i et annet land gjelder ikke loven på samme måte. For dem gjelder kun deler av loven, som sier at det kan treffes vedtak om å overta omsorgen eller vedtak om plassering i institusjon uten eget samtykke.

– I dag er det opp til barnevernstjenestene å velge om de ønsker å gå i dialog med foreldrene for å finne ut hva som har skjedd. Dessverre er det mange barnevernstjenester som trekker seg tilbake og vi risikerer at barn blir værende ute og ikke får den hjelpen de trenger, sier Lindboe.

Lindboe vil endre loven slik at den gjelder alle barn som har sitt vanlige bosted i Norge, også om de oppholder seg i utlandet. I tillegg vil hun styrke plikten barnevernet har til å undersøke saker. Lindboe vil endre ordet «kan» til «skal» i lovteksten.

– Med en slik lovendring får barnevernet en plikt til å hjelpe familien og gjøre det de kan for å få barna hjem.

Plantegning av koranskolen Gaargar i Mogadishu

Ungdommene NRK har vært i kontakt med har tegnet hvordan koranskolen i Mogadishu så ut. Med ironi kalte de rommet hvor de ble slått for «City Plaza», som er landets fineste hotell.

Foto: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Departementet svarer i morgen

Barne- og likestillingsdepartementet har lovet å svare på utspillet fra Barneombudet i morgen.

Utspillet om å endre loven er derimot ikke nytt. Etter at NRK fortalte om saken, stilte arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler spørsmål i Stortinget om daværende statsråd Solveig Horne ville endre loven. I svaret sitt sa Horne at hun var usikker på hvor stor effekt en slik lovendring vil få.

– Når det gjelder hvorvidt barnevernsloven bør endres slik at det vil være mulig å treffe andre typer tiltak for barn i utlandet, eller tvangstiltak overfor foreldre, vil det kreve en større utredning og en lovendring. Jeg er imidlertid litt usikker på om det vil være et effektivt og praktisk tiltak for å hjelpe etterlatte barn i utlandet.

SISTE NYTT

Siste nytt